Fül-, orr-, gégegyógyászati szolgálat

A fül-, orr- és gégegyógyászati szolgálatnak mint az újabb orvostudományi ágazatok egyikének nincs hosszabb múltja Zentán. A negyvenes évek elején nyílt meg itt az első fül-, orr-, gégegyógyász szakorvos magánrendelője. Ezt az orvost dr. Fodor Dénesnek hívták, később az újvidéki, majd a niši orr-, fül- és gégeosztály vezető főorvosa lett.

Az első szakosított orr-, fül- és gégegyógyászati rendelő Zentán 1946-ban nyílt meg a Népegészségház keretében. Itt szabadkai szakorvosok rendeltek hetenként egyszer. Noha ez nagy jelentőséggel bírt, és haszonnal járt mind a páciensek, mind az orvosok számára, mégsem tekinthető az orr-, fül-, gégegyógyászati szolgálat igazi kezdetének. Az csak 1958. II. 6-án vette kezdetét az orr-, fül-, gégegyógyászati rendelő megnyitásával a rendelőintézetben, az Első Egészségügyi Állomás helyiségeiben.

1959 januárjában kezdi meg munkáját az orr-, fül-, gégegyógyászati osztály 24 ággyal a kórházban. A régi épületben nyert elhelyezést egészen 1968-ig, amikor is átkerült az új épületrészbe, ahol ma is működik. A szolgálat alapítója és első vezető főorvosa dr. Kosiczky Ferenc, aki sok munkát és energiát fektetett be mind a szakma, mind a szolgálat elismertetésébe. Ezekben a napokban a személyzet egy szakorvosból és néhány, az ápolónői tanfolyamot éppen csak elvégzett ápolónőből állt. Az első években a tennivalók zömét a rendelői munka képezte, míg kórházi elhelyezésre csak mandulaműtétek és az orr-, fül- és gégebetegségek konzervatív gyógykezelésének különféle formái esetében került sor.

A helyzet azonban gyorsan változott, a szolgálat káderek és anyagiak szempontjából is megerősödött. 1962-ben dr. Berta Mihály kezdi meg a szakosítást, a szolgálat pedig még három ápolónőt vesz fel, akik már négyéves egészségügyi középiskolát végeztek. Belltone, majd Peters gyártmányú audiométer, Carl Zeiss gyártmányú műtőmikroszkóp és egyéb nélkülözhetetlen felszerelés beszerzésére kerül sor. 1971-ben a harmadik orvos, dr. Molnár Mihály is megkezdi a szakosítást.

Dr. Kosiczky Ferenc 1989. évi nyugdíjaztatása után a szolgálat vezetését dr. Berta Mihály veszi át mint főorvos, a szakosítást pedig dr. Bálind Gábor kezdi meg. 1992-ben dr. Berta Mihály vonul nyugállományba, és a vezető főorvos dr. Molnár Mihály lesz. A szakosítást dr. Komlósné dr. Bohata Rózsa kezdi meg. 1995. VII. 1-jén a szakosítást befejezett dr. Bálind Gábor távozik a kórházból, és külföldre megy. 1998. IV. 1-jén dr. Ivan Đekovićot veszik fel szakosításra.

A műtéti beavatkozások túlnyomó részét tonsilloadenoidectomia képezi, noha számuk az utóbbi néhány évben állandóan csökken. 1972. III. 21. óta az összes ilyen beavatkozások a gyermekeknél endotrachealis narkózissal történnek.

A szolgálat munkájának másik nagy területe a fülbetegségek gyógyítása és a hallásrehabilitáció. Az osztály működésének kezdetén a halántékcsont nagyszámú radikális trepanációja ment végbe, de 1966-tól áttértünk a timpanoplasztikai műtétekre. Audiológiai kabinet kialakításával jelentősen javulnak az eredmények a hallásrehabilitációs munka területén. A szolgálat 1975-től végez laringomikroszkópiai beavatkozásokat, miáltal nagy mértékben javult a gégebetegségek korai diagnosztizálása és kezelése. Az egyéb beavatkozások közül az osztályon rutinszerűen folynak az orr és a paranasalis üregek műtétei, nyaktáji műtétek, valamint csaknem valamennyi cervicofacialis sérülés műtéti ellátása.

A szolgálat orvosai már több mint harminc éve látják el a munkát Óbecse, Ada, Magyarkanizsa, Csóka és Törökkanizsa egészségházainak szakrendelőiben, melynek eredményeként a szolgálat működésének a megkezdésétől Zenta, Ada, Magyarkanizsa, Csóka, Törökkanizsa, részben pedig Óbecse és Topolya községek területéről is ide vonzódnak a páciensek mind a mai napig.

Az Orvostársulat orr-, fül-, gégegyógyász részlege eddig háromszor tartotta szakértekezletét Zentán szolgálatunk orvosainak szervezésében. Büszkék vagyunk arra, hogy 1976-ban szolgálatunk lehetett az orr-, fül-, gégegyógyász részleg első összejövetelének házigazdája és szervezője. Zenta első orvosa, aki egyáltalán a primariusi rangot megkapta, éppen az orr-, fül- és gégegyógyászati szolgálat megalapítója, dr. Kosiczky Ferenc volt.

Ma az orr-, fül- és gégegyógyászati szolgálat a kórház főépületének a földszintjén helyezkedik el, húszágyas osztályból és szakrendelőből áll. A szolgálatnál két orr-, fül- és gégegyógyász szakorvos, egy orr-, fül- és gégegyógyászati szakosításon levő orvos, nyolc ápolónő és két higiénés ápolónő dolgozik.

Az orr-, fül- és gégegyógyászat felszerelése a következő készülékekből és műszerekből áll: két audiométer (Atlas GS és Dunplex - Clinical audiométer DA 74), timpanometriai készülék (Dunplex - Tymp 82), két műtőmikroszkóp (Carl Zeiss a szakrendelő és Opton a műtő részére), két készlet ezofagoszkópiához, két készlet tracheobronchoszkópiához, egy készlet szinuszoszkópiához, inhalátorok, termokauterizációs készlet, valamint két aspirátor alkotja.

A műtő központi oxigénvezetékkel, központi lélegeztetővel, fül-mikrosebészeti műszerkészlettel, gégemikroszkópiai beavatkozásokhoz, az orr- és a paranazalis üregek műtéséhez szükséges készletekkel, valamint a nyaki és nyálmirigytumorok műtéteihez használt műszerekkel rendelkezik.

Eddigi vezető főorvosok:
dr. Kosiczky Ferenc primárius 1958. I. 1-1989. V. 31.
dr. Berta Mihály 1989. VI. 1-1992. VI. 30.
dr. Molnár Mihály 1992. VII. 1-