Összeolvasás

Posztmodern mellébeszélés az idézetek labirintusában

"Amint van művészete a gondolkodásnak és művészete az írásnak, úgy létezik művészete az olvasásnak is."

(Isaac D´Israeli)

"Ha mindent megírsz egy könyvben, az olyan, mintha kardot hagynál egy gyerek kezében." (Alexandriai Kelemen)

"Tágas, szellős csarnok legyen a történet, lehessen benne ellakni, nézelődni, ide-oda járni." (Lengyel Péter) "Nem érdemes kérdezni, hogy érték-e vagy beléndek, mert oly mindegy a halál szemszögéből, hogy valami érték-e vagy sem, egyéb tekintetbe veendő szempontunk meg nincs." (Szentkuthy Miklós) "Egyetlen történet van, maga a létezés." (Molnár Miklós) "Egy jól megírt élet éppoly ritka, mint egy jól eltöltött." (Thomas Carlyle) "Az olvasás-írás végén nem több betűnek, hanem több életnek kell lennie." (Temesi Ferenc) "Ó, szépség lázmérője, hátgerinc, / te néma bölcs: te légy, te légy bírálóm!" (Weöres Sándor) "Van, mikor ihletből, aktivitásból írunk, s van, mikor passzivitásból, unalomból: az utóbbi a nagy Múzsa." (Szentkuthy Miklós) "Ádám Rariel arkangyaltól könyvet kapott. A könyv héberül Sefer, körülbelül, mint a görög logosz, tudást és világosságot és értelmet is jelent. De mindenesetre valamit, amit bevéstek, vagyis szignatúrát." (Hamvas Béla) "A világ célja csak egy Könyv." (Stéphane Mallarmé) "Huszonkét alapbetű: Isten lerajzolta, bevéste, összekapcsolta, megmérte, cserélgette őket, s velük alkotott meg mindent, ami létezik, s ami létezni fog." (Széfer Jeciráh; A keletkezés könyve) "Az irodalomrendszer pillanatnyilag inkább igényli a prózát, mint a verset, inkább a történetet, mint a szöveget, inkább a novellát, mint a tárcát, inkább az elbeszélést, mint a novellát, és (sic itur ad gloriam mundi) inkább a regényt, mint az elbeszélést." (Szilasi László) "Annak a múlt századi magyar irodalomnak, melyet irodalomtörténetünk legfényesebb lapjain tartunk számon, a század derekáig néhány száz rendszeres olvasója van csupán." (Lányi András) "A próza a hipochondria műfaja, tapintási neurózis: a dolgokat megfogni akarja. A költészet ezzel szemben a szabadság műfaja: a dolgokat nem érinti, nem birtokolja, hanem ellenkezőleg, feloldja őket, a levegőbe fújja." (Szentkuthy Miklós) "Az írás mint a megértés tette. Ezért kínosan ügyelnünk kell a beszédre, nagyon meg kell csinálni, hiszen ahogy beszélünk, olyan rendben vagy olyan káoszban éljük le és meg az életünket." (Odorics Ferenc) "A világ nem érthető meg önmagából." (Karl Jaspers) "A világot jórészt könyvek és különösen regények révén ismerjük meg." (Michel Butor) "Minden nyelv az egymásutániság elvére épül; nem jó eszköz az örökkévaló, az időtlen kifejezésére." (J. L. Borges) "A világtörténelem egy Szent Írás, amelyet bizonytalankodva igyekszünk megfejteni, illetve megírni, s amelybe bennünket is beleírnak." (Thomas Carlyle) "Nincs a földön egyetlen emberi lény sem, aki meg tudná mondani, kicsoda. Senki sem tudja, mi végre jött e világra, mit tükröznek a tettei, érzései, gondolatai, se azt, hogy mi az igazi neve, a Világosság jegyzékében szereplő, kitörölhetetlen Neve... A történelem egy hatalmas liturgikus szöveg, amelyben a betűk és a pontok is érnek annyit, mint egy-egy teljes szakasz vagy fejezet, ám egyiknek is, másiknak is meghatározhatatlan és mélyen titkolt a jelentősége." (Léon Bloy)"A költött történetekben csak egyetlen cselekmény van, de minden elképzelhető változatával. A bölcseleti jellegű művekben mindig ott a tézis és az antitézis, egy-egy tan tüzes pró és kontrája. Fogyatékosnak tartják azt a könyvet, amely nem tartalmazza önnön ellenkönyvét." (J. L. Borges) "A szentély igazi aurája az imaginatio, s csak másodsorban mindaz, ami övezi: homok, fák, virágillat, az oszlopok közt ki-bejáró szél." (Rugási Gyula) "Ma már tudjuk, hogy egy értelmes sor vagy egy pontos hír körül mérföld hosszúságú esztelen kakofónia, verbális limlom és összefüggéstelenség található." (J. L. Borges) "Ha négyszáz majom négymillió éven át négyszáz írógépet ütöget, egyikük biztosan lekopogja Shakespeare összes művét." (Stephen King) "A világirodalmat, aminek most már az egész világot átfogó reménységet kellene jelentenie, magányos szigetlakók jellemzik, akik titkos jelekkel próbálnak üzenni egymásnak." (Csányi László) "Minél jobban hasonlít a regény valami másra, annál inkább és igazabban saját maga. És mivel nincs meg, nyugodtan csinálhatjuk tovább. Végül teljesen mindegy, hogy egy műalkotás hamisított-e vagy elképzelt, ha egyszer művészet." (Gore Vidal) "De hát én írom ezt a történetet, s úgy írom, ahogy kedvem tartja." (Jorge Semprun) "Ha megtanulnánk OLVASNI, megszűnne az egyedi könyv jutalmazhatósága/büntethetősége ( ' jó' KONTRA ' rossz' , ' igaz' KONTRA ' nem igaz' , stb. KONTRA etc.), minden könyv olvashatóvá válna (Rekontra és SZUBkontra), azaz az egyedi: olvashatatlanná. Az egyedi (an)alfabetikus könyv - bevezetés az olvasni-nem-tudásba. A radikális olvasás - mielőtt kinyitná - becsukja a könyvet." (Molnár Miklós) "Letizia Álvarez de Toledo megjegyezte, hogy a hatalmas könyvtár felesleges; tulajdonképpen elegendő volna egyetlen kötet szokványos formátumban, kilenc vagy tízpontos betűből szedve, amely kötet végtelen számú, végtelen finom lapokból állna. (Cavalieri a XVII. század kezdetén azt mondta, hogy minden szilárd test végtelen számú egymásra helyezett sík.) E selymesen finom zsebkalauz' kezelése nem lenne kényelmes; minden látható lap ugyanolyan lapokká válna szét; a felfoghatatlan középső lapnak nem lenne hátsó oldala." (J. L. Borges)

"Megalomániás nárcisz vagyok, aki az egész emberiségből tükröt csinál, és önmagát ebben a tükörben bámulja."(Hamvas Béla)