Csóka község kulturális életének letéteményese, a Móra Ferenc Művelődési Egyesület 1969-ben alakult meg. A működése során létrejött szakosztályok közül említést érdemel a néptáncegyüttes, az asszony-, férfi- és vegyeskórus, a citera- és cigányzenekar, a színjátszó csoport, de a legjelentősebb eredményeket a versmondók érték el, akik országos és nemzetközi versenyeken is az élvonalban szerepeltek, s néhányan közülük kiváló színészekké váltak. Jelenleg a legaktívabbak a több korosztályt felölelő néptánccsoport, a citerazenekar és az énekkarok. Említésre méltóak az egyesület által szervezett képzőművészeti tárlatok, vitatribünök és irodalmi estek is.

Az egyesület névadója, Móra Ferenc (1879. júl. 17.-1934. febr. 8.) újságíró, költő, író és régész a szegedi múzeum igazgatójaként 1907 és 1913 között nyolc ízben vezetett archeológiai ásatásokat a Csóka melletti Kremenyákon, s ennek folytán községünk nevét mind a tudományban, mind az irodalomban ismertté tette. Ezért is kötelességünk, hogy születésének 120. és halálának 65. évfordulóján lehetőségeinkhez képest méltó módon megemlékezzünk róla. E célt szolgálja a kiváló író egy-egy csókai tárgyú elbeszélésének és versének a jelen kétnyelvű kiadása is.

Szloboda János