Röntgendiagnosztikai szolgálat

Az első röntgenkészüléket a kórház részére 1914-ben szerezték be. Budapesten vásárolták meg, beszerelték, és azonnal meg is kezdték vele a munkát. Zenta város tanácsa külön határozatot hozott, és eszerint kellett eljárni a szóban forgó készülékkel történő felvételezés közben. Nagyon kellett rá vigyázni, mert már egy-két felvétel után annyira felmelegedett, hogy ki kellett kapcsolni és hagyni, hogy kihűljön, egyébként elromlott volna. 1928-ban vette meg a város a második, ezúttal a legmodernebbek közé tartozó Heliodor Duplex röntgenkészüléket, a Siemens-cég gyártmányát. Ez egészen 1962-ig volt használatban, minthogy azonban a sugárzásvédelem nem felelt meg az akkori előírásoknak, 1963-tól nem használták többé.

1957/58-ig a röntgenvizsgálatokat az osztályok egyes orvosai végezték, egy személyt azonban megbíztak a készülék kezelésével, és ő készítette elő a felvételeket is. Tekintettel arra, hogy új készüléket szereztek be és helyeztek el az éppen csak felépült tömb új helyiségébe, megpróbáltak röntgenológus szakorvost találni és alkalmazni, de az akkori igazgatóságnak ez nem sikerült. Az egyetlen megoldásnak látszott Szabadkáról hozatni szakorvosokat, akik a délutáni órákban jöttek a zentai kórházba dolgozni. Munkaidejük a vasúti menetrendtől függött, mivelhogy vonaton érkeztek és utaztak vissza. 1959-ben a kórház egy nem zentai általános orvossal kötött szerződést röntgenológiai szakosítás elvégzésére azzal, hogy kötelezte magát legalább három évig a kórházban dolgozni. Ez dr. Dušan Jablanović röntgenológus szakorvos volt, aki 1962-től 1964. I. 3-áig dolgozott a kórházban, majd távozott nem teljesítve vállalt kötelezettséget.

1957-ben a kórház beszerzett egy Morava EI Niš készüléket, és rendelkezett a Siemens-cég Super Astral, továbbá a sebészeti szolgálatban egy hordozható Neretva EI Niš készülékkel.

1964-ig a szolgálatnál csak röntgentechnikusok dolgoztak állandó orvos nélkül. Ebben az időben két radiológiai technikus állt alkalmazásban. 1965. I. 1-jén dr. Mihajlo Nikolić szerezte meg a röntgenológusi szakosítást. A szakosítás befejezése után ő lett a szolgálat vezető szakorvosa, és egészen Zentáról való távozásáig, azaz 1975. V. 2-áig maradt ezen a poszton.

1965-ben vásárol a kórház új, ebben az időben igen korszerű Selenos EI Niš márkájú készüléket. 1970-ben lép szolgálatba dr. Milena Đurić mint röntgenológusi szakosításon levő orvos. 1972-ben még egy igen korszerű, Superiks 1150 EI Niš márkájú röntgenkészüléket vásárolnak.

Dr. Mihajlo Nikolić Zentáról való eltávozása után 1975-ben dr. Milena Đurić lesz a szolgálat vezető főorvosa. 1975-ben Szabadkáról jön át a zentai röntgenosztályra dolgozni dr. Leszmeister Alfréd, és 1991-ig dolgozik Zentán, amikor is nyugállományba vonul. Káderhiány miatt őt a kórház egy ideig nyugdíjasként is alkalmazta. 1976. XII. 1-től dr. Kozma Lajos is ezen az osztályon dolgozik, de 1981. I. 4-én munkáját az adai rendelőintézetben folytatja mint szakorvos.

1980-ban a kórház az Rtg-szolgálat számára elektronikai erősítővel és képernyővel ellátott TUR Drezden röntgenkészüléket, a sebészeti szolgálat részére Mobilex EI Niš hordozható röntgenkészüléket és a filmek előhívására MARF önműködő kamrát szerez be. Még egy automata kamrát szereznek be 1985-ben is.

1982-ben dr. Miklós Jolán lép szolgálatba, és 1994-ig marad, majd külföldre távozik, 1985-ben pedig dr. Boros Gyevi Klára áll munkába, és 1995-ig marad a szolgálatnál, amikor is távozik a kórházból, és magánpraxist kezd.

1989-ben a szolgálat részére Undistat EI Niš elektronikai erősítővel és képernyővel rendelkező készüléket, Oldelft önműködő sötétkamrát és Hiposei Niš hordozható készüléket szereznek be a műtő részére.

1991-ben a szolgálat vezető főorvosa, dr. Milena Đurić primáriusi címet nyer. A szolgálatban ekkor 4 szakorvos és 7 röntgentechnikus van rendszeresítve, minthogy a szolgálat folyamatosan, 24 órán át működik.

1994-ben lép szolgálatba dr. Dragica Pap-Gopić mint szakosításon levő orvos. 1998-ban szakorvosjelöltként felveszik dr. Raza Jančićot is, dr. Dragica Pap-Gopić pedig sikeresen befejezi a röntgenológiai szakosítást, és 1999. I. 19-ével kinevezik a szolgálat vezető főorvosává.

1996-ban beszereznek egy elektronikai erősítővel és képernyővel, továbbá angiográfiai kiegészítővel is ellátott Telestatik EI Niš röntgenkészüléket, valamint egy AFP önműködő sötétkamrát. Ebben az évben végzik el a helyiségek átalakítását, és alakítják át az angiográfiai termet.

1964 és 1998 között a munka az Rtg-szolgálatban rendkívül frekventált volt, minthogy ez a szolgálat látta el a kórházi betegek és a zentai község járóbetegeinek, de a környezet betegeinek a patológiai vizsgálatait is. Ebben az időszakban számos, mind szabványszerű, mind különleges felvételt és vizsgálatot vezettek be.

Dr. Sofija Subotin 1999 VI. 1-jén kezdte meg szakosítását.

A szolgálat jelenleg a kórház főépületének a földszintjén helyezkedik el. A szolgálatnak 2 szakorvosa, 2 szakosításon levő orvosa, 7 radiológiai technikusa, egy ügyintézője és higiénés ápolónője van.

Eddigi vezető főorvosok:
dr. Dušan Jablanović 1962-1964. I. 3.
dr. Mihajlo Nikolić 1968-1975. V. 2.
dr. Milena Đurić primárius 1975. V. 3-1997. XII. 31.
dr. Dragica Pap-Gopić 1999. I. 19-