1965-ben születtem.

Gyermekéveimet szülőfalumban, Rábén töltöttem. Ez az észak-bánáti kicsi falu a magyar-román-jugoszláv hármashatáron nagyban befolyásolta életemet. A szép magyar szó a magyar tévé, rádió és az akkor még könynyen beszerezhető könyvek útján jutott el hozzám. Az ö-ző nyelvjárást az anyatejjel szívtam magamba.

1986-ban Szabadkán elvégeztem a Pedagógiai Akadémiát. Közvetlenül utána a szegedi Hittudományi Főiskolára íratkoztam, amelyen 1993-ban diplomáltam. Azóta két munkahelyem van: az oroszlámosi általános iskola, illetve az oroszlámosi plébániahivatal, ahol hitoktatást végzek. Ezenfelül munkatársa vagyok Bogdán József plébános úrnak a Kálmány Lajos Művelődési Egyesületben való tevékenykedésemmel. Könyvtárosa a Majdányi és az Oroszlámosi Szent Gellért Olvasókörnek.

Falum és annak fogyatkozó népessége serkentett arra, hogy miután elindult a Bánáti Újság, fölkarolva az itt élőket tudósítsak életükről és arról, ami a múltban történt velük. Ekkor kezdtem el írni a Mosolygó Bánát című rovatot is. Ezen kívül a Magyar Szó, a Szabad Hét Nap, a 7 Nap, a Családi Kör, illetve a Híd, az Üzenet, a Létünk, az Orbis és a Polisz című folyóiratok közölték írásaimat. Társszerzője vagyok a Falu a hármashatáron című könyvnek.

Versírással kamaszkorom óta foglalkozom. A hit, az Isten-közelség érzése nagyban befolyásol és ez érezhető írásaimon is.

Molnár Rózsa