Patomorfológiai szolgálat

A bioptikus anyag elemzése és obductiók ellátása a zentai kórházban a szabadkai kórház patológiai osztályának működésével egyidejűleg vette kezdetét 1961 októberétől. Ettől kezdve rendszeresen történtek obductiók a zentai kórházban a szabadkai kórház patológusa részéről, a bioptikus anyagot pedig hisztológiai vizsgálatra Szabadkára küldték.

Dr. Tóth-Abonyi István patológusi szakosítását 1971. IX. 11-én fejezte be, és ezzel veszi kezdetét a patológiai szolgálat története kórházunkban. 1972-ben szereztek be egy mikroszkópot és csúszó metszetvágót, a Reichert-cég termékét, de 1973-ig a kórházban csak obductiókat végeztek. Ekkor nyílik meg a szolgálat kötelékében a patohisztológiai preparátumok készítésére szolgáló laboratórium.

Egészen 1976-ig a patológiai szolgálatot a kórház egyik melléképületében (jelenleg raktárhelyiség) helyezték el, majd a fertőzőosztály megszüntetésével átköltözött annak átalakított helyiségeibe, és akkor boncterem és hűtőkamra is épült.

1984-ig dr. Tóth-Abonyi István egyedül dolgozik a szolgálatnál, de ebben az évben kezdi meg szakosítását dr. Tóth Tibor, és 1987. V. 25-én be is fejezi. 1984-ben szereznek be a szolgálat részére egy szovjet gyártmányú Kriosztat MK-25 gyorsfagyasztót és 1985-ben egy Janamed 2-es mikroszkópot.

1984-ben dr. Tóth Tibor a tudományok magisztere lesz, 1987-ben pedig megvédi doktori értekezését is. 1986-ban szerez be a szolgálat egy készüléket hisztológiai kések élesítésére, 1988-ban pedig két, Olympus BH-2 mikroszkópot vásárolnak, az egyikük fényképezésre is alkalmas. 1988-ban kezdi meg munkáját a szolgálat kötelékében a citológiai laboratórium egy betanított sejtszelektorral.

1989. VIII. 4-én dr. Tóth-Abonyi Istvánt reaktiválják, és ismét ennél a szolgálatnál dolgozik 1992-ben bekövetkezett haláláig.

Dr. Fenyvesi Attila patológusi szakosítását 1993. XI. 11-én fejezi be, és átveszi a szolgálat minden munkáját. 1994-ben helyezik üzembe a gyorsfagyasztót, amit az Egyesült Államokból ajándékként kaptunk (International-Harris cryostat, CT modell).

A szolgálat jelenleg egy patológus szakorvost, két laboránst, egy sejtszelektort és egy higiénés ápolónőt foglalkoztat. Évenként átlag 3000 bioptikusanyag-elemzést, mintegy 70 obductiót és 1000-1500 citológiai vizsgálatot hajt végre.

Eddigi vezető főorvosok:
dr. Tóth-Abonyi István 1971. XI. 11-1989. VIII. 3.
dr. Tóth Tibor, az orvostudományok doktora 1989. VIII. 4-1991. X. 2.
dr. Fenyvesi Attila 1994. VII. 1-