Milorad Ćurčić
Tari László
Vígh Ágoston

A zentai kórház története

(1833-1998)

Zentai monográfia füzetek 45.

Kiadja a Dudás Gyula Múzeum- és Levéltárbarátok Köre és a Dr. Gerő István Egészségügyi Központ, Zenta. Szerkesztőbizottság: dr. Ćurčić Milorad, Fodor István, Hajnal Jenő, Szloboda János (fő- és felelős szerkesztő), dr. Szloboda László. Műszaki szerkesztés: Beszédes István. Fordítók: Predrag Popović és Szloboda János. Lektorok: Zorica Gašović és Szloboda János. Szövegbevitel: Szöllősi Szilvia. Készült az óbecsei Proleter nyomdában, 600 példányban.

A kiadvány kereskedelmi forgalomba nem kerül.

Tartalom

Tisztelt barátunk

Vígh Ágoston
A zentai kórház története
(1834-1965)
Előszó
A kórház alapítása és az első évtizedek története
Mit tudunk a Pivar-teleki legrégibb kórházról
Az Óvoda utcai korszak hét évtizedének története (1872-1942)
Az "Epreskert" jelentősége a szociális és egészségügyi problémák megoldásában
A járványkórház
A kórház története a századforduló után
Az aggok-házának átalakítása kórház céljára
A kórház története 1942. január elseje után
A betegápolói káder megszervezése
Az új blokk-pavilon építésének története
A kórház fejlődése a statisztikák tükrében
Az egyes kórházi osztályok rövid áttekintése
A múlt tanulságai egyengetik a jövő fejlődését
 
Tari László
Adalékok a zentai kórház történetéhez
Bevezető
A kórházak rövid története
Zenta egészségügye a megyei leiratok, illetve a helyi adó- és törvénykezési könyvek tükrében a XVIII. század végén és a XIX. század elején
A zentán működő seborvosok és borbélyok a helyi összeírásokban bejegyzésük éve szerint 1776-tól 1830-ig
A zentai kórház alapítása és működése 1872-ig
 
Milorad Ćurčić - Katona Pál
Hadikórházak Zentán
(1944-1945)
A szovjet hadsereg hadikórháza
A Zentai Hadikórház
A zentai hadikórházban elhunytak névsora és rendelkezésre álló adatai
A zentai Városi Közkórházban 1945-ben elhunytak névsora
 
Milorad Ćurčić
A kórház újabb kori története
(1966-1998)
A kórház fejlődése 1966-tól
Szervezeti változások
A szakmai továbbképzés
Egészségügyi mutatószámok
Kórházi szolgálatok és osztályok
Belgyógyászati szolgálat
Sebészeti szolgálat
Nőgyógyászati és -egészségvédelmi szolgálat
Fertőzőosztály
Tüdőbeteg-gondozó osztály
Gyermekgyógyászati-egészségvédelmi szolgálat
Vértranszfúziós szolgálat
Fül-, orr-, gégegyógyászati szolgálat
Laboratóriumi szolgálat
A kórházi gyógyszertár
Röntgendiagnosztikai szolgálat
Szemészeti szolgálat
Neuropszichiátriai szolgálat
Anesztéziai és reanimációs szolgálat
Mikrobiológiai és parazitológiai szolgálat
Patomorfológiai szolgálat
Fizikális gyógyászati és rehabilitációs szolgálat
Ultrahang-diagnosztikai szolgálat
A kórházi kápolna
 
Függelék
A zentai kórház igazgatói (ügyvezetői)
A kórház igazgatóhelyettesei
A kórház főápolónői
A gyógyászati/egészségügyi központ igazgatói
A gyógyászati/egészségügyi központ igazgatóhelyettesei
A dolgozói közösség igazgatói
A rendelőintézet igazgatói
A rendelóintézet főápoló(nő)i
A gyógyszertár igazgatói
A kórház orvosainak névjegyzéke
A kórház dolgozói 1966. január 1. és 1998. december 31. között