Anesztéziai és reanimációs szolgálat

Noha az anesztézia iránti szükséglet a sebészet iránti szükséglettel párhuzamosan jelentkezett, ez a szolgálat kórházunkban viszonylag későn alakult meg, és kezdett fejlődni. Az első sebészek és később hosszú évek során a többiek is a sebészi beavatkozásokat, majd a kisebb sebészeti műtéteket is, mint amilyenek a hernioplastica és appendectomia (sérv- és vakbélműtét), helyi érzéstelenítéssel hajtották végre. Nagyobb műtéteknél étert használtak, ezt nyitott módszerrel, azaz Simelbusch-maszkon át cseppenként adagolva tették. Az első vaporizációs (párologtató) éteradagoló készüléket 1957-ben szerezték be, ezzel lehetővé vált az altatószer egyenletes adagolása. Ezt a feladatot betanított dolgozók, a legjobb esetben pedig a kórházban gyakornoki idejüket töltő orvosok látták el.

A kórház első aneszteziológusa dr. Mikonya Erzsébet Gyöngyi volt, aki 1965-ben a belgrádi Katonai Orvostudományi Akadémián szerzett aneszteziológusi szakképesítést. Munkáját a zentai kórházban kezdte meg, de minthogy az újvidéki Tartományi Sebészeti Klinikán nagy szükség volt aneszteziológusra, így hamarosan áthelyezték.

1965 végén a belgrádi KOA-n eltöltött aneszteziológiai felkészítés után érkezik a kórházba Újházi Mária ápolónő, azonnal belekezd a munkába, és sokban hozzájárul a szóban forgó osztály további fejlődéséhez. Tennivalóit rendkívül lelkiismeretesen és felelősségteljesen látja el, és aneszteziológusként egészen nyugdíjaztatásáig, azaz 1994. XII. 30-ig az osztályon marad. A szolgálatnál tapasztalható nagy káderhiány miatt azonban nyugállományba vonulása után is itt dolgozik 1997-ig szerződéses alapon. Egyébként Újházi Mária egészen 1974-ig a szolgálatban főápolónőként működött, amikor is Fekete Rózsa került erre a helyre.

1966. IX. 1-jén dr. Komlós Sándor kezdi meg az aneszteziológusi szakosítást a belgrádi Dr. Dragiša Mišović Aneszteziológiai és Reanimációs Klinikán. Szakosításának befejezése után az aneszteziológiai szolgálat különválik a sebészeti osztálytól, és dr. Komlós Sándor vezetésével önállóvá válik. A kórház újonnan felépült épületrészének sebészeti osztályán egy helyiséget bocsátanak a rendelkezésére. Dr. Komlós Sándor négy orvossegédet tanít be az anesztézia önálló vezetésére. 1969-ben 4 korszerű anesztéziai készüléket szerez be, és irányításával egész sor új gyógyszer használatát kezdik meg: intravénás anesztézia, relaxánsok, halotán, N2O, melyek segítségével stabil és kiegyensúlyozott anesztézia érhető el.

1971-ben bevezetik az endotracheális narkózist az orr-fül-gége osztályon is a gyermekek mandulaműtéteinek esetében, 1972-től pedig a regionális, a spinalis, epidurális, idegek és idegnyalábok útján átvitt regionális érzéstelenítést.

1977-ben dr. Fejős Imre, 1980-ban pedig dr. Horváth Teréz fejezi be az aneszteziológusi szakosítást, mindketten a belgrádi Dr. Dragiša Mišović Aneszteziológiai és Reanimációs Klinikán. Azóta a szolgálat három aneszteziológus és reanimációs szakorvossal, valamint két orvossegéddel működik. Időközben EKG képernyőt szereztek be a nőgyógyászati és sebészeti műtő részére, továbbá új Sulla készüléket és monitoring felszerelést (pulzus-oximétert, lélegeztető készüléket, idegstimulátort stb.).

1981-től a szolgálat új, rendeltetésszerűen átalakított helyiségekbe költözik, ahol jó az elhelyezés és megvan minden szükséges komfort. 1992. I. 30-án dr. Fejős Imre nyugállományba vonul, majd 1993-ban elhalálozik, miáltal a szolgálat kiváló szakembert és jó kollégát veszített el.

Dr. Fejős távozásával Győriné dr. Molnár Tünde megkezdi szakosítását, és 1995-ben Újvidéken be is fejezi. Ennél a szolgálatnál kezdi meg a szakosítást dr. Dragiša Zeković is, de néhány hónap múlva szakirányt vált, és elhagyja a szolgálatot. Szakosításra jelentkezik dr. Perge Aliz is, de családi okok miatt nem fejezi be, és 1998-ban elhagyja a szolgálatot.

Dr. Lovas Imre 1994-ben kezdi meg a szakosítást, és 1998 decemberében sikeresen be is fejezi. Távolléte, azaz Újvidéken töltött szakosítása idején kezdi meg a szakosítást 1997-ben dr. Nagy-Abonyi Endre, 1998-ban pedig dr. Rihtarec Kornélia.

1996. XII. 31-én nyugállományba vonul dr. Komlós Sándor, aki 1990-től a kórházigazgató tisztségét is betöltötte. A szolgálatot dr. Horváth Teréz veszi át, 1997. I. 1-től ő a szolgálat vezető főorvosa. Súlyos kádergondok miatt dr. Komlós Sándor továbbra is vállalja, hogy szerződéses alapon még egy évig tovább dolgozzék a szolgálatnál, amivel jelentős mértékben hozzájárult ahhoz, hogy a szolgálat továbbra is zavartalanul működjék.

Jelenleg a szolgálatnak három aneszteziológus és reanimációs szakorvosa, két szakosításon levő orvosa, főápolónője, két ápolónője és higiénés ápolónője van. A szolgálat 1998 folyamán 4340 anesztéziai beavatkozást hajtott végre.

Eddigi vezető főorvosok:
dr. Komlós Sándor 1969. VII. 20-1996. XII. 31.
dr. Horváth Teréz 1997. I. 1-