Ezerötszáz méter ima

Magától értetődő. Logikus hullámok.
Valamint a klór szaga. A klórszag.
Az első karcsapásoknál még hideg.
Mélykék, majdnem nyugtalanítóan.
Mint a versek Brodszkij könyvében.
Biztos tempó. Kimért mozdulatok.
Faltól falig és vissza. És újra.
Ötvenöt perc. Százhúsz miatyánk.
Mintha egy helyben topogna.

 

I. A VíZ IRÁNYÁBA

Szelíd ének a gesztenyéről

Parancsra vagy vezényszóra,
ágak hajolnak a parti sétány korlátai fölé,
színleg a víz irányába nyúlnak: mímelik a
mozdulatot, közben az enyhének is mondható tél után
metsző áprilisra készülnek, ahogy az lenni szokott
nálunkfelé, ezen az éghajlaton, gondolat nélkül és
közönnyel. Semmi rendkívüli nincs
ebben, így jön létre minden szimfónia, minden,
amit nagyszerűnek szoktak nevezni,
vagyis így születnek a tények és az összes virágének -
parancsra vagy vezényszóra.

Lónap sütött

Sötétedik - keleten már szürkék a fák,
a folyó vize sűrűsödik,
egyre mélyebbre ássa a csendet is
a hamuval, korommal takart határ.
Oldozó iszapba merül az én,
angyalok, fenevadak közé,
iszamós sárba, melybe toll tapad
és éles szemfogak.
Káprázat csupán a félelem,
hajtogatja magában az állhatatos lélek,
szavakat, mondatokat végső reménnyel
ismétel - mint lehajó ágba kapaszkodik,
kit áradat sodor.
Elkomorult az ég keleten, szürke az erdő,
sűrű lé időzik a folyó helyén.
Káprázat csak a félelem,
mert tiszta és nyugodt a lélek,
aranyló nap süt ott.

Kimért üdvözlet

Ha gyomlál, te mutatsz arányokat
a kertésznek, ki ollóval ágat metsz,
magot szór a porba - rím a versen,
ásóval igazít a göröngyön, kedven.

Rólad mintázza hálóját, mit barna
hullámok alá - a mélybe, gondolatai
közé - süllyeszt hajnalban a halász,
pikkelyt hol villantva jár süllő, harcsa
vagy kicsiszolt érvelés, akár.

Mozdulatodra figyel a zenész is,
bokor közepén veréb, ha rebben;
temperál szívet, hangol hegedűt
precíz, igaz mértékkel: helyén
legyen domináns, tonika,
és halántékunkon az ér -

akár a folyam, hű legyen
partjainkhoz a muzsika.
 
 

II. CÉLEGYENESBEN A HŐSIES

Koccintás

Kékesszürke a hajnal,
fekete szántók fölött oszlik a pára -
vadászok gyülekeznek,
bajszuk alá sűrűn röpködnek gyűszűnyi poharak.
A rügyezés megindulása előtt vagyunk még, fontos
lehet az időszak.

Bokrok, fatörzsek árnya mögül nézi
őket mereven, mint törvény, a vad.
A folyó túlpartja is lázasodik -
keleten az égbolt homloka, az ítélet,
ellenvetés nélkül pirkad.

Azután persze minden a szabványnak
megfelelően alakul. Kutyák cibálják
a vércafatos prémet csattogó fogakkal,
a vadász pedig elégedetten maga elé
böffent egyet, miközben dolgát végzi,
szétvetett lábakkal, a házak mögött valahol.

Cammogó

Mindezek után elsántikálunk,
- bicegünk, -cammogunk a habokig,
babérkoszorút folyóba hol dob
a delegáció - a háttérben pedig,
hétvégi, takaros kiskertben
szilvát szed görnyedve a ráció,
barnuljon szépen, puffogva csak
a cefrében - megy el a nyár,
ennyi csak a derogáció, nekünk.

Hódolat a lomtalanítóknak

Józanodj! Ész! Derülj! Értelem!

Megsárgult galambszárnyakat lobogtat,
régi napilapok oldalait a szél, alányúl,
megemeli, belekap - beleragad a stílusba.
Széthulló kártyapakli a hűség, gyűrődik
a papír szélén, fogak alatt kalitka hasad -
nehéz lesz ép szívvel megmaradni.

Ha mást mondanék, hát csak látszólag;
mert ugyanarról beszélek. Asztalon
damaszt, szétterül lelkemen, nem először,
a kockás malaszt: a rímekből kibomló -

Avarról mi pereg, a port, a koszt le-
öblítem szemöldökömről: levelekről
ami ráhullt, kerek arcomról szappannal
mosom - számolok, a hogy a víz csobog:
figyelem a megtűrt, lefolyó szótagot.

- Kiszüremlő tavasz.

Például Thoreau
"Maholnap manna lesz ebédre --" (Valkay Z.)

Hirtelen harag ránt a függönyön -
átforrósodott macskaköveken
a strand felé gurul kerékpárján a nyár -
vissza ha talál annyi percenés után,
mosoly szélén szürke bor csordul, fals
divatokat mosolygó.

Mint például Thoreau, házat nem épít,
kertet sem köréje. Ahogy V. írja:
"nálunk csak só jut a kenyérre".
(A víz meg csak Knjaz, mondom én,
nem Radenska). Célegyenesben a hősies
felé, mint gerincünk, roppan a deszka.

Halált iramodik halni, hangja szélben
sem remeg. Drótnyi kar a vád.

No meg a versekben elesett fűzfák,
poéták.
 

 

III. VELOCIPÉD, FENOMENÁLIS PÁLYÁKON

Fénykép

Fölfelé haladva.

Hószilánkokat süvít arcába a szél.
Lehetne csupasz is, széttárt karral;
a szél fagyott pelyheket köpköd.
Mindinkább megéled. Sűrű a köd.

Látása, szíve kitisztul a csúcson.
Fönt van. Fönt, túl mindenen.
Vagy csak most kezdődik, innen?
Erről fényképet készíteni -

Teljesen reménytelen.

Flying musicians

hogyan is lehetne elbeszélni
(mert versbe tördelve nem) ahogy
egy boeingben a karfát szorongatja

bácskai szerémségi vénasszonyok
kapaszkodnak így a portábilis keresztbe
rosszul szigetelt (sziszegő) ablakok mögött
kaktusz és ibolya társaságában

munkában a fagy égen és földön
hogyan is lehetne megszólaltatni vákuumban
kvart és kvint akkordokat a bőgőn

Gráfia megbarnult csendje

A minap, mondjuk így, ez
olyan jó kezdésnek, a minap
egy megsárgult, régi fénykép
került a kezembe, fénykép
a századelőről, gondolom,
már ahogy az él a mi meg-
késett fantáziánkban;
a fantáziánk pedig eléggé
megbízhatatlan eszköz a
múlt dolgain való el-
bíbelődéshez; nos,

a lényeg
az, hogy egy régi fényképpel
találkoztam, és ez a fénykép
egy kerékpárt ábrázolt, egy
velocipédet; a badeni fürdő-
mester, Karl Drais remek
járműve volt ez, vagy talán
annak egy kitűnő átirata,
eredeti (angol) Dunlop
légtömlős kerékabronccsal;
a kormány alapján
 
ítélve
versenykerékpár volt ez, jól
lehetett száguldozni vele
a kukoricatáblákkal szegélyezett,
fenomenális pályákon, mindent
magu(n)k mögött hagyva,
országot-világot (urbi et orbi);
de ami a figyelemre méltó
 
ezen a
fotón, az nem a hámló vakolatú
fal mint háttér előtt megjelenő,
nagyszerű jármű - tényleg
nagyszerű: svájci órához
hasonlítható csak a precizitás,
mellyel a régi művész (mert
ezek a kerékpárok valósággal
művészi alkotások voltak)
megalkotta ezt a nemes két-
kerekűt - a csodálatos ezen
a fotón az, ami nem látszik,
a biciklista; a helyén
 
ugyanis,
ott, ahol előrehajolva, mintha az
oltárnál, a kerékpár vezetőjének
kellene lennie, a fénykép
egészen váratlanul (és stb.)
kifehéredik, szemkápráztatóan
kifényesedik, a fény átveszi
az irányítást;

de elhibáztam,
nem sikerült, hiába törekedtem
a sorok megfegyelmezésére, nem
tudom elmondani, hogy ez
a fényesség nem valami tech-
nikai hiba, mely az előhívás
során keletkezett, nem is

késő
bbi,
a múló (málló) idő hatá-
sának betudható sérülés,
persze, hogy nem; ez a fény
maga a kerékpáros,

ez a vakító
fehér stráf maga a biciklista, az
angyal bódító nyoma, melyet
a fotólemezen hagyott, hogy
szárazon nyelhet csak, aki
látja az áttűnő lényt, erős térdét,
a derék hajlását, a (mégis) meg-
feszített lábfejet, nem tudom
elmondani az íveket, a köztünk
kóborgó titokzatos dallamokat,
mert nem is lehet
 
elmondani
talán, csak eljátszani egy hang-
szeren, vagy éppen ellenkezőleg,
csak a csend képes hírt
adni róluk, egy régi foto-
gráfia megbarnult csendje.
 

 

IV. CONCLUSIONE - REGGELI IMÁDSÁG

Labyrinth

Ne feledjük a kavicsokat.
Fontos a fagy, szintúgy a reggel.
A megunt köd, még az is sokat.
Annak, aki mindent mérlegel.

Megindulunk megint. Egy versnyi
rövid séta; nem árt, ha gyalog...
Ma ki legyen? Talán Berzsenyi.
Drapp levelek, deres fű ragyog.

Vén tölgyek közt, viharkabátban.
Egy agyonjárt, elnyűtt ösvényen.
Itt vagyunk hát, frissen, hibátlan.
Osztozunk a lelki köszvényen.

A megrepedt ceruza

Izgatottan, szaggatottan.

Percenként elhadar egy betanult
mesét - mint a lombozat, hagyja
el a kompozíciós készség -
nem áll össze egésszé a kép,
ahogy szokott - vizet melegít
inkább, szárított levelekkel -
nem egy ritmusra lépdelnek
ma a sorok - kitartás, gyűrődés -
szemeit tornáztatja hát a sűrű alkonyatban -
az árnyékba ül olvasni, jegyzetelni.

A ceruza éle megreped,
papírra szorítva kettéroppan.

Grn Tuborg

fejibe vöhette röggeli imádság gyanánt
avagyhogy ippeg imádság helött
versök kompinálássát sorokot mondatokot
valamint az mosakodáss
vélhetnők hóban feredésnek es
kedig tsak ürítés az bizonn
szűnek fosássa az versiráss
talám valami csípősset evött
oszt nem öntett reá jó sert
grön tuborggot mondgyuk
legjobb ser világon az grönn tuborg

az conclusione:
minden napi soroinkot
minden napi sereinköt
add mög nekünk miurunk