Gyermekgyógyászati-egészségvédelmi szolgálat

Amikor a kórház új épülettömbbel gyarapodott, néhány szolgálat átköltöztetésével lehetőség nyílt a gyermekgyógyászati osztály létrehozására. Az osztályt 1959-ben dr. Ksenija Miranović-Topolovački gyermekgyógyász szakorvos alakította meg. Az osztály 45 ággyal rendelkezik. Ezzel egyidejűleg a korábbi gyermekgondozó helyén Anya- és Gyermekvédelmi Központ jön létre, melynek kötelékében nőgyógyászati, valamint gyermek- és diákrendelő is működik. A fenti szolgálat megszervezését dr. Kosiczkyné dr. Habram Eleonóra látja el, aki a szociális pediátriai kurzust 1959-ben fejezte be az újbelgrádi Anya- és Gyermekvédelmi Intézetben. Dr. Ksenija Topolovački mellett ezen az osztályon dolgozik dr. Korponai Erzsébet is, akinek gyermekgyógyászati szakosítása folyamatban van, és 1957-ben fejezi be a szociálispediátriai tanfolyamot, 1962-ben pedig Belgrádban gyermekgyógyász szakorvosi képesítést szerez. A vezető főorvos az osztály létrejöttétől 1961. XI. 14-ig dr. Ksenija Topolovački, amikor is elhagyja Zentát, és helyére dr. Szokola János kerül, aki 1962-ig tölti be ezt a posztot.

Dr. Szokola János 1961-ben kerül az osztályra, miután 1959-ben elvégzi a szociális pediátriai kurzust. Ebben az időben hetenként kétszer látogatott ide Szabadkáról dr. Spirta gyermekgyógyász. 1961 végén kezdi meg szakosítását dr. Kosiczkyné dr. Habram Eleonóra, és azt 1964-ben, míg dr. Szokola János 1965-ben fejezi be.

1962-ben kezdi meg működését ezen az osztályon dr. Dévay Lajos gyermekgyógyász, és megérkezésétől távozásáig, azaz 1973-ig tölti be az osztályvezető főorvosi munkakört. Az ő vezetése alatt végezték el a szakosítást dr. Domány László (1961-től dolgozott a zentai gyermekgondozóban, a szakorvosi képesítést pedig 1969-ben szerezte meg Újvidéken), dr. Molnárné dr. Szabó Ildikó (szintén 1961-től dolgozott a zentai gyermekgondozóban, a szociális pediátriai kurzust 1964-ben, a szakosítást pedig 1970-ben fejezte be Újvidéken), dr. Csehpál Pál (az adai rendelőintézet gyermekgondozójának szakorvosa), dr. Svetozar Malbaški és dr. Božena Siđi-Hrčan (a törökkanizsai kórház gyermekgyógyászati osztályának szakorvosai), dr. Jovan Redžek (a csókai rendelőintézet gyermekgondozójának szakorvosa), valamint dr. Sági Erzsébet (az adai rendelőintézet gyermekgondozójának szakorvosa).

1962-ben a gyermekgondozó a gyermekgyógyászati osztályhoz csatlakozik, és ettől fogva ez a két szolgálat egységes gyermekgyógyászati egészségvédelmi szolgálatot képez. Az orvosok ettől az időtől kezdődően a gondozóban is és a kórházi osztályon is teljesítenek szolgálatot.

1968-ban az új kórházi tömb befejezése után a szolgálat az új helyre, vagyis az említett tömb II. emeletére költözik, és jelenleg is ott található. 1972-ben szakosításra jelentkezik dr. Krancz Mária és dr. Tóth-Abonyiné dr. Muhi Zsuzsanna.

Dr. Dévay Lajos távozásával 1973. VIII. 1-jén dr. Kosiczkyné dr. Habram Eleonóra kerül a szolgálat élére. Rajta kívül az osztályon dolgoznak dr. Szokola János is fél munkaidővel, minthogy egyidejűleg az Egészségügyi Központ igazgatójának teendőit is ellátja; továbbá dr. Korponai Erzsébet és dr. Molnárné dr. Szabó Ildikó, a többi orvos viszont főképp a gyermek- és diákgondozóban dolgozik, de részt vesz a kórházi ügyeletben is az osztályon.

1973-ban a szolgálat valamennyi orvosa részt vesz az újvidéki Gyermekklinika szakorvosa, dr. Pajić által szervezett akcióban a gyermekek csípőficamának szisztematikus klinikai feltárása és megelőzése céljából. 1974-ben vezetik be a hypoxiás csecsemők primáris reanimálását.

1976-ban dr. Niveska Božinović-Prekajski Zentáról és dr. Nikola Rudić Óbecséről kezdi meg a szakosítást. Dr. Molnárné dr. Szabó Ildikó 1982-ben neonatológiai szubspecializációra jelentkezik, majd 1983-ban fejezi be, és azóta újszülöttgyógyászként a szülészeti osztály újszülöttrészlegében dolgozik.

1984-ben ezen az osztályon rendkívül intenzív szakosítási időszak veszi kezdetét, úgyhogy 1984-ben Zentáról Rózsáné dr. Molnár Ilona, 1985-ben dr. Vékonyné dr. Fajka Gizella, valamint Csókára dr. Szarvas Gyula, Adára dr. Fehér Rózsa, 1986-ban Zentára dr. Vasas Mihály, 1988-ban pedig ugyancsak Zentára Muškinjáné dr. Montányi Gabriella jelentkezik szakorvosi továbbképzésre.

1988-ban dr. Korponai Erzsébet nyugállományba vonul, helyére pedig dr. Vékonyné dr. Fajka Gizella kerül.

1989-ben dr. Kosiczkyné dr. Habram Eleonóra osztályvezető főorvos nyugdíjaztatásával dr. Szarvas Gyulát veszik fel az osztályra, míg a szolgálat vezetője 1989. VI. 1-től dr. Szokola János lesz, és 1991. II. 28-án bekövetkezett nyugdíjaztatásáig az is marad. 1989-ben az osztály 40 ággyal rendelkezett.

1991. III. 1-jén a szolgálat vezetőjévé dr. Molnárné dr. Szabó Ildikó neonatológust nevezték ki, és jelenleg is ő tölti be ezt a tisztséget. Rajta kívül ezen az osztályon vannak még állandó munkaviszonyban dr. Vékonyné dr. Fajka Gizella és dr. Szarvas Gyula. 1993-ban dr. Török Ildikó jelentkezik szakosításra Zenta részére. 1994-ben viszont dr. Szarvas Gyula távozik az osztályról, és helyére dr. Vasas Mihály kerül.

A kilencvenes évek elején a páciensek átrendeződésére kerül sor, és Óbecse község betegeit ezentúl Újvidékre küldik gyógykezelésre. Ez az ágyak számának húszra való csökkenését vonja maga után. Dr. Vékonyné dr. Fajka Gizella 1989-től, a "genetikai iskola" elvégzése után bekapcsolódik az újszülöttek velük született rendellenességeinek figyelemmel kísérésébe és bejelentésébe, valamint a genetikai tanácsadásba. Szintén a tanfolyam befejezése után, 1991-től bevezetik a zentai szülészeti osztályon világra jött minden egyes újszülöttet felölelő ultrahangos vizsgálatot a csípő fejlődési rendellenességének feltárására, majd újabb tanfolyam elvégzése után, 1995-ből a kockázatot jelentő újszülötteknél a központi idegrendszernek a kutacsokon át történő szisztematikus ultrahangos megfigyelését.

Az osztályon szakosításra jelentkeztek: dr. Marija Vučković Csóka, dr. Győri Ilona Magyarkanizsa, dr. Slavica Borđoški Zenta, dr. Margareta Ivanović Mohol, dr. Željka Grubešić Ada és Sekuláné dr. Vörös Ildikó Magyarkanizsa részére. 1994-ben dr. Vékonyné dr. Fajka Ildikó kezdett szubspecializációt neonatológiából, 1995-ben pedig dr. Vasas Mihály gyermek-tüdőgyógyászatból. 1995-ben dr. Fehér Rózsa érkezik Moholról mint kész gyermekgyógyász szakorvos, majd 1996-ban szubspecializációba kezd gyermekszívgyógyászatból. A szubspecializációk sikeres befejezése után 1996-ban megkezdi munkáját a gyermek-tüdőgyógyászati, majd 1998-ban a gyermekszívgyógyászati szakszolgálat is. 1996-tól a szolgálat valamennyi orvosa részt vesz a Baby Frendly Hospital ("Bababarát Kórház") programjának megvalósításában.

Eddigi vezető főorvosok:
Dr. Ksenija Topolovački 1958-1961. XI. 14.
Dr. Korponai Erzsébet 1961.XII.5-1962. X. 30.
Dr. Dévay Lajos 1962. XI. 1-1973. VII. 31.
Dr. Kosiczkyné dr. Habram Eleonóra 1973. VIII. 1-1989. V. 31.
Dr. Szokola János 1989. VI. 1-1991. II. 28.
Dr. Molnárné dr. Szabó Ildikó 1991. III. 1-