A kórház orvosainak névjegyzéke

Ebben a névjegyzékben szerepelnek mindazok az orvosok, akik az alapítástól, azaz 1833-tól kezdve 1998. XII. 31-ig, vagyis 165 év alatt a kórházban dolgoztak. A rendelkezésünkre álló adatok néhol hiányosak voltak, mégis a családi és utónéven kívül megpróbáltunk néhány személyi adatot is feltüntetni, mint amilyenek a születés, az orvosi karon történt diplomálás helye és ideje, továbbá a kórházban való munka időszaka, valamint az elért rang és szakosítás.

A szövegben bizonyos rövidítéseket használtunk: Sz. = a születés helye és ideje, D. = a diplomálás helye és ideje, Szak. = szakosítás helye, éve és neme, Szsz. = a szűkebb körű szakosítás (szubspecializáció) helye, éve és ideje, Mr. = a magiszteri cím elnyerésének helye, éve és neme, Dr. = a doktori értekezés megvédésének helye és éve.

A jegyzék négy részből áll: 1833-1918, 1919-1944, 1945-1965 és 1966-1998. Az első három részt A zentai kórház története c. füzetből, dr. Vígh Ágoston munkájából vettük át, kiegészítve azt a hiányzó, de időközben felbukkant adatokkal, a negyediket pedig a rendelkezésre álló dokumentáció alapján állítottuk össze.

1833-1918

1833 és 1918 között a városi és a kórházi orvosok tennivalóit nem választották külön. A körzeti orvosok a kórházban is dolgoztak a városi főorvos által elrendelt beosztás szerint. A város először két, majd három körzetre, végül négyre lett felosztva. Minden körzetnek megvolt a maga orvosa.

1. Dr. Erős László - városi orvos. 1833-ban került Zentára. A kórház alapításától, azaz 1833. XII. 8-tól 1837. VI. 4-ig orvosként és kórházigazgatóként dolgozott.

2. Buday István - 1816-tól városi seborvos. A kórházban 1833. XII. 8-tól haláláig, 1841-ig dolgozott. A kórház megbízott igazgatója volt 1837. VI. 4. és 1838. I. 8. között.

3. Dr. Csendits József - születési helye ismeretlen. Születési éve 1800-1810 tájára tehető. Pécsről költözik Zentára. A városi Tanács jegyzőkönyveiben városi orvosként szerepel. 1838. I. 8-tól városi belorvos és a kórház igazgatója. 1864. IV. 1-jén hunyt el.

4. Wechsler Józsua - városi seborvos. Sz. 1803-ban. 1834-től magánorvosként dolgozott 1849-ig. 1849-ben választják meg városi seborvossá, s egyúttal a kórház alorvosává. 1861-ben nyugdijazták.

5. Zsivkovits Mihály - városi seborvos. Sz. 1811-ben. 1841-től városi seborvos és a kórház alorvosa. 1849-től kerületi seborvos. 1861-től dolgozik ismét a kórházban 1872-ig. Elhunyt 1881-ben.

6. Dr. Révay János - születési helye ismeretlen. Születési éve 1830 és 1832 között. 1862-től városi főorvos (fizikus), és egyben kórházigazgató. 1901. VII. 11-én hunyt el.

7. Kuthy Lajos - városi seborvos. Sz. 1820-ban. 1872-ben a másodorvosi állomásba helyezték. 1887. X. 8-án hunyt el.

8. Dr. Kellner József - személyi adatai hiányoznak. 1873. XII. 9-én a tiszti főorvos helyettesévé nevezik ki. 1883-ban a Közegészségügyi Bizottság tagjává választják meg. A legvalószínűbb az, hogy elköltözött a városból, minthogy neve az elhunytak nyilvántartásából nem került elő.

9. Dr. Glücksthal Adolf -1848. I. 28. és 1929. X. 18. között élt Zentán. 1884-ben a tiszti főorvos helyettesévé nevezték ki. 1901-től kórházigazgató és városi főorvos.

10. Dr. Lendvai Mór -születési helye és ideje ismeretlen, D. Budapesten 1886-ban. Zentára 1887-ben került, 1888-ban nevezték ki a III. körzet orvosává. 1932. VII. 18-án hunyt el.

11. Dr. Méri Sándor -születési helye és ideje ismeretlen. D. Budapesten, 1888-ban. Zentára 1890-ben került, 1927-ben nyugdíjazták. 1942-ben, 81 évesen hunyt el.

12. Dr. Havel József - személyi adatait nem ismerjük. Zentára a múlt század utolsó évtizedében került. Városi főorvos volt, 1918-ban Magyarországra költözött.

13. Dr. Kallivoda Kálmán - 1870 és 1875 között született. 1901 szeptemberében költözött Zentára. Városi körzeti orvos volt. 1918. X. 31-én saját kérésére városi közgyűlési határozattal elbocsátották állásából.

14. Dr. Vajda Lajos - 1869-től 1935-ig élt. Zentára 1903-ban költözött. Az ő részére nyitották meg a város IV. körzeti orvosi munkahelyét. A háziorvosok mintaképe volt.

1919-1944

15. Dr. Milivoj Borđoški - Sz. Zenta, 1884. V. 29. D. Budapest. Szak. Budapest, általános sebészet. 1920-ban választották meg kórházigazgatóvá és mint elődeit városi főorvossá. 1941-ben saját kérésére nyugdíjazták. 1943. XII. 19-én hunyt el.

16. Dr. Božidar Konjović - Sz. Mohol, 1895. VIII. 14. D. Prága, 1923. A kórházban 1923. IV. 12. és X. 20. között dolgozott.

17. Dr. Desanka Prekajski - Sz. Zenta, 1897. III. 7. D. Budapest, 1923. A kórházban 1923. X. 25. és 1924. III. 25. között dolgozott.

18. Dr. Garai Boriska - Sz. Zenta, 1897. I. 15. D. Pécs, 1925. A kórházban segédorvosként 1926. XII. 15. és 1928. XII. 1. között dolgozott.

19. Dr. Majer András - Sz. Zenta, 1897. X. 8. D. Budapest, 1928. Zentán segédorvosként 1928. X. 1. és 1930. III. 31. között dolgozott.

20. Dr. Milutin Mihajlović - Sz. Újvidék, 1903. XI. 12. D. Graz, 1928. A kórházban segédorvosként 1930. IV. 1. és VII. 31. között dolgozott.

21. Dr. Vera de Saint Lorenz - Sz. Poltavai kormányzóság (Oroszország), 1896. III. 20. D. Zágráb, 1929. A kórházban segédorvosként 1930. VIII. 1. és 1937. VII. 31. között dolgozott.

22. Dr. Boško Miković - Sz. Szenttamás, 1905. III. 30. D. Párizs, 1931. A kórházban segédorvosként 1933. VIII. 1. és 1938. VII. 31.között dolgozott.

23. Dr. Gálfi Otília - Sz. Szabadka, 1911. IX. 18. D. Belgrád, 1935. A kórházban segédorvosként 1937. VIII. 1. és 1938. VII. 31. között dolgozott.

24. Dr. Milorad Kragujev - Sz. Zenta, 1911. II. 16. D. Belgrád, 1935. A kórházban segédorvosként 1937. VIII. 15. és 1938. XII. 31. között dolgozott.

25. Dr. Eidenmüller Elemér - Sz. Szeged, 1914. V. 14. D. Zágráb, 1938. A kórházban segédorvosként 1939. VI. 22. és 1941. V. 19. között dolgozott. 1945-ben életét vesztette.

26. Dr. Radojka Mrkšić - Sz. Ada, 1910. VIII. 27. D. Belgrád, 1938. A kórházban segédorvosként 1939. XII. 12. és 1946 júniusa között dolgozott. A kórház igazgatója 1946. VI. 28. és 1948. III. 5. között.

27. Dr. Milan Vujić - Sz. Ada, 1915. I. 15. D. Budapest, 1939. Szak. Budapest, 1944. ált. sebészet. A kórházban 1941. V. 20-tól dolgozott. A sebészeti osztály vezető főorvosa 1949. I. 1. és 1956. III. 1. között. Az Amerikai Egyesült Államokba költözött.

28. Dr. Vígh Ágoston - Sz. Temerin, 1894. VI. 10. D. Budapest, 1919. Szak. Budapest, 1926, belgyógyászat. A kórház igazgatója 1941.VI.1. és 1945. IX. 22., valamint 1949. VII. 1. és 1962. X. 31. között. Az 1966-ban megjelent A zentai kórház története c. monográfia írója.

29. Dr. Förgeteg János - Sz. Szeged, 1903. I. 28. D. Szeged, 1927. A sebészeti osztály vezető főorvosa 1941. VII. 19. és 1945. IX. 23. között.

30. Dr. Sámuel András - Sz. Szentes (Magyarország), 1910. IV. 22. D. Budapest, 1934. Nőgyógyász és szülész szakorvos. Parancsra jön Zentára dolgozni 1943-ban. 1944. VII. 12-én német katonák hurcolják el a kórházból.

31. Dr. Polacsek György - Sz. Barcs (Magyarország), 1980. IV. 24. Parancsra jön a kórházba. 1944. VII. 12-én német katonák hurcoják el a kórházból.

32. Dr. Vinokić Ilona - Sz. Ófutak, 1911. III. 4. D. Zágráb, 1936. Minisztériumi rendelettel utalták a kórházba munkaszolgálatra. 1944. VIII. 12. és X. 12. között dolgozott itt.

1945-1965

33. Dr. Grünhut Maxim Személyi adatait nem ismerjük. 1945. IX. 23. és XI. 7. között hat hetet dolgozott a sebészeti osztályon.

34. Dr. Marko Borđoški - Sz. Zenta, A háború előtt általános orvos Tornyoson, 1945. IX. 22. és 1946. VI. 28. között kórházigazgató.

35. Dr. Nikola Davidović - Sz. Pancsova, 1906. XII. 18. D. Belgrád, 1930. Szak. ált. sebészet. A sebészeti osztály vezető főorvosaként 1945. XI. 7. és 1948. XII. 31. között dolgozott a kórházban. Kumanovóra helyezték át (polgári mozgósítás).

36. Dr. Kiss Oszkár - Sz. Újvidék, 1908. II. 19. D. 1931. Szak. 1936, nőgyógyászat- és szülészet. A kórházban 1945. XI. 20. és 1946. II. 10. között dolgozott. A szülészeti osztály vezető főorvosa volt.

37. Dr. Pavle Volf - Sz. Ada, 1915. II. 11. D. 1946. Kötelező orvosi gyakorlaton 1946. VIII. 17. és 1947. V. 31. között.

38. Dr. Drenka Davidović Személyi adatait nem ismerjük. Szak. Nőgyógyászat és szülészet. A kórházban 1946. II. 11. és 1949. IX. 1. között dolgozott a szülészeti osztály vezető főorvosaként. Belgrádba helyezték át.

39. Dr. Ljubica Petrović - Sz. Versec, 1922. III. 21. D. Belgrád, 1950. Kötelező orvosi gyakorlatát a kórházban végezte 1950. XII. 1. és 1951 között.

40. Dr. Szegedi Mihály - Sz. Zenta, 1893. IX. 12. D. Budapest, 1920. 1950. II. 1. és 1960. XII. 31. között a fertőzőosztály vezető főorvosa. Ekkor nyugdíjazzák. 1962. VI. 23-án hunyt el.

41. Dr. Marija Granić - Sz. Homokbálványos, 1925. I. 21. D. Belgrád, 1951. A sebészeti osztályon dogozott.

42. Dr. Ádám Ede - Sz. Bácsszentiván, 1923. IX. 2. D. Belgrád, 1953. Szak. Belgrád, 1959, belgyógyászat. Szsz. Belgrád, 1970, kardiológia. A kórházban 1953. III. 1. és 1974. I. 6. között dolgozott. A belgyógyászati osztály vezető főorvosa 1953. III. 1. és 1973. XII. 31 között.

43. Dr. Veszelovszki Péter - Sz. Zombor, 1926. II. 28. D. Zágráb, 1952. Kötelező orvosi gyakorlaton 1953. V. 1. és XII.1. között.

44. Boros Ottília - Sz. Zenta, 1924. VII. 12. D. Zágráb, 1952. Kötelező orvosi gyakorlaton 1953. VI. 1. és XI. 30. között.

45. Dr. Đorđe Atlas - Személyi adatait nem ismerjük. A belgyógyászaton dolgozott 1953. XI. 1. és XI. 30. között.

46. Dr. Mile Radetić - Személyi adatait nem ismerjük. Kötelező orvosi gyakorlaton 1954 és 1955-ben.

47. Dr. Bacskulin József - Sz. Horgos, 1927. D. Zágráb, 1954. Kötelező orvosi gyakorlatát 1954. XII. 1-jén kezdte meg, de hamarosan bevonult.

48. Dr. Harmath László - Sz. Zenta, 1927. VII. 12. D. Zágráb, 1954. Kötelező orvosi gyakorlaton 1955. I. 1. és V. 31. között. Ftiziológiai szakosítást nyert. A rendelőintézet kötelékében működő Tüdőbeteg-gondozóban dolgozott. Gyakran helyettesítette a tüdőbetegosztály orvosait.

49. Dr. Kosiczky Ferenc - Sz. Temerin, 1923. IX. 24. D. Zágráb, 1952. Szak. Belgrád, 1958, orr-fül-gégészet. Az orr-fül-gégeosztály vezető főorvosa 1958. I. 1. és 1989. V. 31. között, ekkor nyugdíjazzák.

50. Dr. Fehér Károly - Sz. Horgos, 1926. IV. 25. D. Zágráb, 1955. Kötelező orvosi gyakorlaton 1955-ben.

51. Dr. Jovan Vajdić - Sz. Ada, 1925. XII. 21. D. Belgrád, 1952. Szak. Belgrád, 1960. ált.sebészet. A kórházban 1955. VII. 1. és 1961. IX. 30. között dolgozott.

52. Dr. Höbl Ernő - Sz. Budapest, 1929. III. 2. D. Zágráb, Önkéntesen dolgozott a belgyógyászaton 1955. VII. 1. és VIII. 31. között, amíg Zentán volt hadgyakorlaton.

53. Dr. Péter János - Sz. Bácskertes, 1928. IX. 12. D. Zágráb, 1954. Katonaorvos. A kórházban 1955. VI. 1. és XII. 31. között dolgozott.

54. Dr. Bognár Imre - Sz. Nagykikinda, 1929. X. 19. D. Zágráb, 1955. Szak. Belgrád, 1964, ált.sebészet. A sebészeti osztályon 1955. XII. 1. és 1991. III. 12. között dolgozott. A sebészet osztályvezető főorvosa 1970. X. 14. és 1973. IV. 18. között.

55. Dr. Vladimir Nađ - Sz. Bácskeresztúr, 1922. IV. 16. D. Zágráb, 1950. Szak. Belgrád, 1955, pneumoftiziológia. A pneumoftiziológiai osztály vezető főorvosa 1958. XII. 1. és 1989. V. 31. között.

56. Dr. Aleksandar Ninčić - Sz. Törökkanizsa, 1926. IX. 2. a sebészeti osztályon 1956 és 1958 között dolgozott segédorvosként.

57. Dr. Stojan Letić - Sz. Újvidék, 1919. IX. 4. D. Zágráb. Szak. ált. sebészet és ortopédia. A sebészeti osztály vezető főorvosa 1956. IX. 1. és 1959. II. 28. között.

58. Dr. Burány Béla - Sz. Zenta, 1931. II. 12. D. Zágráb, 1956. Szak. epidemiológia. Kötelező orvosi gyakorlaton 1957. VII. 1. és 1958. V. 1. között. Zentán 1966-ig dolgozott. Az újvidéki Orvostudományi Karon az epidemiológia tanára.

59. Dr. Lojkó Erzsébet - Sz. Kula, 1898. V. 5. D. Budapest, 1922. Szak. Budapest, 1926, belgyógyászat és ftiziológia. 1942 és 1958 között a rendelőintézetben dolgozott belgyógyász- és ftiziológusként. 1958 és 1960 között a kórház belgyógyászati rendelőjét vezette. 1945 folyamán dr. Vígh Ágostont helyettesítette. 1960-ban nyugdíjazták.

60. Dr. Tantos Gyula - Sz. Szabadka, 1924. V. 10. D. Zágráb, 1953. Szak. Belgrád, 1962, belgyógyászat. A belgyógyászati osztályon 1958. VI. 1. és 1965. XI. 30. között dolgozott. Elköltözött Zentáról.

61. Zlatica Pap mérnök - Sz. Kamensko, 1923. IX. 9. D. Zágráb, Biokémikusként és a laboratóriumi szolgálat vezetőjeként 1958. IV. 1. és 1978. XII. 30. között dolgozott. 1979. IV. 5-én vonult nyugállományba.

62. Dr. Korponai Erzsébet - Sz. Csóka, 1927. III. 9. D. Zágráb, 1956. Szak. Belgrád, 1962, pediátria. A gyermekgyógyászati osztályon 1987. VIII. 31-ig dolgozott.

63. Dr. Sőregi Magda - Sz. Zenta, 1932. V. 9. D. Belgrád, 1958. Kötelező orvosi gyakorlaton 1958. V. 15. és 1959. X. 31. között.

64. Dr. Ksenija Topolovački - Személyi adatait nem ismerjük. 1958. és 1961. XI. 14. között a gyermekgyógyászati osztály vezető főorvosa. Munkaviszonya saját kérelmére szűnt meg.

65. Dr. Sima Teodorović - Sz. Ószivác, 1923. V. 23. D. Belgrád. Szak. Belgrád, 1958, nőgyógyászat és szülészet. 1958. VII. 1. és 1962. VIII. 31. között a nőgyógyászati-szülészeti osztály vezető főorvosa. 1963. II. 28-án felmond, és távozik Zentáról.

66. Dr. Petar Šaparenko - Sz. Zenta, 1926. V. 5. D. Zágráb, 1953. Szak. Belgrád, 1960, nőgyógyászat és szülészet. A nőgyógyászati-szülészeti osztály vezető főorvosa 1962. IX. 1. és 1973. IX. 30. között.

67. Dr. Barsi Valéria - Sz. Zenta, 1930. X. 10. D. Belgrád, 1958. Kötelező orvosi gyakorlaton 1958. X. 15. és 1959. X. 15. között.

68. Dr Dušan Jablanović - Sz. Palánka, 1920. V. 5. D. Belgrád, 1950. Szak. Belgrád, 1962, radiológia. A kórházban 1959. IX. 1. és 1964. I. 3. között dolgozott.

69. Dr. Márton Béla - Sz. Zenta, 1930. XI. 16. D. Zágráb, 1955. Szak. Belgrád, 1964, belgyógyászat. Szsz. Belgrád, 1976, gasztroenterológia. 1977. XII. 31-ig dolgozott a belgyógyászaton, ekkor a szabadkai kórházban vállal munkát.

70. Dr. Kosiczkyné dr. Habram Eleonóra - Sz. Zenta, 1931. IV. 16. D. Zágráb, 1956. Szak. Belgrád, 1965, pediátria. A gyermek-egészségvédelmi szolgálat vezető főorvosa 1973. VIII. 1. és 1989. V. 31. között, ekkor nyugállományba vonul.

71. Dr. Milan Jakovljević - Sz. Ada, 1923. VI. 15. D. Zágráb, 1949. Szak. Belgrád, 1957, belgyógyászat. A belgyógyászati osztály vezető főorvosa 1962. IX. 1. és 1966. X. 31. között.

72. Dr. Kopasz Pál - Sz. Zenta, 1905. V. 3. D. Budapest, 1929. Szak. Belgrád, 1948, ált. sebészet. A sebészeti osztály vezető főorvosa 1959. III. 1. és 1970. X. 13. között.

73. Dr. Verner János - Sz. Alsókabol, 1907. I. 20. D. Belgrád, 1934. A kórházban a fertőzőosztály vezető főorvosaként 1960. II. 1. és 1968. V. 1. között dolgozik.

74. Dr. Milan Kapor - Sz. Zenta, 1932. IV. 2. D. Ljubljana, 1956. Szak. Belgrád, 1964, oftalmológia. Az oftalmológiai szolgálat vezető főorvosa 1964. XI. 1. és 1996. XII. 30. között, ekkor nyugállományba vonul.

75. Dr. Újházi Gyula - Sz. Magyarkanizsa, 1931. XI. 7. D. Belgrád, 1955. Szak. Belgrád, 1965, ált. sebészet. A sebészeti szolgálat vezető főorvosa 1973. IV. 19. és 1976. II. 28. között. A sebészeti osztályon 1995. VII. 23-ig dolgozott.

76. Dr. Verebesné dr. Vígh Jerne - Sz. Budapest, 1931. X. 13. D. Zágráb, 1957 Szak. Belgrád, 1965, belgyógyászat. A belgyógyászati osztályon 1992. X. 30-ig dolgozott.

77. Dr. Fehér Ödön - Sz. Szabadka, 1934. V. 6. D. Szarajevó, 1960. Kötelező orvosi gyakorlaton 1960. XII. 1. és 1961. I. 15. között.

78. Dr. Kovács József - Sz. Újvidék, 1935. III. 9. D. Zágráb, 1960. Kötelező orvosi gyakorlaton 1961. I. 1. és II. 23. között.

79. Dr. Matuz Mária - Sz. Zenta, 1931. V. 2. D. 1961. Kötelező orvosi gyakorlaton 1961. VI. 1. és 1962. V. 31. között.

80. Dr. Szokola János - Sz. Tornyos, 1928. III. 6. D. Zágráb, 1955. Szak. Belgrád, 1965, pediátria. Kórházigazgató 1962. IX. 1-1965. XI. 1. A Gyógyászati Központ igazgatója 1976. VII. 12-1981. X. 15. A gyermekgyógyászati osztály vezető főorvosa 1961. XII. 5-1962. X. 30. és 1989. VI. 1-1991. II. 28., ekkor nyugállományba vonul.

81. Milanka Ignjatović magiszter - Sz. Zenta, 1937. I. 11. D. Belgrád, 1960. 1962. VII. 1-től dolgozik a kórházban gyógyszerészként és mint a kórházi gyógyszertár főnöke.

82. Dr. Berta Mihály - Sz. Oroszlámos, 1927. VI. 30. D. Zágráb, 1955. Szak. Belgrád. 1966, otorinolaringológia. Az orr-, fül-, gégegyógyászati osztály vezető főorvosa 1989. VI. 1. és 1992. VI. 30. között.

83. Dr. Morvai Antal - Sz. Zenta, 1931. II. 1. D. Zágráb, 1955. Szak. Belgrád, 1964, nőgyógyászat és szülészet. Kórházigazgató 1965. X. 1-XII. 31. A Gyógyászati Központ igazgatója 1966. I. 1-1967. III. 31. A kórházban 1970. V. 15-ig dolgozott.

84. Dr. Pavle Zeković - Sz. Zenta, 1932. II. 12. D. Ljubljana, 1957. Szak. Újvidék, 1966, ált. sebészet. A sebészeti osztályon 1986. V. 28-ig dolgozott.

85. Dr. Verebes Ernő - Sz. Zenta, 1931. V. 29. D. Zágráb, 1958. Szak. Újvidék, 1966, ált. sebészet. A sebészeti osztály vezető főorvosa 1976. III. 1-1996. V. 31. A sebészeti osztályon 1962. XI. 1. és 1998. VII. 21. között dolgozott.

86. Dr. Dévay Lajos - Sz. Ómoravica, 1918. IX. 18. D. Budapest, 1944. Szak. Zágráb, 1957, pediátria. A gyermekgyógyászati osztály vezető főorvosa 1962. XI. 1. és 1973. VII. 31. között.

87. Dr. Vladimir Radonjić - Sz. Split, 1934. XII. 18. D. Belgrád, 1962. Kötelező orvosi gyakorlaton 1962. VII. 16. és IX. 30. között.

88. Dr. Radenko Šarović - Sz. Zenta, 1938. IV. 5. D. Belgrád, 1962. Kötelező orvosi gyakorlaton 1962. XI. 1. és 1963. I. 1. között.

89. Dr. Vida Šuvak - Sz. Nagybecskerek, 1929. VI. 28. D. Szarajevó, 1950. Nőgyógyászati és szülészeti szakosításon 1963. VII. 1-től. A kórházban 1970. II. 4-ig dolgozott.

90. Dr. Domány László - Sz. Zenta, 1927. XI. 10. D. Belgrád, 1959. Szak. Újvidék, 1969, pediátria. A Gyermek-egészségvédelmi Szolgálatnál 1963 és 1986. VII. 3. között dolgozott.

91. Dr. Killer Péter - Sz. Belgrád, 1930. XII. 12. A nőgyógyászati-szülészeti osztályon szakosításon levő orvosként 1964. XI. 1. és 1965. VI. 15. között dolgozott.

92. Dr. Lavicska László - Sz. Zenta, 1927. VII. 17. D. Belgrád, 1960. Szak. Belgrád, 1968, mikrobiológia. A kórházban 1964. XII. 16. és 1977. IX. 10. között dolgozott. A mikrobiológiai szolgálat vezető főorvosa 1968. III. 8-1977. IX. 10.

93. Dr. Mihajlo Nikolić - Sz. Zenta, 1930. XI. 28. D. Belgrád, 1958. Szak. Belgrád, 1968, radiológia. A kórházban 1964. XII. 1-től dolgozik. A röntgenológiai szolgálat vezető főorvosa 1968 és 1975. V. 2. között, ekkor távozik Zentáról.

94. Dr. Josip Ivačić - Sz. Drvar, 1935. IV. 12. D. Zágráb, 1964. Szak. Újvidék, 1974, ált. gyógyászat. Kötelező orvosi gyakorlaton 1964. XI. 4. és 1965. I. 26. között.

95. Dr. Živorad Ignjatović - Sz. Svilajnac, 1935. XII. 10. D. Belgrád, 1960. Szak. Belgrád, 1968, neuropszichiátria. Szsz. Újvidék, 1981, szociális pszichiátria. A kórházban 1965. I. 1-től dolgozik. A neuropszichiátriai szolgálat vezető főorvosa 1968. II. 10. és 1995. VIII. 31. között.

96. Dr. Mikonya Erzsébet - Sz. Zenta, 1933. XI. 3. D. Szarajevó, 1961. Szak. Belgrád, 1965, aneszteziológia. A kórházban aneszteziológusként 1965-ben dolgozott. Újvidékre, a Tartományi sebészeti Kórházba távozik.

1966-1998

97. Dr. Molnár Ernő - Sz. Hetény, 1935. IV. 13. D. Belgrád, 1962. Szak. Újvidék, 1969, nőgyógyászat és szülészet. A női egészségvédelmi szolgálatnál dolgozik 1966. III. 1-től.

98. Dr. Slavko Manić - Sz. Zenta, 1934. IV. 2. D. Belgrád, 1961. Szak. Újvidék, 1970, ált. sebészet. A sebészeti osztályon 1966. VI. 1. és 1973. XI. 6. között dolgozott, ekkor Németországba távozik.

99. Dr. Komlós Sándor - Sz. Ada, 1932. I. 1. D. Zágráb, 1958. Szak. Belgrád, 1969, anesztézia. A kórházban 1966. IX. 1. és 1996. XII. 31. között dolgozott. Az anesztéziai szolgálat vezető főorvosa 1969. VII. 20. és 1996. XII. 31, kórházigazgató 1990. VIII. 24. és 1996. XII. 31. között

100. Dr. Szloboda László - Sz. Zenta, 1934. VI. 19. D. Belgrád, 1962. Szak. Újvidék, 1970, nőgyógyászat és szülészet. A női egészségvédelmi szolgálat vezető főorvosa 1973. X. 1-től. Kórházigazgató 1997. I. 1-től.

101. Dr. Pócs Gábor - Sz. Zenta, 1929. II. 1. D. Belgrád, 1960. Szak. Belgrád, 1970, fertőző betegségek. A kórházban 1967. II. 1. és 1975. X. 10. között dolgozott. A fertőzőosztály vezető főorvosa pedig 1970. és 1975. között.

102. Dr. Molnárné dr. Szabó Ildikó - Sz. Szabadka, 1936. V. 31. D. Belgrád, 1961. Szak. Újvidék, 1970, pediátria. Szsz. Belgrád, 1982, neonatológia. A kórházban 1967. VI. 1-től dolgozik. A gyermek-egészségvédelmi szolgálat vezető főorvosa 1991. III. 1-től.

103. Dr. Baráti József - Sz. Zenta, 1942. VIII. 5. Kötelező orvosi gyakorlaton 1967. XI. 7. és 1968. IX. 29. között.

104. Fehér Illés mérnök - Sz. Kastav, 1941. X. 29. D. Zágráb, 1964. Mr. Zágráb, 1966, biokémia. Dr. Zágráb, 1979. Biokémikusként a kórházi laboratóriumban 1967. I. 16. és IX. 26. között dolgozott.

105. Dr. Sepsei István - Sz. Torontálvásárhely, 1940. I. 26. D. Belgrád, 1964. Szak. Újvidék, 1972, belgyógyászat. Szsz. Újvidék, 1981, nefrológia. A belgyógyászati osztályon 1968. II. 24-től 1986. IV. 16-ig, elhalálozásáig dolgozott.

106. Dr. Dragutin Đurić - Sz. Donje Vodičevo, 1939. IX. 10. D. Belgrád, 1964. Szak. Újvidék, 1972, belgyógyászat. Szsz. Újvidék, 1980, kardiológia. Dr. Újvidék, 1991. A kórházban 1968. III. 4-től dolgozik. A belgyógyászati osztály vezető főorvosa 1974. I. 1. és 1982. II. 7. között. Kórházigazgató 1982. II. 8. és 1990. VIII. 23. között.

107. Dr. Tóth-Abonyi István - Sz. Zenta, 1925. XI. 30. D. Belgrád, 1958. Szak. Újvidék, 1971, patológia. A kórházban 1968. IV. 19. és 1990. XII. 24. között dolgozott. A patomorfológiai szolgálat vezető főorvosa 1971. XI. 11. és 1989. VIII. 3. között.

108. Dr. Zabosné dr. Renkó Anna - Sz. Zenta, 1943. XII. 1. D. Belgrád, 1967. Szak. Belgrád, 1975, transzfuziológia. 1968 óta dolgozik a kórházban. A vértranszfúziós osztály vezető főorvosa 1970. V. 1-től.

109. Dr. Görög István - Sz. Oroszlámos, 1934. VI. 17. Egyéb adatait nem ismerjük. A kórházban 1968. IV. 1. és 1969. IX. 1. között dolgozott a fertőző- és a neuropszichiátriai osztályokon.

110. Dr. Dani Gáspár - Sz. Martonos, 1939. IX. 12. D. Belgrád, 1964. Szak. Újvidék, 1973, belgyógyászat. Szsz. Újvidék, kardiológia. A kórházban 1969. VIII. 15. óta dolgozik. 1982. II. 8. és 1990. X. 22. között a belgyógyászati osztály vezető főorvosa. A kórház megbízott igazgatója 1976. VIII. 1. és 1978. II. 7. között.

111. Dr. Svetislav Stajić - Sz. Ribare, 1934. I. 23. D. Belgrád, 1969. Szak. Újvidék, 1985, munkaegészségügy. Kötelező orvosi gyakorlaton 1969. III. 10. és XI. 25. között.

112. Dr. Milena Đurić - Sz. Zenta, 1939. II. 11. D. Belgrád, 1964. Szak. Újvidék, 1973, radiológia. A kórházban 1970. IV. 1. és 1997. XII. 31. között dolgozott. A röntgendiagnosztikai szolgálat vezető főorvosa 1975. V. 3. és 1997. XII. 31. között.

113. Dr. Mészáros Antal - Sz. Padé, 1939. II. 7. D. Zágráb, 1964. Szak. Újvidék, 1974, nőgyógyászat és szülészet. A kórházban 1970. V. 16. óta dolgozik. A Gyógyászati Központ igazgatója volt 1981. XII. 15. és 1986. I. 5. között.

114. Dr. Kranz Mária - Sz. Újvidék, 1942. IX. 29. D. Újvidék, 1967. Szak. Újvidék, 1974, pediátria. A gyermek-egészségvédelmi szolgálatnál 1970. X. 27. és 1979. VI. 30. között dolgozott.

115. Dr. Tomislav Matović - Sz. Užice, 1940. V. 20. D. Újvidék, 1966. A neuropszichiátria szolgálat szakosításon levő orvosa 1970. XII. 18. és 1973. X. 1. között.

116. Dr. Herman János - Sz. Zenta, 1943. Segédorvosként a neuropszichiátriai osztályon 1970 folyamán dolgozott.

117. Dr. Otaka Ogbuva - Sz. Nigéria, 1936. X. 20. Kötelező orvosi gyakorlaton 1970. IV. 13. és 1971. IV. 13. között.

118. Dr. Klet Géza - Sz. Újvidék, 1943. VI. 1. Egyéb adatokat nem ismerünk. Kötelező orvosi gyakorlaton 1970. VII. 1. és 1971. II. 28. között.

119. Dr. Bacsi László - Sz. Ada, 1928. IV. 26. D. Belgrád, 1955. Szak. Újvidék, 1971. Szakosításon a női egészségvédelmi szolgálatnál 1967. VII. 1-től. Ennél a szolgálatnál 1973. VII. 31-ig dolgozott.

120. Ágóné dr. Zámborszki Ilona - Sz. Csóka, 1944. II. 13. D. Zágráb, 1967. Szak. Újvidék, 1976, nőgyógyászat és szülészet. A női egészségvédelmi szolgálatnál 1971. II. 9. óta dolgozott mint a csókai rendelőintézet szakosításon levő orvosa, 1973. XII. 1-től pedig a női egészségvédelmi szolgálathoz kerül.

121. Dr. Molnár Mihály - Sz. Péterréve, 1939. VII. 3. D. Zágráb, 1967. Szak. Újvidék, 1975, otorinolaringológia. 1971. IX. 1. óta dolgozik a kórházban. Az orr-fül-gégegyógyászati szolgálat vezető főorvosa 1992. VII. 1. óta.

122. Dr. Kranz Ferenc - Sz. Újvidék, 1942. II. 14. D. Újvidék, 1967. Szak. Újvidék, 1975, nőgyógyászat és szülészet. A női egészségvédelmi szolgálatnál 1971. IX. 1. és 1979. X. 31. között dolgozott.

123. Dr. Klem Péter - Sz. Óbecse, 1944. I. 22. D. Újvidék, 1968. Szak. Újvidék, 1975, belgyógyászat. Szsz. kardiológia. A belgyógyászati osztályon 1971. X. 7. és 1977. XI. 20. között dolgozott.

124. Dr. Dušan Đorđević - Sz. Óbecse, 1941. IV. 3. Szak. Újvidék, 1976, ortopédia és traumatológia. A sebészeti osztályon 1972. III. 15. és 1981. I. 4. között dolgozott.

125. Dr. Tóth-Abonyi János - Sz. Szeged, 1942. X. 29. D. Belgrád, 1967. Szak. Újvidék, 1975, fizikális gyógyászat és rehabilitáció. A fizikális gyógyászati és rehabilitációs szolgálatnál dolgozott 1972. III. 17. és 1991. X. 14., valamint a szolgálat vezető főorvosa 1975. VIII. 1. és 1991. X. 14. között.

126. Dr. Tóth-Abonyiné dr. Muhi Zsuzsanna - Sz. Szeged, 1943. XI. 24. D. Belgrád, 1967. Szak. Újvidék, 1976, pediátria. A gyermek-egészségvédelmi szolgálatnál 1972. XI. 1. és 1991. IX. 30. között dolgozott.

127. Dr. Vuković Klára - Sz. Zenta, 1944. XII. 2. D. Belgrád, 1972. Szak. Belgrád, 1989, ált. gyógyászat. Kötelező orvosi gyakorlaton 1972. VI. 1. és 1973. V. 31. között.

128. Dr. Czabafi Zoltán - Sz. Szabadka, 1943. I. 7. D. Újvidék, 1968. Szak. Újvidék, 1977, ált. sebészet. A sebészeti osztályon 1973. XII. 17. óta dolgozik. A sebészeti szolgálat vezető főorvosa 1999. IV. 6-tól.

129. Dr. Horváth András - Sz. Péterréve, 1937. X. 27. D. Zágráb, 1968. Szak. Újvidék, 1978, urológia. A sebészeti osztályon 1973. XII. 17. és 1992. VI. 19. között dolgozott nyugdíjaztatásáig.

130. Dr. Zabos Jenő - Sz. Kishegyes, 1941. I. 7. D. Belgrád, 1965. Szak. Újvidék, 1973, belgyógyászat. Szsz. Újvidék, 1981, endokrinológia. Mg. Újvidék, 1991. A belgyógyászati osztályon 1973. XII. 1. óta dolgozik.

131. Dr. Leopold Frick - Sz. Zenta, 1942. I. 29. Kötelező kórházi gyakorlaton 1973. I. 16. és VII. 31. között.

132. Dr. Bálint Zoltán - Sz. Zenta, 1947. VI. 1. D. Újvidék, 1973. Szak. Újvidék, 1981, munkaegészségügy. Kötelező kórházi gyakorlaton 1973. III. 31. és 1974. II. 28. között.

133. Dr. Božana Naumov - Sz. Belgrád, 1946. XI. 20. D. Újvidék, 1971. Szak. Újvidék, 1979, belgyógyászat. Mr. Belgrád, 1987, gasztroenterológia. Dr. Újvidék, 1989. A belgyógyászati osztályon 1974. XI. 1-től dolgozik, osztályvezető főorvos 1990. X. 23. óta.

134. Dr. Milorad Ćurčić - Sz. Zenta, 1948. X. 16. D. Újvidék, 1972. Szak. Újvidék, 1977, neuropszichiátria. Mr. Belgrád, 1982, pszichoterápia. Dr. Belgrád, 1985. A kórházban 1975. I. 1. óta dolgozik. Kórházigazgató 1978. II. 7. és 1982. II. 7. között. A Gyógyászati Központ igazgatója 1986. I. 6-tól. A neuropszichiátriai szolgálat vezető főorvosa 1995. IX. 1. és 1998. IV. 5. között.

135. Dr. Pecze István - Sz. Szeged, 1944. II. 22. Szak. Újvidék, 1978, nőgyógyászat és szülészet. A női egészségvédelmi szolgálatnál 1975. III. 1. és 1981. I. 9. között dolgozott.

136. Dr. Milan Prekajski - Sz. Ada, 1948. I. 4. D. Belgrád, 1975. Szak. Újvidék, 1979, ált. sebészet. A sebészeti osztályon 1975. IV. 1. és 1979. XII. 27. között dolgozott.

137. Dr. Fejős Imre - Sz. Magyarkanizsa, 1942. II. 23. D. Újvidék, 1978. anesztézia. A kórházban 1975. III. 1. és 1992. II. 23. között dolgozott.

138. Dr. Horti Hajnalka - Sz. Zenta, 1951. I. 29. D. Újvidék, 1975. Kötelező kórházi gyakorlaton 1975. II. 15-től. Szakosításon a női egészségvédelmi szolgálatnál 1976 és 1978 márciusa között, ekkor elhagyja a szolgálatot, és Németországba távozik.

139. Dr. Szabó Ferenc - Sz. Zenta, 1948. I. 15. D. Újvidék, 1975. Kötelező kórházi gyakorlaton 1975. IV. 2-tól.

140. Dr. Niveska Božinović-Prekajski - Sz. Ada, 1947. IX. 23. D. Belgrád, 1975. A gyermek- egészségvédelmi szolgálatnál 1976. I. 1. és 1979. XII. 27. között dolgozott gyermekgyógyász szakorvosként.

141. Dr. Horváth Teréz, - Sz. Zenta, 1942. VI. 15. D. Újvidék, 1970. Szak. Újvidék, anesztézia és reanimáció. A kórházban 1976. VIII. 1. óta dolgozik. Az anesztéziai és reanimációs szolgálat vezető főorvosa 1997. I. 1-től.

142. Dr. Branislav Branovački - Sz. Zenta, 1948. II. 23. D. Újvidék, 1972. Szak. Belgrád, 1980, nőgyógyászat és szülészet. A női egészségvédelmi szolgálatnál 1976. IX. 1. óta dolgozik.

143. Dr. Kozma Lajos - Sz. Mohol, 1940. XI. 16. D. Újvidék, 1973. Szak. Újvidék, 1979, radiológia. A röntgendiagnosztikai szolgálatnál 1976. XII. 1. és 1981. I. 4. között dolgozott.

144. Dr. Leszmeister Alfréd - Sz. Horgos, 1928. IV. 23. D. Zágráb, 1954. Szak. Zágráb, 1965. Szsz. Újvidék, 1983, onkológia. Kötelező kórházi gyakorlaton 1956. I. 15. és VII. 15. között. A kórház röntgendiagnosztikai szolgálatánál 1976. I. 15. és 1991. IV. 15. között dolgozott. A kórház kötelékébe tartozó onkológiai gondozót 1980 és 1990 között vezette.

145. Dr. Tolmácsi István - Sz. Szabadka, 1940. I. 18. D. Újvidék, 1976. Szak. Újvidék, 1986. Kötelező kórházi gyakorlaton 1976. VII. 5. és 1977. VI. 5. között. A fizikális gyógyászati és rehabilitációs szolgálat segédorvosaként 1977. VI. 6. és 1978. VI. 5. között dolgozott.

146. Dr. Lengyel Ibolya - Sz. Zenta, 1952. IV. 22. D. Újvidék, 1976. Kötelező kórházi gyakorlaton 1976. XII. 30. és 1977. XI. 30. között.

147. Dr. Bőviz Antal - Sz. Zenta, 1946. XI. 23. D. Újvidék, 1974. Szak. Újvidék, 1980, neuropszichiátria. A neuropszichiátriai szolgálatnál 1977. IV. 1. óta dolgozik.

148. Dr. Vas Vilmos - Sz. Zenta, 1952. X. 4. D. Újvidék, 1977. Kötelező kórházi gyakorlaton 1977. IX. 27. és 1978. VIII. 27. között.

149. Geréné dr. Szabó Ibolya - Sz. Zenta, 1950. I. 5. D. Újvidék, 1975. Szak. Újvidék, 1982, mikrobiológia és parazitológia. A mikrobiológiai és parazitológiai szolgálatnál 1978. XII. 12. óta dolgozik, a szolgálat vezető főorvosa 1982. III. 1. óta.

150. Dr. Kovács István - Sz. Szabadka, 1947. VI. 12. D. Újvidék, 1974. Szak. Újvidék, 1983, belgyógyászat. Szsz. Újvidék, gasztroenterológia. A belgyógyászati szolgálatnál 1979. VII. 1. óta dolgozik.

151. Dr. Dragan Pakaški - Sz. Csóka, 1946. IX. 16. D. Belgrád, 1971. Szak. Belgrád, 1979, fizikális gyógyászat és rehabilitáció. A fizikális gyógyászati és rehabilitációs szolgálatnál 1979. III. 13. és 1981. II. 28. között dolgozott.

152. Laufer Mária - Sz. Zenta, 1943. III. 6. D. Zágráb, 1969. A laboratóriumi szolgálatnál 1978. X. 17. óta dolgozik. A szolgálat vezetője 1979. I. 1-től.

153. Dr. Kocsis István - Sz. Péterréve, 1949. VI. 29. D. Újvidék, 1979. Szak. Újvidék, 1989, általános gyógyászat. Kötelező kórházi gyakorlaton 1979. IV. 26. és 1980. IV. 26. között.

154. Dr. Kalmárné dr. Urbán Éva - Sz. Újvidék, 1952. III. 25. D. Újvidék, 1979. Szak. Újvidék, 1990, munkaegészségügy. Kötelező kórházi gyakorlaton 1979. IV. 9. és 1980. III. 9. között.

155. Nagyabonyiné dr. Fazekas Ilona - Sz. Óbecse, 1952. VII. 13. D. Újvidék, 1979. Kötelező kórházi gyakorlaton 1979. VII. 16. és 1980. VI. 16. között.

156. Dr. Lavicska Mária - Sz. Zenta, 1955. II. 6. D. Újvidék, 1980. Kötelező kórházi gyakorlaton 1980. XII. 2-tól.

157. Dr. Hagymásné dr. Boros Edit - Sz. Zenta, 1955. XI. 10. D. Újvidék, 1980. Kötelező kórházi gyakorlaton 1980. XII. 2-tól.

158. Dr. Fruzsa András - Sz. Mohol, 1951. V. 5. D. Újvidék, 1975. Szak. Újvidék, 1985, belgyógyászat. A belgyógyászati szolgálatnál 1981. I. 1. és 1986. X. 31. között dolgozott.

159. Dr. Kalmár Jenő - Sz. Temerin, 1950. XII. 18. D. Újvidék, 1976. Szak. Újvidék, 1985. A női egészségvédelmi szolgálatnál dolgozik 1981. I. 1. óta.

160. Dr. Eszes József - Sz. Zenta, 1951. XI. 7. D. Újvidék, 1977. Szak. Újvidék, 1986, nőgyógyászat és szülészet. A női egészségvédelmi szolgálatnál 1981. VI. 18. és 1993. IX. 30. között dolgozott.

161. Dr. Vékony Nándor - Sz. Ada, 1950. IV. 8. D. Újvidék, 1976. Szak. Újvidék, 1985, ortopédia és traumatológia. A sebészeti szolgálatnál 1981. VII. 1. óta dolgozik.

162. Dr. Szarvas Gyula - Sz. Újvidék, 1951. II. 18. D. Szeged, 1975. Szak. Újvidék, 1985, pediátria. A gyermek-egészségvédelmi szolgálatnál 1981. VII. 1. és 1994. I. 31. között dolgozott.

163. Gojko Vuletić mérnök - Sz. Vitina, 1935. V. 9. Biokémikusként a laboratóriumi szolgálatnál 1981. IV. 6. és 1983. VI. 30. között dolgozott.

164. Dr. Mirjana Vuković - Sz. Zenta, 1956. XI. 25. D. Újvidék, 1981. Kötelező kórházi gyakorlaton 1981. XII. 21. és 1982. XII. 28. között.

165. Rácz-Szabóné dr. Laufer Marianna - Sz. Szabadka, 1955. IX. 19. D. Pécs, 1980. Kötelező kórházi gyakorlaton 1981. I. 7. és XII. 31. között.

166. Dr. Gere Mária - Sz. Zenta, 1956. IX. 8. D. Újvidék, 1981. Kötelező kórházi gyakorlaton 1981. VIII. 1. és 1982. VII. 31. között.

167. Dr. Vékonyné dr. Fajka Gizella - Sz. Zenta, 1951. XII. 20. D. Újvidék, 1976. Szak. Újvidék, 1985, pediátria. Szsz. Belgrád, 1995, neonatológia. A gyermek-egészségvédelmi szolgálatnál 1982. II. 3-tól dolgozik.

168. Rózsáné dr. Molnár Ilona - Sz. Zenta, 1952. III. 3. D. Pécs, 1978. Szak. Belgrád, 1987, pediátria. Szsz. Újvidék 1988, gasztroenterológia. A gyermek-egészségvédelmi szolgálatban 1982. X. 17. óta dolgozik.

169. Dr. Miklós Jolán - Sz. Tiszaszentmiklós, 1954. VI. 6. D. Szeged, 1979. Szak. Zágráb, 1985, radiológia. A röntgendiagnosztikai szolgálatnál 1982. XI. 17. és 1994. V. 31. között dolgozott.

170. Dr. Milica Jovanović - Sz. Belgrád, 1996. II. 16. D. Belgrád, 1982. Kötelező kórházi gyakorlaton 1982. VIII. 5. és 1983. VIII. 4. között.

171. Dr. Babinyec Valéria - Sz. Ada, 1956. VII. 18. D. Szegeden, 1982. Kötelező kórházi gyakorlaton 1982. I. 25. és III. 25. között.

172. Dr. Ljiljana Bobić - Sz. Kraljevo, 1956. VI. 14. Egyéb adatokat nem ismerünk. Kötelező kórházi gyakorlaton 1982. I. 1. és 1983. I. 1. között.

173. Dr. Katarina Kovačev - Sz. Zenta, 1956. X. 4. D. Szeged, 1981. Kötelező kórházi gyakorlaton 1982. I. 25. és III. 25. között.

174. Dr. Odriné dr. Sági Katalin - Sz. Szenttamás, 1953. VIII. 20. D. Debrecen, 1981. Kötelező kórházi gyakorlaton 1982. I. 25. és III. 25. között. A belgyógyászati szolgálatnál dolgozott belgyógyászati szakosításon a törökkanizsai kórház részére.

175. Dr. Hagymás István - Sz. Újvidék, 1955. VIII. 25. D. Debrecen, 1982. Kötelező kórházi gyakorlaton 1982. V. 26. és VII. 25. között.

176. Dr. ifj. Kosiczky Ferenc - Sz. Zágráb, 1957. IV. 19. D. Pécs, 1982. Kötelező kórházi gyakorlaton 1982. XII. 10. és 1983. II. 9. között.

177. Dr. Fark Marianna - Sz. Oroszlámos, 1958. VI. 4. D. Szeged, 1982. Kötelező kórházi gyakorlaton 1982. XII. 10. és 1983. II. 9. között.

178. Dr. Sorgye Márta - Sz. Zenta, 1957. XI. 25. D. Szeged, 1982. Kötelező kórházi gyakorlaton 1982. XII. 10. és 1983. II. 9. között.

179. Dr. Sorgye Henrik - Sz. Zenta, 1957. I. 7. D. Szeged, 1982. Kötelező kórházi gyakorlaton 1982. XII. 20. és 1983. II. 19. között.

180. Dr. Német Emese - Sz. Szabadka, 1952. VI. 20. D. Újvidék, 1976. Szak. Újvidék, fizikális gyógyászat és rehabilitáció. Mr. Zágráb, 1994. A fizikális gyógyászati és rehabilitációs szolgálatnál 1983. I. 1. óta dolgozik. 1991. X. 15-től a szolgálat vezető főorvosa.

181. Dr. Ribár Miklós - Sz. Csóka, 1950. IV. 8. D. Szeged, 1989. Szak. Újvidék, 1992, ortopédia és traumatológia. A sebészeti szolgálatnál 1983. VII. 28. óta dolgozik.

182. Dr. Kovácsné dr. Kiss Katalin - Sz. Szabadka, 1951. XI. 25. D. Szeged, 1977. Szak. Újvidék, 1988, neuropszichiátria. A neuropszichiátriai szolgálatnál 1983. VIII. 23. óta dolgozik. 1998. IV. 6-tól a szolgálat vezető főorvosa.

183. Dr. Harmath Ibolya - Sz. Belgrád, 1955. X. 22. D. Újvidék, 1982. Kötelező kórházi gyakorlaton 1983. I. 1-től. A neuropszichiátriai szolgálat segédorvosa 1985. IX. 4. és 1987. VI. 21. között.

184. Dr. Tényi László - Sz. Zenta, 1959. I. 9. D. Újvidék, 1983. Kötelező kórházi gyakorlaton 1983. VI. 23. és 1984. VI. 22. között.

185. Dr. Dragica Tényi - Sz. Banja Luka, 1958. III. 26. D. Újvidék, 1983. Kötelező kórházi gyakorlaton 1983. VI. 23. és 1984. VI. 22. között.

186. Dr. Vasas Mihály - Sz. Zenta, 1955. XII. 2. D. Újvidék, 1980. Szak. Belgrád, 1988, pediátria. Szsz. Belgrád, 1996, gyermek-tüdőgyógyászat. A gyermek-egészségvédelmi szolgálatnál 1984. VIII. 1. óta dolgozik.

187. Dr. Tóth Tibor - Sz. Zenta, 1956. V. 16. D. Újvidék, 1980. Szak. Újvidék, 1987, patológia. Mr. Újvidék, 1984. Dr. Újvidék, 1987. A patomorfológiai szolgálatnál 1984. VIII. 30. és 1991. X. 2. között dolgozott. 1989. VIII. 4. és 1991. X. 2. között a szolgálat vezető főorvosa volt.

188. Dr. Nagymélykúti László - Sz. Zenta, 1956. VIII. 25. D. Szeged, 1982. Kötelező kórházi gyakorlaton 1982. I. 25. és III. 25. között. 1984. X. 16. és 1985. VII. 2. között nőgyógyászati és szülészeti szakosításon a női egészségvédelmi szolgálatnál.

189. Dr. Márton Éva - Sz. Zenta, 1959. VI. 2. D. Újvidék, 1984. Kötelező kórházi gyakorlaton 1984. VII. 1. és 1985. VI. 30. között.

190. Dr. Nagy Anna - Sz. Zenta, 1958. III. 2. D. 1984. Kötelező kórházi gyakorlaton 1984. VII. 1. és 1985. VI. 30. között.

191. Dr. Tari Jenő - Sz. Zenta, 1949. IX. 14. D. Belgrád, 1975. Szak. Újvidék, 1987, pneumoftiziológia. A pneumoftiziológiai szolgálat vezető főorvosa 1989. VI. 1. és 1994. V. 31. között. A rendelőintézet igazgatója 1980. IX. 27. és 1984. I. 24. között.

192. Dr. Illés János - Sz. Péterréve, 1956. VII. 16. D. Újvidék, 1981. Szak. Újvidék, 1989, urológia. A sebészeti szolgálatnál dolgozik 1985. II. 1. óta.

193. Boros-Gyeviné dr. Márkus Klára - Sz. Zenta, 1952. VI. 10. D. Újvidék, 1978. Szak. Belgrád, 1988, radiológia. A röntgendiagnosztikai szolgálatnál 1985. VI. 17. és 1996. X. 4. között dolgozott.

194. Dr. Farkas Emil - Sz. Óbecse, 1955. X. 16. D. Szeged, 1981. Szak. Újvidék, 1989, ált. sebészet. A sebészeti szolgálatnál dolgozik 1985. VI. 1. óta. A szolgálat vezető főorvosa 1996.VI.1-től 1999. IV. 6-ig.

195. Dr. Fajka Róbert - Sz. Zenta, 1957. V. 24. D. Újvidék, 1981. Szak. Újvidék, 1990, nőgyógyászat és szülészet. A női egészségvédelmi szolgálatnál 1986. IV. 8. óta dolgozik.

196. Muškinjáné dr. Montányi Gabriella - Sz. Zenta, 1956. VII. 14. D. Újvidék, 1981. Szak. Belgrád, 1991, pediátria. Szsz. Belgrád, 1998, neonatológia. A gyermek-egészségvédelmi szolgálatnál dolgozik 1986. VII. 18. óta.

197. Jungné dr. Németh Erzsébet - Sz. Tiszaszentmiklós, 1960. I. 12. D. Újvidék, 1998, ált. gyógyászat. Kötelező kórházi gyakorlaton 1985. VI. 1. és 1986. II. 22. között.

198. Dr. Berta Izabella - Sz. Szabadka, 1959. II. 13. D. Szeged, 1986. Kötelező kórházi gyakorlaton 1986. VII. 1-től.

199. Dr. Miodrag Mrkšić - Sz. Zenta, 1956. II. 18. D. Újvidék, 1982. Szak. Újvidék, 1991, ált. sebészet. A sebészeti szolgálatnál 1987. I. 1. óta dolgozik.

200. Dr. Gyetvai Béla - Sz. Zenta, 1957. XI. 18. D. Újvidék, 1981. Szak. Újvidék, 1991, belgyógyászat. A belgyógyászati szolgálatnál 1987. VII. 1. és 1992. X. 2. között dolgozott.

201. Dr. Komlós Árpád - Sz. Zenta, 1959. V. 14. D. Belgrád, 1983. Szak. Újvidék, 1996, ált. sebészet. A sebészeti szolgálatnál 1988. IV. 1-től dolgozik.

202. Dr. Török Ildikó - Sz. Zenta, 1960. XI. 6. D. Újvidék, 1985. Szak. Belgrád, 1992, pediátria. A gyermekegészségvédelmi szolgálatnál 1988. VII. 1. óta dolgozik.

203. Dr. Gubik Zoltán - Sz. Zenta, 1955. VI. 1. D. Újvidék, 1984. A belgyógyászaton dolgozott szakosításon levő orvosként 1988. VIII. 15. és 1993. XII. 31. között.

204. Dr. Pecze Ferenc - Sz. Péterréve, 1933. III. 18. D. Szarajevó, 1976. Szak. Újvidék, 1985, neuropszichiátria. A neuropszichiátriai szolgálatnál 1988. II. 1. és 1998. III. 18. között dolgozott.

205. Novák Éva mérnök - Sz. Zenta, 1964. XI. 9. D. 1987. Biokémikusként a laboratóriumi diagnosztikai szolgálatnál 1988. I. 4. és 1991. XI. 3. között dolgozott.

206. Túri Magdolna magiszter - Sz. Belgrád, 1937. VI. 25. Gyógyszerészként a kórházi gyógyszertárban 1988. és 1991. között dolgozott.

207. Dr. Novák Tibor - Sz. Zenta, 1962. I. 25. D. Újvidék, 1988. Kötelező kórházi gyakorlaton 1988. IV. 11. és 1989. IV. 9. között.

208. Dr. Lengyel Tamara - Sz. Zenta, 1960. XII. 20. D. Újvidék, 1984. Szak. Belgrád, 1993, transzfuziológia. A vértranszfúziós szolgálatnál 1989. II. 15. óta dolgozik.

209. Dr. Bálint Gábor - Sz. Törökkanizsa, 1958. IX. 5. D. Újvidék, 1984. Szak. Újvidék, 1993, otorinolaringológia. Az orr-, fül-, gégegyógyászati szolgálatnál 1989. VI. 6. és1995. VI. 30. között dolgozott.

210. Dr. Milojka Popović - Sz. Hercegovačka Goleša, 1956. VI. 17. D. Újvidék, 1993, belgyógyászat. Szsz. Belgrád, 1997, hematológia. A belgyógyászati szolgálatnál 1989. VI. 21. óta dolgozik.

211. Dr. Sinka Nikoloska - Sz. Lisičani, 1955. XII. 11. D. Belgrád, 1985. Szak. Újvidék, 1992, mikrobiológia és parazitológia. A mikrobiológiai szolgálatnál 1989. VII. 10. óta dolgozik.

212. Dr. Slobodanka Popov - Sz. Zenta, 1960. I. 1. D. Újvidék, 1989. Kötelező kórházi gyakorlaton 1989. II. 6. és 1990. II. 5. között.

213. Dr. Fenyvesi Attila - Sz. Verbász, 1962. III. 19. D. Újvidék, 1988. Szak. Újvidék, 1993, kórbonctan. A patomorfológiai szolgálatnál 1990. I. 15. óta dolgozik. 1994. VII. 1-től a szolgálat vezető főorvosa.

214. Dr. Martonosi Béla - Sz. Padé, 1959. VIII. 1. D. Szeged, 1985. Szak. Újvidék, 1994, pneumoftiziológia. A pneumoftiziológiai szolgálatnál 1990. II. 1. és 1994. III. 4. között dolgozott.

215. Dr. Dragiša Zeković - Sz. Zenta, 1961. II. 11. D. Újvidék, 1985. A belgyógyászati szolgálatnál belgyógyászati szakosításon 1991. VII. 1. és 1996. III. 15. között.

216. Dr. Komlósné dr. Bohata Rózsa - Sz. Magyarkanizsa, 1961. IV. 9. D. Újvidék, 1987. Szak. Újvidék, 1996, otorinolaringológia. Az orr-, fül-, gégegyógyászati szolgálatnál 1991. X. 1-től dolgozik.

217. Dr. Székely Alen - Sz. Zenta, 1965. II. 16. D. Újvidék, 1990. Kötelező kórházi gyakorlaton 1991. II. 1. és XII. 31. között.

218. Dr. Milan Šarac - Sz. Lubovo, 1961. IX. 1. D. Újvidék, 1987. Szak. Újvidék, 1996, ált. sebészet. A sebészeti szolgálatnál 1992. III. 11. óta dolgozik.

219. Győriné dr. Molnár Tünde - Sz. Belgrád, 1961. II. 24. D. Újvidék, 1985. Szak. Újvidék, 1995, aneszteziológia. Az aneszteziológia és reanimációs szolgálatnál 1992. III. 16. óta dolgozik.

220. Dr. Illésné dr. Fogaras Teodóra - Sz. Zenta, 1958. XII. 24. D. Szeged, 1983. Pediátriai szakosításon a gyermek-egészségvédelmi szolgálatnál 1992. V. 1. és 1998. XII. 31. között.

221. Dr. Stanislava Petričević - Sz. Ruma, 1965. XII. 25. D. Újvidék, 1991. Kötelező kórházi gyakorlaton 1992. I. 6. és XII. 31. között.

222. Dr. Zoran Dukić - Sz. Zombor, 1966. VI. 1. D. Újvidék, 1992. Kötelező kórházi gyakorlaton 1992. VII. 6. és 1993. VI. 17. között.

223. Dr. Josip Ivačić - Sz. Zenta, 1962. XI. 26. D. Újvidék, 1992. Kötelező kórházi gyakorlaton 1992. X. 12. és 1993. X. 11. között.

224. Dr. Perge Aliz - Sz. Újvidék, 1960. V. 1. D. Belgrád, 1986. Az aneszteziológiai és reanimációs szolgálatnál aneszteziológusi és reanimatológiai szakosításon 1993. X. 1. és 1998. IV. 17. között.

225. Pataki Ibolya mérnök - Sz. Zenta, 1965. X. 9. Biokémikusként a laboratóriumi diagnosztikai szolgálatnál 1993. XII. 1. óta dolgozik.

226. Dr. Slavica Borđoški - Sz. Zenta, 1959. V. 19. D. Újvidék, 1985. Szak. Újvidék, 1999., gyermekgyógyászat. A gyermek-egészségvédelmi szolgálatnál 1994. X. 1-től dolgozik.

227. Dr. Surján Gusztáv - Sz. Zombor, 1963. III. 21. D. Tuzla, 1990. Szak. Újvidék, 1998, mentőorvos. A mentőorvosi szakosítás egy részét a kórházi szolgálatoknál végezte 1994. X. 15. és 1996. IX. 14. között.

228. Dr. Dragica Pap-Gopić - Sz. Zenta, 1960. XI. 21. D. Újvidék, 1984. Szak. Újvidék, 1998, radiológia. A röntgendiagnosztikai szolgálatnál 1994. X. 1. óta dolgozik. 1999. I. 19-től a szolgálat vezetője.

229. Dr. Goran Lazić - Sz. Szabadka, 1964. IV. 23. D. Újvidék, 1990. Szak. Újvidék, 1998. pneumoftiziológia. A pneumoftiziológiai szolgálatnál 1994. X. 1. óta dolgozik.

230. Dr. Lovas Imre - Sz. Piros, 1962. X. 29. D. Újvidék, 1988. Szak. Újvidék, aneszteziológia és reanimáció. Az aneszteziológiai és ranimációs szolgálatnál 1994. X. 1. óta dolgozik.

231. Bálint Laura mérnök - Sz. Zenta, 1964. XII. 20. Gyakornokként a laboratóriumi diagnosztikai szolgálatnál 1994. VII. 18. és VIII. 14. között dolgozott.

232. Dr. Svetlana Jovović - Sz. Zenta, 1963. X. 15. D. Újvidék, 1994. Kötelező kórházi gyakorlaton 1994. XII. 1. és 1995. XI. 31. között.

233. Dr. Ljilja Opančar - Sz. Eszék, 1962. XI. 11. D. Zágráb, 1988. Oftalmológusi szakosításon 1995. IV. 24-től az oftalmológiai szolgálatnál.

234. Dr. Klimó Attila - Sz. Óbecse, 1961. VII. 5. D. Újvidék, 1989. Szak. Újvidék, 1996, a fizikális gyógyászati és rehabilitációs szolgálatnál 1995. IV. 5. óta dolgozik.

235. Dr. Fehér Rózsa - Sz. Mohol, 1951. V. 13. D. Pécs, 1976. Szak. Újvidék, 1986, pediátria. Szsz. Belgrád, 1999, gyermekkardiológia. A gyermek-egészségvédelmi szolgálatnál 1995. IX. 1. óta dolgozik.

236. Dr. Milana Kanazirov-Kragujević - Sz. Zenta, 1969. XII. 16. D. Újvidék, 1994. Kötelező kórházi gyakorlaton 1995. I. 20. és 1996. I. 19. között.

237. Dr. Amra Surján - Sz. Szarajevó, 1961. V. 1. D. Tuzla, 1990. Pediátriai szakosításon a gyermek-egészségvédelmi szolgálatnál 1996. IV. 1-től.

238. Dr. Milan Bajić - Sz. Drvar, 1956. IX. 1. D. Belgrád, 1982. Szak. Belgrád, 1991, pneumoftiziológia. A pneumoftiziológiai szolgálatnál 1996. VI. 10. és 1997. IV. 13. között dolgozott.

239. Dr. Slavojka Đukić - Sz. Magyarkanizsa, 1962. X. 20. D. Újvidék, 1995. Ideggyógyászati szakosításon a neuropszichiátriai szolgálatnál 1997. IV. 4-től.

240. Dr. Szabó Erzsébet - Sz. Újvidék, 1959. III. 24. D. Újvidék, 1983. Szak. Újvidék, 1997, belgyógyászat. Mr. Újvidék, 1992. A belgyógyászati szolgálatnál 1997. VI. 16. óta dolgozik.

241. Dr. Slobodan Živković - Sz. Zenta, 1964. XI. 29. D. Belgrád, 1992. Nőgyógyászati és szülészeti szakosításon a női egészségvédelmi szolgálatnál 1997. X. 1-től.

242. Dr. Nagyabonyi Endre - Sz. Zenta, 1969. VIII. 23. D. Újvidék, 1995. Szakosításon az aneszteziológia és reanimációs szolgálatnál 1997. X. 6-tól.

243. Dr. Miloš Roksandić - Sz. Šam. Brđani, 1947. IX. 6. D. Belgrád, 1980. Szak. Újvidék, 1987, pneumoftiziológia. A pneumoftiziológiai szolgálatnál 1997. XII. 1. óta dolgozik. 1998. II. 1-től a szolgálat vezető főorvosa.

244. Dragićné dr. Tolmácsi Szilvia - Sz. Zenta, 1971. II. 5. D. Újvidék, 1997. Kötelező kórházi gyakorlaton 1997. VI. 1. és 1998. V. 31. között

245. Dr. Gordana Miličević - Sz. Zenta, 1968. XII. 31. D. Újvidék, 1997. Kötelező kórházi gyakorlaton 1997. I. 1. és XII. 31. között.

246. Dr. Josip Dadasović - Sz. Eszék, 1967. III. 17. D. Újvidék, 1996. Pszichiátriai szakosításon a neuropszichiátriai szolgálatnál 1998. IV. 6-tól.

247. Dr. Raza Jančić - Sz. Törökkanizsa, 1959. XII. 7. D. Újvidék, 1988. Otorinolaringológiai szakosításon az orr-, fül-, gégegyógyászati szolgálatnál 1998. IV. 6-tól.

248. Dr. Želimir Popović - Sz. Antalfalva, 1959. XII. 7. D. Újvidék, 1988. Nőgyógyászati és szülészeti szakosításon a női egészségvédelmi szolgálatnál 1998. X. 15-től.

249. Dr. Raffai Violetta - Sz. Belgrád, 1970. XII. 4. D. Újvidék, 1997. Kötelező kórházi gyakorlaton 1998. IV. 15. és 1999. IV. 15. között.

250. Dr. Rihtarec Kornélia - Sz. Szabadka, 1971. VII. 25. D. Pécs, 1996. Aneszteziológiai és reanimatológiai szakosításon az anesztéziai és reanimációs szolgálatnál 1998. X. 1-től.

A fenti névsorban felsoroltakon kívül a kórház különféle osztályain és szolgálataiban számos orvos teljesítette kötelező kórházi gyakorlatát, és szakosította magát az orvostudomány különféle ágazataira anélkül, hogy a kórháznál állandó munkaviszonyban lettek volna, és az évek során nem is vezettek róluk rendszeres nyilvántartást. Az osztályoktól kapott adatok alapján megkíséreljük ezeknek az orvosoknak a nevét is felsorolni. Az adatok hiányos voltára való tekintettel nevük mellett csak a rendelkezésre álló adatokat tudjuk feltüntetni, valamint a szakosítás nemét, illetőleg az egészségügyi intézményt, amelynek részére a kórházi gyakorlatot vagy a szakosítást elvégezték.

251. Dr. Dušan Patrnogić - Sz. Szkopje, 1927. X. 23. D. Belgrád, 1955. Kötelező kórházi gyakorlaton 1956. II. 1. és VIII. 31. között

252. Dr. Bata Károly - Sz. Magyarkanizsa, 1928. VIII. 28. D. Zágráb, 1956. Kötelező kórházi gyakorlaton 1956. VIII. 1. és IX. 30. között a magyarkanizsai rendelőintézet részére.

253. Vargáné dr. Farkas Ilona - Sz. Ómoravica, 1926. IX. 2. D. Zágráb, 1957. Kötelező kórházi gyakorlaton 1957. IV. 15. és 1958. IV. 15. között az adai rendelőintézet részére.

254. Dr. Branko Perić - Sz. Szabadka, 1923. I. 3. D. Belgrád, 1957. Kötelező kórházi gyakorlaton 1957. VIII. 1. és 1958. VIII. 1. között.

255. Dr. Brasnyó Tibor - Sz. Szenttamás, 1931. XI. 27. D. Szarajevó, 1962. Kötelező kórházi gyakorlaton 1962. VI. 15. és 1963. I. 16. között.

256. Dr. Sík Imre - Sz. Újvidék, 1936. VI. 6. D. Belgrád, 1962. Kötelező kórházi gyakorlaton 1962. VII. 1. és X. 1. között.

257. Dr. Aleksandar Danilović - Sz. Csóka, 1929. II. 5. D. Belgrád, 1962. Kötelező kórházi gyakorlaton 1962. VII. 1. és 1963. IV. 15. között a csókai rendelőintézet részére.

258. Dr. Miladin Svirčević - Sz. Péterréve, 1933. D. Belgrád, 1961. Kötelező kórházi gyakorlaton 1962. X. 1. és XI. 1. között.

259. Dr. Slavna Borbovac - Sz. Ókeresztúr, 1935. IX. 25. D. Belgrád, 1962. Kötelező kórházi gyakorlaton 1963. VI. 4. és 18. között a fertőzőosztályon.

260. Dr. Tóth János - Sz. Tóba (Bánság), 1934. III. 1. D. Belgrád, 1961. Kötelező kórházi gyakorlaton 1963. IX. 15. és X. 31. között, a magyarkanizsai rendelőintézet részére.

261. Dr. Vojislav Miletić - Sz. Banja Luka, 1927. III. 22. D. Belgrád, 1961. Kötelező kórházi gyakorlaton 1963. VIII. 15. és X. 31. között.

262. Dr. Miroslav Gazikalović - Sz. Belgrád, 1936. VII. 1. D. Szkopje, 1962. Kötelező kórházi gyakorlaton 1963. XI. 20. és 1964. II. 18. között.

263. Dr. Jovan Josifović - Sz. Ohrid, 1932. IX. 4. D. Belgrád, 1964. Kötelező kórházi gyakorlaton 1964. X. 1. és 1965. I. 21. között.

264. Dr. Vojislav Fehirov - Sz. Óbecse, 1927. VII. 30. D. Belgrád, 1964. Kötelező kórházi szolgálaton 1964. VII. 22. és 1965. III. 31. között az óbecsei rendelőintézet részére.

265. Dr. Karpa Svirčev - Sz. Törökkanizsa, 1938. D. Belgrád, 1964. Kötelező kórházi gyakorlaton 1964. VIII. 1. és X. 3. között Törökkanizsa részére.

266. Dr. Svetozar Čupić - Sz. Zára, 1933. XI. 25. D. Belgrád, 1964. Kötelező kórházi szolgálaton 1964. X. 10. és 1965. IX. 10. között.

267. Dr. Veselin Zarić - Személyi adatait nem ismerjük. Kötelező kórházi gyakorlaton 1964. XII. 1. és 1965. XI. 1. között.

268. Dr. Csehák Rozália - Sz. Csóka, 1938. III. 9. D. Belgrád, 1964. Kötelező kórházi gyakorlaton 1964. X. 1-től a csókai rendelőintézet részére.

269. Dr. Gubás Jenő - Sz. Törökkanizsa, 1937. Kötelező kórházi gyakorlaton 1965. I. 1. és 31. között.

270. Dr. Božana Paunović - Sz. Belgrád, 1939. VIII. 19. D. Belgrád, 1964. Kötelező kórházi gyakorlaton 1965. II. 1. és III. 31. között az intenzív osztályon.

271. Dr. Dušan Babović - Sz. Berane, 1939. I. 18. D. Belgrád, 1965. Szak. Újvidék, 1972, neuropszichiátria. Kötelező kórházi gyakorlaton 1965. VI. 15. és 1966. III. 15. között.

272. Dr. Bíró Imre - Sz. Topolya, 1939. VIII. 9. D. Zágráb, 1965. Kötelező kórházi gyakorlaton 1965. X. 15-től.

273. Dr. Milan Ilić - Sz. Belgrád, 1936. X. 14. D. Zágráb, 1965. Kötelező kórházi gyakorlaton 1965. VIII. 1-től.

274. Dr. Szabó Sándor - Sz. Ada, 1944. II. 9. D. 1969. Kötelező kórházi gyakorlaton 1969. IV. 1. és 1970. I. 1. között.

275. Dr. Nagypál Nándor - Sz. Szeged, 1943. VII. 14. D. Újvidék, 1970. Szak. Újvidék, 1986, ált. gyógyászat. Kötelező kórházi gyakorlaton 1970. VIII. 1. és IX. 28., valamint 1971. IX. 1. és 1972. VI. 8. között az adai rendelőintézet részére.

276. Dr. Radoslav Kržić Kötelező kórházi gyakorlaton 1971. IV. 20. és VII. 5. között.

277. Dr. Marina Kapor Kötelező kórházi gyakorlaton 1973. XI. 21. és 1974. X. 21. között.

278. Dr. Földesdi Ibolyka - Sz. Székelykeve, 1949. III. 8. D. Újvidék, 1975. Kötelező kórházi gyakorlaton 1975. IV. 1. és XII. 31. között.

279. Dr. Darinka Čonić - Sz. Feketetó, 1949. II. 25. D. Újvidék, 1976. Kötelező kórházi gyakorlaton 1976 és 1977-ben a csókai rendelőintézet részére.

280. Dr. Szalma-Baksi Ferenc - Sz. Szabadka, 1951. VIII. 13. D. Újvidék, 1976. Szak. Újvidék, 1987, belgyógyászat. Kötelező kórházi gyakorlaton 1977. I. 4. és VIII. 13. között a magyarkanizsai rendelőintézet részére.

281. Dr. Varga Ferenc - Sz. Zimony, 1952. III. 4. Egyéb adatait nem ismerjük. Kötelező kórházi gyakorlaton 1978. IX. 1. és 1979. IX. 12. között.

282. Lévainé dr. Szenes Ibolya - Sz. Hódegyháza, 1954. V. 9. D. Újvidék, 1979. Szak. Újvidék, 1989, munkaegészségügy. Kötelező kórházi gyakorlaton 1979-ben és 1980-ban a csókai rendelőintézet részére.

283. Dr. Lányi Ilona - Sz. Nagykikinda, 1953. VIII. 4. D. Újvidék, 1980. Szak. Újvidék, ált. gyógyászat. Kötelező kórházi gyakorlaton 1980-81-ben a csókai rendelőintézet részére.

284. Dr. Barsi Attila Kötelező kórházi gyakorlaton 1986. III. 6. és V. 5. között a zentai rendelőintézet részére.

285. Dr. Đurđinka Drča Kötelező kórházi gyakorlaton 1986. IX. 1. és X. 30. között a zentai rendelőintézet részére.

286. Dr. Gere Magdolna - Sz. Zenta, 1959. XI. 4. D. Belgrád, 1986. Kötelező kórházi gyakorlaton 1986. VI. 1. és 1987. V. 31. között a zentai rendelőintézet részére.

287. Dr. Oláh Angéla - Sz. Topolya, 1965. I. 27. D. Újvidék, 1988. Kötelező kórházi gyakorlaton 1988. VII. 1. és 1989. VI. 30. között a zentai rendelőintézet részére.

288. Dr. Odri István - Sz. Csóka, 1961. VI. 11. D. Újvidék, 1989. Kötelező kórházi gyakorlaton 1989. VII. 17. és 1990. II. 18. között a zentai rendelőintézet részére.

289. Dr. Gordana Ostojić - Sz. Tiszaszentmiklós, 1962. IX. 28. D. Újvidék 1991. Kötelező kórházi gyakorlaton 1991 folyamán.

290. Horváthné dr. Nagy Éva - Sz. Törökkanizsa, 1967. XII. 10. D. Pécs, 1993. Kötelező kórházi gyakorlaton 1993. II. 10. és 1994. II. 16. között a csókai rendelőintézet részére.

291. Mészárosné dr. Hanckó Csilla - Sz. Topolya, 1970. I. 19. D. Újvidék, 1994. Kötelező kórházi gyakorlaton 1994. V. 23. és 1995. V. 22. között az adai rendelőintézet részére.

292. Dr. Vidosava Krajnović - Sz. Tiszaszentmiklós, 1962. X. 29. D. Újvidék, 1994. Kötelező kórházi gyakorlaton 1994. XII. 4. és 1995. VI. 10. között a csókai rendelőintézet részére.

293. Dr. Girizd Ágnes Kötelező kórházi gyakorlaton 1996 folyamán az adai rendelőintézet részére.

294. Dr. Szabó Anikó - Sz. Zenta, 1973. VII. 22. D. Újvidék, 1998. Kötelező kórházi gyakorlaton 1998. IV. 15. és XII. 25. között az adai rendelőintézet részére.

295. Dr. Veselko Šećerov - Sz. Ókeresztúr, 1932. VI. 25. D. Belgrád, 1960. Belgyógyászati szakosításon 1964. X. 1-től.

296. Dr. Csehpál Pál - Sz. Ada, 1934. I. 4. D. Belgrád, 1963. Szak. Belgrád, 1973, pediátria. Kötelező kórházi gyakorlaton 1963. X. 1. és 1964. X. 1. között. Az adai rendelőintézet részére pediátriai szakosítása során a gyermek-egészségvédelmi szolgálatnál 1969 és 1971 között dolgozott.

297. Dr. Danica Josić Pediátriai szakosításon a törökkanizsai szolgálat részére 1969 és 1970 folyamán a gyermek-egészségvédelmi szolgálatnál.

298. Dr. Đorđe Cvejić Pneumoftiziológiai szakosításon a csókai rendelőintézet részére.

299. Dr. Slobodan Milijaš - Sz. Belgrád, 1943. VI. 21. Nőgyógyászati és szülészeti szakosításon a csókai rendelőintézet részére.

300. Dr. Cveta Gerić - belgyógyászati szakosításon a belgyógyászati szolgálatnál Törökkanizsa részére.

301. Dr. Ivan Šećerov - belgyógyászati szakosításon a belgyógyászati szolgálatnál Törökkanizsa részére.

302. Dr. Újházi István - Sz. Magyarkanizsa, 1939. VII. 28. D. Zágráb, 1965. Szak. Újvidék, 1973. Szsz. Zágráb, 1980, kardiológia. Kötelező kórházi gyakorlaton 1966. IX. 15. és 1967. VI. 2. között. A belgyógyászati osztályon szakosításon volt 1970. VI. 1. és 1973. VI. 1. között a magyarkanizsai rendelőintézet részére.

303. Dr. Svetozar Malbaški Pediátriai szakosításon Törökkanizsa részére a gyermek-egészségvédelmi szolgálatnál 1971 és 1972 folyamán.

304. Dr. Jovan Redžek - Sz. Nagybecskerek, 1944. II. 17. Pediátriai szakosításon a csókai rendelőintézet részére 1972 és 1974 között.

305. Dr. Hajdú Gyula - Sz. Újvidék, 1941. XI. 15. D. Újvidék, 1967. Szak. Újvidék, 1975, neuropszichiátria. Szakosításon a magyarkanizsai rendelőintézet részére a neuropszichiátriai szolgálatnál 1972 és 1974 között dolgozott.

306. Dr. Jelena Martinov Neuropszichiátriai szakosításon Törökkanizsa részére a neuropszichiátriai szolgálatnál 1972 és 1974 között dolgozott.

307. Dr. Sonja Orozović Neuropszichiátriai szakosításon Törökkanizsa részére a neuropszichiátriai szolgálatnál 1972 és 1974 között dolgozott.

308. Dr. Lukács Ilona Radiológiai szakosításon Jajce részére a röntgendiagnosztikai szolgálatnál dolgozott.

309. Dr. Božena Siđi- Hrčan Pediátriai szakosításon Törökkanizsa részére a gyermek-egészségvédelmi szolgálatnál 1973 és 1974 folyamán dolgozott.

310. Dr. Nikola Rudić Pediátriai szakosításon a magyarkanizsai rendelőintézet részére a gyermek-egészségvédelmi szolgálatnál 1975 folyamán dolgozott.

311. Dr. Sági Erzsébet - Sz. Mohol, 1941. VI. 6. D. Belgrád, 1970. Szak. Újvidék, 1981, pediátria. Pediátriai szakosításon az adai rendelőintézet részére a gyermek-egészségvédelmi szolgálatnál 1977 novemberétől 1979 novemberéig dolgozott.

312. Dr. Stevan Vrbaški - dermatovenerológiai szakosítás keretében Zenta részére a kórházi osztályokon 1978. VII. 1. és 1979. V. 31. között dolgozott.

313. Dr. Olga Supić - Sz. Szilbás, 1953. III. 20. D. Újvidék, 1978. Radiológusi szakosításon az adai rendelőintézet részére a röntgendiagnosztikai szolgálatnál 1978. VII. 1. és 1979. VI. 30. között dolgozott.

314. Dr. Desan Vukosavljević Neuropszichiátriai szakosításon a csókai rendelőintézet részére a neuropszichiátriai szolgálatnál dolgozott.

315. Dr. Radomir Marić Nőgyógyászati és szülészeti szakosításon az adai rendelőintézet részére a női egészségvédelmi szolgálatnál dolgozott.

316. Dr. Póth Ildikó Nőgyógyászati és szülészeti szakosításon a magyarkanizsai rendelőintézet részére a női egészségvédelmi szolgálatnál dolgozott.

317. Dr. Csányi Ferenc - Sz. Ada, 1951. I. 2. D. Újvidék, 1976. Szak. Újvidék, 1985, belgyógyászat. Szsz. kardiológia. Kötelező kórházi gyakorlaton 1976. III. 17. és 1977. I. 17., belgyógyászati szakosításon az adai rendelőintézet részére pedig 1981 és 1984 között.

318. Dr. Slobodan Parezanović - nőgyógyászati és szülészeti szakosításon a nagykikindai Gyógyászati Központ részére a női egészségvédelmi szolgálatnál dolgozott.

319. Dr. Slobodan Tokin - nőgyógyászati és szülészeti szakosításon Törökkanizsa részére a női egészségvédelmi szolgálatnál dolgozott.

320. Dr. Pintér Sándor - nőgyógyászati és szülészeti szakosításon az adai rendelőintézet részére a női egészségvédelmi szolgálatnál dolgozott.

321. Dr. Bor Endre - Sz. Péterréve, 1959. V. 31. D. Belgrád, 1984. Szak. Újvidék, 1992, neuropszichiátria. Neuropszichiátriai szakosításon az adai rendelőintézet részére a neuropszichiátriai szolgálatnál 1989 novemberétől 1991 novemberéig dolgozott.

322. Dr. Győri Ilona - pediátriai szakosításon a magyarkanizsai rendelőintézet részére a gyermek-egészségvédelmi szolgálatnál 1993 és 1994 folyamán dolgozott.

323. Dr. Dragan Mendebaba - nőgyógyászati és szülészeti szakosításon Törökkanizsa részére a női egészségvédelmi szolgálatnál dolgozott.

324. Dr. Horváth Edit - Sz. Magyarország, 1950. X. 11. D. Szeged, 1975. Szak. Újvidék, 1993, nőgyógyászat és szülészet. Kötelező kórházi gyakorlaton 1977. I. 14. és XII. 31. között. A szakosítási idő egy részét 1989 és 1991 között a női egészségvédelmi szolgálatnál töltötte.

325. Dr. Kovács Katalin - nőgyógyászati és szülészeti szakosításon az óbecsei rendelőintézet részére a női egészségvédelmi szolgálatnál dolgozott.

326. Dr. Balog András - nőgyógyászati és szülészeti szakosításon az adai rendelőintézet részére a női egészségvédelmi szolgálatnál dolgozott.

327. Dr. Marija Vučković - Sz. Feketető, 1961. XI. 4. D. Újvidék, 1986. Pediátriai szakosításon az adai rendelőintézet részére 1996 és 1998 májusa között a gyermek-egészségvédelmi szolgálatnál dolgozott.

328. Dr. Ivanović Margaréta - pediátriai szakosításon az adai rendelőintézet részére 1996 és 1998 májusa között a gyermek-egészségvédelmi szolgálatnál dolgozott.

329. Dr. Osvit Čpajaković - Sz. Szabadka, 1961. IX. 23. D. Újvidék, 1990. Pneumoftiziológiai szakosításon a csókai rendelőintézet részére a kórházban 1996. IV. 10. és 1998. X. 30. között.

330. Dr. Željka Grubešić - Sz. Eszék, 1962.XI.11. D. Zágráb, 1988. Pediátriai szakosításon az adai rendelőintézet részére a gyermek-egészségvédelmi szolgálatnál 1997 és 1998 októbere között.

331. Vörösné dr. Szekula Ildikó - pediátriai szakosításon a magyarkanizsai rendelőintézet részére 1998 áprilisa óta a gyermek-egészségvédelmi szolgálatnál dolgozik.

332. Dr. Radinka Ivošević - Sz. Szarajevó, 1956. XI. 11. D. Újvidék, 1981. Fizikális gyógyászati és rehabilitációs szakosításon a magyarkanizsai Rehabilitációs Központ részére 1998. XI. 6. óta.

333. Dr. Mihók Vilmos - Sz. Egyházaskér, 1960. V. 18. D. Újvidék, 1985. Fizikális gyógyászati és rehabilitációs szakosításon a magyarkanizsai Rehabilitációs Központ részére 1998. XI. 6. óta.

334. Dr. Agata Dobrić - Sz. Zenta, 1969. II. 1. D. Újvidék, 1993. Önkéntes fizikális gyógyászati és rehabilitációs szakosításon a kórházi osztályokon 1998. X. 7. óta.