Ultrahang-diagnosztikai szolgálat

Hála dr. Szloboda László, a nőgyógyászati-szülészeti osztály vezető főorvosa azon jó értékelésének, hogy az ultrahang minőséges diagnosztikai eszköz, kampány indult az ultrahangkészülék beszerzésére, és Zenta község lakosságának, intézményeinek és vállalatainak nagy megértése révén sikerült a zentai kórháznak a Vajdaságban elsőként, és Jugoszlávia első 20 intézménye között 1978-ban beszereznie ezt a korszerű diagnosztikai eszközt. Ez statikus "szürkeskálás", motorral és kézzel mozgatható, elektromechanikai felfüggesztési rendszerű, 2 MHz-es szondával rendelkező, kombinált A-B Compaund Scanner "Combison" 201 márkájú berendezés volt, az osztrák Kretz Technik cég gyártmánya. A nőgyógyászati-szülészeti osztály helyiségében nyert elhelyezést, és egészen 1991-ig itt is végezték vele a vizsgálatokat.

Dr. Mészáros Antal nőgyógyász- és szülész szakorvos 1978-ban szakképesítést szerez a nőgyógyászati és szülészeti UH-diagnosztika terén a bécsi Nőgyógyászati Klinikán dr. Kratochwill egyetemi tanárnál, valamint a zágrábi Nőgyógyászati-Szülészeti Klinikán és a dubrovniki UH-iskolában.

1980-ban dr. Milena Đurić röntgenszakorvos nyer képesítést a zágrábi Rebro Klinikai Kórházközpontban a felső abdominális diagnosztizálásra. Ebben az időben már folyt a teljes nőgyógyászati-szülészeti és a felsőhasüregi diagnosztika. Az ilyen fajta készülékkel való munka nagyfokú ügyességet és kitartást igényelt. A leleteket az akkor a nőgyógyászati gondozóban dolgozó ápolónők, Marica Nikolić, Recskó Zsuzsanna és Fábri Erzsébet írták ki. Amikor 1983-ban elkészült az adatok első statisztikai feldolgozása, kiderült, hogy addig ezzel a készülékkel 1151 vizsgálatot hajtottak végre.

1986-ban új ultrahangos készüléket sikerült beszerezni Real Timescanner "Combison" 320 márkájút az ausztriai Kretz Technik cégtől. Ez korszerűbb, "élő képet" adó készülék volt, képernyőjén, akárcsak filmen, mozgó szerkezetet mutatott az előző készüléknél jóval nagyobb diagnosztikai lehetőségeket nyújtva. Ebben az évben kapcsolódik be dr. Miklós Jolán röntgenológus szakorvos a felsőhasüregi diagnosztikába, miután az UH-diagnosztikára Zágrábban történt szakosítása közben nyert képesítést. Szintén 1986-ban nyert képesítést nőgyógyászati-szülészeti diagnosztikára dr. Branislav Branovački nőgyógyász és szülész szakorvos a belgrádi Népfront utcai Nőgyógyászati-Szülészeti Klinikán.

1987-ben dr. Dragutin Đurić primárius nyer echokardiográfiai képesítést Belgrádban, Szerbia Cardiovascularis Gyógyászati Intézetében, és az újvidéki dr. Marija Vindiš-Ješić és dr. Marko Kovač konzultánsokkal együtt bevezetik a rutinszerű gyakorlatba az echokardiográfiai vizsgálatokat. Ugyanebben az évben rendszeresítenek az UH-kabinetben egy ápolónői munkahelyet, és arra Ljiljana Božićot veszik fel.

1988-ban dr. Boros-Gyevi Klára bevezeti a rutinszerű UH-diagnosztikába az emlő-, pajzsmirigy- és herevizsgálatot, a képzést pedig a röntgenológiai szakosítás keretében a belgrádi KOA-n szerezte meg. Ugyanebben az évben dr. Miklós Jolán és dr. Vékony Nándor, miután Nagykikindán dr. Dušan Pajić egyetemi tanár újvidéki konzultáns segítségével elvégezték a csípő-echodiagnosztikai tanfolyamot, bevezetik az újszülöttek rendszeres csípővizsgálatát. 1989-ben dr. Vékonyné dr. Fajka Gizella gyermekgyógyász szakorvos fejezi be Kragujevacon az UH-iskolát, és 1990-ben a zágrábi Gyermekgyógyászati Klinikán képesítést nyer a központi idegrendszer UH-diagnosztizálására. 1990-ben nőgyógyászati UH-diagnosztikára nyernek képesítést dr. Eszes József nőgyógyász és szülész szakorvos a kragujevaci UH-iskolában és dr. Fajka Róbert nőgyógyász és szülész szakorvos a budapesti Nőgyógyászati és Szülészeti Klinikán.

1991-ben az UH-szolgálat megkapja a rendelőintézetbe átköltözött volt onkológiai gondozó újjáalakított helyiségeit, és ezen az új helyen folytatja munkáját. Új készüléket is szereznek be - egy Real Timescanner "Sonoline" SL-2 típusút, a Siemens cég gyártmányát. A munkahelyek száma kettővel bővül ápolónők részére, Polyákovity Ágnest és Zubrecki Zitát veszik fel. 1991-ben a kragujevaci UH-iskolát dr. Kalmár Jenő nőgyógyász és szülész szakorvos is befejezi.

1993-ban dr. Dani Gáspár belgyógyász szakorvos kardiológus szubspecialista a szegedi Szív- és Érrendszeri Betegségek Klinikájának echokardiográfiai laboratóriumában nyer képesítést echokardiográfiai vizsgálatok végzésére. 1995-ben dr. Vékonyné dr. Fajka Gizella bevezeti a CNS vizsgálatok rutingyakorlatát.

1996-ban dr. Molnár Er primárius, nőgyógyász és szülész szakorvos végzi el a kragujevaci UH-iskolát. Ugyanebben az évben rendszeresítik a harmadik ápolónői munkahelyet, melyre Rácz-Szabó Évát veszik fel. 1996-tól a szolgálatnál külső munkatársként végzi a felső hasüreg diagnosztikáját dr. Borislav B. Radosavljević, az orvostudományok magisztere, az adai rendelőintézet belgyógyász szakorvosa.

1998-ban nevezik ki dr. Branislav Branovačkit az ultrahangos diagnosztikai szolgálat koordinátorává. Röntgenológiai szakosítása után dr. Dragica Pap-Gopić röntgenológus szakorvost is képesítik a felső hasüreg UH-diagnosztikájára. Az 1978 és 1988 között elvégzett vizsgálatok száma 14 080.

Az UH-szolgálat további fejlesztési terve előirányozza egy véredényszonda beszerzését, és a Doppler-féle véredényvizsgálat bevezetését, aminek tanulását dr. Slavojka Đukić neurológiai szakosításának keretében már meg is kezdte.