Fekete J. József
Imádságos kolostor
(Könyv az olvasásról)

"A magány azoknak a szeretője, akik ezen a szeretőn keresztül élik csak ki egyéniségüket, akik csak ezen a szeretőn keresztül tudják megölelni a mindent, amiben benne van ember, igazság, jog és boldogság."
(Fehér Ferenc)

"A könyv az emberi érintkezés alapvető formáinak egyike."
(Vincent Šabík)

 

Tartalom

Az olvasás történetéről I.
Az olvasás történetéről II.
Az olvasás történetéről III.
Az olvasás mirákulumáról
Hol tartunk az olvasással?
Az "isteni kompilációk"-ról
Irodalomról és tükrözésről
Az írás béréről I.
Az írás béréről II.
Hasonlatosságról és különbözőségről
Még egyszer Picassóról
A műélvezetről
Még egyszer a műélvezetről
Bensőségesen az irodalomról?
Az irodalmi utazásokról és az utazási irodalomról
Trójáról
Az énekelt versekről
A totalitarizmusokról
Miért hallgatott el Torok Csaba?
Az új költői lendületről
Az idő természetéről
Egy drávaszögi krónikáról
A reménytelenség prófétájáról
A káosz breviáriumáról
A meglepetések párhuzamairól a repülés megismerésének közepette
A versek háborús olvasatáról
Egy falu szociográfiájáról
A "költött" szó hiteléről
Egy könyv sorsáról
A lehetséges valóságokról
Egy imádságoskönyvről
A regényíró androgün természetéről
Az örök nőiről
A nőkről a trón árnyékában
Ismét a női életelvről
A férfi princípiumról I.
A férfi princípiumról II.
A Herceg János irodalmi díjról
Egy híd-díjas kötetről
Az érthetetlen versekről
A költészet érthetőségéről
Bűnről és prózáról
Egy könyvészeti remekről
A vajdasági Antaioszról
Egy mai argonautáról és tisztelőiről I.
Egy mai argonautáról és tisztelőiről II.
Egy mai argonautáról és tisztelőiről III.
Sinkó Ervin naplóiról I.
Sinkó Ervin naplóiról II.
Sinkó Ervin naplóiról III.
A betokosodott kudarcról
Egy novellapályázatról
Az efezusi betűkről
Az otthontalanság örök költői léthelyzetéről
A lírai költők hollétéről
A folytonos továbbgondolás stratégiájáról
A hős kereséséről
A hős kereséséről II.
A fordító sorsáról
A feledés zöld füvéről
Isten legszebb történetéről
"Mire jó az Isten?"
Az új szentháromságról
A regényíró istentagadásáról
Összeolvasás