Mikrobiológiai és parazitológiai szolgálat

A szolgálat megszervezése az 1968-as évhez kapcsolódik, amikor is a szolgálat alakításáról szóló határozat meghozatala után elhelyezték - a rendeltetésszerűen felépítendő - új épület alapkövét, a majdani személyzetet (három laboránst) pedig Belgrádba küldték kiképzésre. 1968. III. 8-án dr. Lavicska László befejezi a szakosítást, így létrejönnek az új szolgálat megnyitásának a feltételei. Az épületen befejeződnek a munkálatok, és a szolgálat 1969. VIII. 1-jén költözik be, és kezdi meg a munkát. Az első anyagokat 1969. X. 8-án vették át feldolgozásra. A munka kezdeti éveiben az itt nyújtott szolgáltatások száma 5-6000 között alakult.

1975-ig a mikrobiológiai és parazitológiai szolgálatban egy mikrobiológus szakorvosból, három laboránsból és egy higiénés ápolónőből álló együttes dolgozott. Az utóbbi az üvegedényeket mosta. Tekintettel arra, hogy ez a szolgálat a környéken az egyetlen volt, így a Zenta községbeli felhasználókon kívül a környező községeknek is nyújtott szolgáltatást.

A szolgálat vezető főorvosa, dr. Lavicska László megbetegedett, és 1977-ben elhunyt. Betegeskedése, továbbá a másik orvos szakosítása idején két mikrobiológus dolgozott, és vezette a szolgálatot, akik tiszteletdíjasan jártak ide hetenként kétszer. Kezdetben dr. Dora Brustulov Szabadkáról, később dr. Miroljub Stepanov Nagykikindáról.

Geréné dr. Szabó Ibolya 1982. II. 19-én fejezi be a mikrobiológiai és parazitológiai szakosítást, ő lesz a szolgálat vezető főorvosa, és ezzel megkezdődik annak rendkívül gyors fejlődése mind mennyiségi, mind minőségi szempontból. A szolgáltatások száma 70 000-re emelkedik, és éveken át ezen a szinten is marad. Az élelmiszerek és a felszíni vizek bakteriológiai elemzésének, továbbá a vírustenyésztésnek a kivételével ez a szolgálat látta el mindazokat az elemzéseket, amelyek az egészségvédelmi intézetek tevékenységét képezik: minden emberi szekrétum és exkrétum komplett bakteriológiai elemzését, valamint a teljes parazitológiai és szerológiai vizsgálatokat, az ivóvíz bakteriológiai vizsgálatát, a szanitáris ellenőrzést, tárgyak és területek bakteriológiai tisztaságának ellenőrzését. A szóban forgó szolgáltatásokat a kórház fekvőbetegein kívül Ada, Magyarkanizsa és Csóka község betegei részére is ellátták.

A tevékenység előmozdításával a szolgálat elérte, hogy a Vajdaságban mint jelentéstevő szolgálat az elsők között kapjon engedélyt az ivóvíz mikrobiológiai elemzésének ellátására. Ez 1986-ban történt, majd nemsokára a kérdéses elemzések céljára beszereztek egy Sartorius gyártmányú legkorszerűbb membránfilter készüléket.

Új fluoreszcens mikroszkóp (Zeiss) beszerzése után bevezetik a szerológiai diagnosztikába az akkor legmodernebb fluoreszcens (direkt és indirekt) technikát. 1989-ben újabb és korszerűbb fluoreszcens mikroszkópot szereznek be, az Opton cég gyártmányát, 1995-ben pedig egy Mini Vidas készüléket, a legkorszerűbb önműködő immunoanalizátort, amely a Biomereux cég gyártmánya. Mindezek a készülékek lehetővé tették a szolgálat számára, hogy igen jó és megbízható diagnosztizálást lásson el.

1989. VII. 11-én az osztályon megkezdi munkáját a második mikrobiológus szakorvos, dr. Sinka-Nikoloska Đurđević, miután Újvidéken elvégezte a szakosítást.

Jelenleg a szolgálatnak két mikrobiológus és parazitológus szakorvosa, 5 laboránsa és egy higiénés asszisztensnője van, aki az üvegedényeket mossa.

Eddigi vezető főorvosok:
Dr. Lavicska László 1968. III. 8-1977. IX. 10.
Geréné dr. Szabó Ibolya 1982. III. 1-