Fizikális gyógyászati és rehabilitációs szolgálat

A fizikális gyógyászati és rehabilitációs szolgálat a sebészeti szolgálat kötelékében 1968. II. 5-én alakult meg. Az épületnek az 1965-ben a nőgyógyászati és szülészeti, valamint a gyermek-egészségvédelmi szolgálatok szükségleteire kialakított pincéjében elhelyezett osztályon dr. Bognár Imre és dr. Slavko Manić sebészek dolgoztak. A részleg a kórházi gyógykezeléshez 16 ággyal rendelkezett, és járóbetegeket is fogadott. A terápiás eljárások közül medencés hidroterápiát, medencés és tornatermi kineziterápiát, fototerápiát, szonoterápiát és elektroterápiát alkalmaztak.

1978-ban dr. Tóth-Abonyi János fejezi be a szakosítást fizikális gyógyászatból és rehabilitációból, és a sportrendelővel ellátott fizikális gyógyászati és rehabilitációs osztály vezető főorvosává nevezik ki.

Felveszik az osztályra dr. Dragan Pakaškit, a fizikális gyógyászat és rehabilitáció szakorvosát, 1980 és 1982 között fél munkaidővel dolgozott a szolgálat kórházi részlegében.

A járóbeteg-gyógykezelés céljaira készülő új létesítményt 1985-ben fejezik be, és adják át a szolgálatnak használatra. Ezáltal nagyobb lehetőség nyílt a páciensek víz alatti masszázs általi hidrokinetikai, galvanizációs kád- és négycellás fürdők formájában, valamint a gerincoszlop extenzióját végző készülékkel folyó hidroelektromos eljárásokkal történő gyógyítására. Az elektroterápiai célokra beszerzett készülékek lehetővé tették az egyirányú galván-, az alacsony frekvenciájú-diadinamikus és exponenciális, a középfrekvenciájú-interferens, valamint a magas frekvenciájú áram rövid hullámú diatermia formájában való alkalmazását. A fototerápia terén az infravörös és ibolyántúli sugarakat, a termoterápiában a paraffinpakolást használták fel. A krioterápiát szintén bevezették. A szonoterápiában az ultrahangot hasznosították. A fizioterapeuták segítségével különféle tornaszerekkel jól felszerelt kineziterápiás teremben folyik a páciensek fizikális terápiájának igen fontos része.

1986-ban dr. Németh Emese fejezi be a fizikai gyógyászati és rehabilitációs szakosítást, majd reumatológiai szubspecializációja után 1987-ben megalakul, és megkezdi működését a reumatológiai rendelő is. Dr. Tóth-Abonyi János 1991. X. 14-ével távozik az osztályról, így 1991. X. 15-én a szolgálat vezető főorvosává dr. Németh Emesét nevezik ki.

1992 végén és 1993 elején felújítják a pincehelyiségekben levő kórházi részleget, ettől fogva az osztály 12 ággyal rendelkezik. A járóbetegek száma naponta átlag 60 fő.

1994. X. 27-én dr. Németh Emese megvédi magiszteri munkáját, és 1995-től, amikor az Egészségügyi Központ az újvidéki Orvostudományi Kar oktatási bázisává válik, dr. Németh Emesét kinevezik a hatodéves hallgatók részére a fizikális gyógyászat és rehabilitáció tantárgy oktatásának munkatársává.

1996 júliusától a fizikális gyógyászat és rehabilitáció szakorvosaként a szolgálatnál dolgozik dr. Klimó Attila is.

A fizikális gyógyászat és rehabilitációs szolgálatban jelenleg két fizikális gyógyászati és rehabilitációs szakorvos, egyikük az orvostudományok magisztere, 4 főiskolai képesítésű fizioterapeuta, 8 ápolónő és 2 higiénés ápolónő dolgozik.

Eddigi vezető főorvosok.
dr. Tóth-Abonyi János 1975. VIII. 1-1991. X. 14.
dr. Németh Emese,
az orvostudományok magisztere 1991. X. 15-