Bozsik Péter: Vérpuding

Egy költőre

1.
lakásán átszivárog
és megrakódik benne
mint mészen a penész
: politika
vele a nyirkos félelem

2.
fölhasogatta szói köpenyét
behorpasztott betűi fejére hamut szórt

eltemették verseit

3.
(nem írom le verseim
nem teszek semmit
csak hallgatom a Szív
veri ritmusát)