Csókai füzetek 1.

Móra Ferenc és Csóka

1999

Kiadja a Dudás Gyula Múzeum- és Levéltárbarátok Köre, Zenta. Szerkesztette: Berkovits György. Lektorok: Szloboda János, Popović Predrag. Szövegbevitel: Szöllősi Szilvia. Címoldali címer-fametszet: Andruskó Károly. Felelős kiadó: Fodor István. Műszaki szerkesztő: Beszédes István. Készült a zentai Udarnik nyomdában.

Előszó
Cs. Simon István: "Szép, derült ősz volt..."
Móra Ferenc: A csókai csata
Móra Ferenc: A csókai csóka