Egészségügyi mutatószámok

Nincsenek ugyan pontos adataink, de közvetve kiszámíthatjuk a legrégibb helyen álló kórház ágyainak számát: ez pontosan 10 volt, és nem is változott 1844-ig, amikor is 20-ra emelkedett. A kórház második helyére történt átköltöztetése, azaz 1872 után már pontosan tudjuk, hogy 1874-ben az ágyak száma 30, és ez 1914-ig nem változott, ekkor viszont 50-re növekedett. Ez a szám 1942-ig változatlan maradt, ekkor költözött át a kórház a harmadik (jelenlegi) helyére, és akkor 120 ággyal rendelkezett. A B tömb kibővítésével a kórház befogadóképessége 12 ággyal bővült, és 1947-ben az ágyak száma már 132. A legnagyobb ugrás a kórház befogadóképességét illetően azonban 1959-ben történt. Ekkor fejeződött be ugyanis az új épülettömb építése, így előálltak az új szolgálatok megalakításának a feltételei, és a kórház befogadóképessége is 182 ágyra bővült. Ez a növekedés szakaszosan folytatódott, úgyhogy a kórház 1959. I. 1-ig 232, 1959. VI. 1-ig 256, később 294, majd 1959. X. 1-jén már 314 ággyal rendelkezett. Ezek a következőképpen oszlottak meg:

Belgyógyászat 76 ágy Orr-, fül-, gégegyógy.

24 ágy

Sebészet 71 ágy Tüdőgyógyászat

35 ágy

Nőgyógyászt-szülészet 40 ágy Fertőzőbeteg-osztály

28 ágy

Gyermekgyógyászat 40 ágy    
    Összesen

314 ágy

A belgyógyászati, a sebészeti és a nőgyógyászati-szülészeti osztályok az újonnan felépült tömbben, a gyermek- és az orr-, fül-, gégegyógyászati osztályok a kórház régi épületében, a tüdőgyógyászati és a fertőzőbeteg-osztály pedig a B és C tömbben vannak elhelyezve.

1962-ben fejeződött be a tiszai híd építése, ami lehetővé tette a bánsági betegeknek a kórházba jövetelét. Ezekben az években a kórházi ágyak száma évről évre nő, úgyhogy 1965-ben eléri a 330-at. Az ágyak száma részben a szemészeti osztály megnyitása folytán is gyarapodott, amelynek befogadóképessége 10 ágyból állt, és a kórház régi épületében helyezkedett el. 1965-ben az ágyak elosztása osztályok szerint a következő volt:

Belgyógyászat 72 ágy Orr-, fül-, gégegyógy.

24 ágy

Sebészet 74 ágy Tüdőgyógyászat

35 ágy

Nőgyógyászat 24 ágy Fertőzőbeteg-oszt.

30 ágy

Szülészet 16 ágy Szemészet

10 ágy

Gyermekgyógyászat 45 ágy    
    Összesen

330 ágy

1966-ban az ágyak száma 15-tel gyarapodott, közülük 8-at a belgyógyászaton, 6-ot pedig a sebészeten helyeztek el, úgyhogy jelenleg mindkét osztály 80-80 ággyal rendelkezik, egy ágy pedig az orr-, fül-, gégegyógyászatra került

A kórház évről évre növeli az ágyak számát, csakhogy ez a növekedés jobbára a területi kapacitás rovására megy, minthogy a rá nehezedő nyomás, illetőleg a betegek számának a növekedése miatt pótágyak elhelyezésével történik. Az ágyak kihasználtsága is növekszik, ami megfellebbezhetetlenül maga után vonja a meglevő kórházi befogadóképesség növelésének a szükségességét a növekvő természetes kereslet folytán. Így tehát 1968-ban, az új tömb befejezésével a kórház újabb 85 ágy elhelyezésére jutott helyhez, úgyhogy ebben az évben már 430 ággyal rendelkezik az alábbi elosztásban.

Belgyógyászat 80 ágy Tüdőbeteg oszt.

35 ágy

Sebészet 80 ágy Fertőzőbeteg-oszt.

30 ágy

Nőgyógyászat 36 ágy Szemészet

10 ágy

Szülészet 26 ágy Neuropszichiátria

34 ágy

Gyermekgyógy. 60 ágy Rehabilitáció

16 ágy

Fül-, orr-, gégegy. 25 ágy    
    Összesen

430 ágy

Az újonnan felépült tömbben a nőgyógyászati, a szülészeti, a gyermekgyógyászati osztályok és a rehabilitációs részleg kaptak helyet, míg az újonnan megnyílt neuropszichiátriai osztályt a kórház régi épületében helyezték el.

1970 és 1975 között az ágyak száma 416 és 427 között ingadozott, majd 1975-ben a fertőzőbeteg-osztály megszüntetésével 397-re csökkent. Ez a szám kisebb ingadozásokkal 1985-ig tartotta magát, amikor is 419-re emelkedett.

1970 és 1985 között az ágyak számát illetően változás történt a belgyógyászaton 1970-ben (az ágyak száma 90-re), a neuropszichiátrián 1973-ban (40-re) és 1985-ben (48-ra), a sebészeten 1981-ben (88-ra), a nőgyógyászaton és szülészeten 1978-ban (65-re) és 1985-ben (72-re), a gyermekgyógyászaton 1970-ben (45-re) emelkedett 1978-ban viszont (40-re) , valamint a szemészeten 1978-ban (8-ra) csökkent.

Még egyszer növekedett az ágyak száma, 1988-ban, amikor is 426-ra (5 ágy a nőgyógyászaton és 2 a rehabilitációs osztályon) emelkedett.

A Szerb Köztársaság új egészségügyiintézmény-hálózatának elfogadásával és az általános jellegű kórházak ágyai számának a megállapításával a zentai kórház részére 330 ágyat hagytak jóvá. Ezek a következőképpen vannak elosztva.

Belgyógyászat 78 ágy Gyermekgyógyászat

21 ágy

Sebészet 87 ágy Fül-, orr-, gégegyógy.

20 ágy

Nőgyógyászat 24 ágy Tüdőbeteg-osztály

26 ágy

Szülészet 16 ágy Neuropszichiátria

46 ágy

Rehabilitációs osztály 12 ágy    
    Összesen

330 ágy

Pontosan meg van határozva, hogy a 330 ágynak hány százalékát kell intenzív betegápolásra használni, úgyhogy a belgyógyászat 7 ágyas koszorúérrészleggel, a sebészet 5, a neuropszichiátria 7, a nőgyógyászat pedig 3 ágyas intenzív szobával rendelkezik. A belgyógyászat kötelékébe a fertőző betegek elkülönítésére egy 4 ágyas szoba is tartozik.

A kórházban alkalmazottak száma - ha nem bővült a befogadóképesség - aránylag állandó volt. Így ez a szám 1872-ben (5-ről 8-ra), 1942-ben (12-ről 40-re), 1958-ban (68-ról 116-ra), 1968-ban (296-ra) változott állandóan növekvő irányzatot mutatva, és a maximumot 1989-ben érve el, amikor is a kórháznak 401 foglalkoztatott dolgozója volt. Ettől az évtől egészen 1995-ig a személyzet létszáma csökken, amikor is 326 személy, innen kezdve ismét enyhe növekedési irányzatot mutat a mai napig (358 dolgozó).

A foglalkoztatottak létszámát és összetételét bemutató fenti táblázatban megfigyelhető, hogy az ápolónők száma állandóan növekszik, minthogy az is volt a célkitűzés, hogy a segédápolónők tennivalóit teljes mértékben középkáder vegye át. Meg is szüntették az alacsony fokú szakképzettséggel rendelkező új egészségügyi káder iskolai képzését, számuk nemcsak munkaviszonyuknak a nyugdíjaztatás következtében történt megszűnése vagy elköltözésük, hanem a szóban forgó munkaerő továbbképzése folytán is csökkent. Az utolsó segédápolónő 1996-ban dolgozott a kórházban. Noha az okleveles ápolónők száma ugrásszerűen növekedett, az ápolóké pedig csökkent, összlétszámuk nem mutat nagyobb ingadozásokat. 1966 és 1998 között összesítve 174 és 218 között mozog.

Az orvosok számának növekedésére a hatvanas években, különösen 1962-ben kerül sor. Ezekben az években a tervek szerint szakosításra jelentkező orvosok felvételére került sor olyan gyógyászati ágazatokban, amelyek addig a zentai egészségügyi szolgálatban nem voltak képviselve, mint amilyenek a mikrobiológia, a neuropszichiátria, az oftalmológia, a radiológia, a transzfuziológia, az anesztézia stb.

4. számú grafikon: Az ágyak számának alakulása 1966 és 1998 között

7. számú táblázat: A zentai kórház személyzetének létszáma képzettségi összetétel szerint és az ágyak száma 1966. és 1998. között

Év

Orvosok

Ápolónők

Segédápolónők

Ügyintéző és műszaki személyzet

Személyzet száma összesen

Ágyak száma

1966.

1967.

1968.

1969.

1970.

1971.

1972.

1973.

1974.

1975.

1976.

1977.

1978.

1979.

1980.

1981.

1982.

1983.

1984.

1985.

1986.

1987.

1988.

1989.

1990.

1991.

1992.

1993.

1994.

1995.

1996.

1997.

1998.

29

32

35

37

39

39

44

40

40

46

51

51

49

49

53

48

53

50

55

58

56

56

63

62

64

60

58

54

53

56

55

57

60

70

78

96

103

120

119

138

135

151

168

173

168

177

177

181

182

184

180

184

182

178

195

197

203

202

197

189

180

174

174

191

193

196

73

63

61

59

55

55

51

52

37

35

34

31

31

31

31

29

29

27

25

25

22

19

17

15

10

5

4

3

2

1

1

-

-

131

115

104

96

97

97

103

107

112

127

125

131

123

123

116

116

114

113

110

112

116

117

117

121

105

94

100

100

102

95

97

107

102

303

288

296

295

311

310

336

334

340

376

383

381

380

380

381

375

380

370

374

377

372

387

394

401

381

356

351

337

331

326

344

357

358

345

345

430

430

416

418

422

427

427

397

396

396

395

395

395

403

403

403

403

419

419

419

426

426

426

422

400

330

330

330

330

330

330

 

8. számú táblázat: Az ágyak, a betegek és az á.n. száma, a gyógykezelés átlagos tartama és a teljesítőképesség kihasználtsága a zentai kórházban 1949 és 1998 között.

Év

Az ágyak száma

A betegek száma

Az á.n. száma

A gyógykezelés átl. tartama

A teljesítő-képesség kihasználtsága

1949.

1954.

1959.

1964.

1965.

1966.

1967.

1968.

1969.

1970.

1971.

1972.

1973.

1974.

1975.

1976.

1977.

1978.

1979.

1980.

1981.

1982.

1983.

1984.

1985.

1986.

1987.

1988.

1989.

1990.

1991.

1992.

1993.

1994.

1995.

1996.

1997.

1998.

132

132

314

320

330

345

345

430

430

416

418

422

427

427

397

396

397

395

395

395

403

403

403

403

419

419

419

426

426

426

422

400

330

330

330

330

330

330

3.793

4.799

7.766

10.111

10.924

11.340

10.425

9.961

10.381

10.613

11.920

11.060

11.362

11.032

11.478

11.625

11.326

12.014

11.677

11.463

11.349

11.481

11.279

10.397

10.512

10.438

9.884

9.834

10.237

9.915

8.435

5.867

5.062

6.254

6.592

7.214

7.355

7.016

37.839

39.842

83.750

106.763

112.983

121.524

113.938

123.867

126.650

124.698

145.821

144.786

146.991

147.152

141.986

145.159

145.229

148.256

140.852

141.387

134.299

136.525

132.155

121.477

126.161

122.286

120.342

123.377

132.676

129.883

107.933

71.759

55.063

65.759

71.286

79.806

75.935

71.521

9,1

8,3

10,8

10,55

10,34

10,71

10,92

12,44

12,20

11,75

12,20

13,09

12,94

13,30

12,40

12,49

12,80

12,34

12,06

12,33

11,83

11,89

11,72

11,68

12,00

11,70

12,20

12,60

12,96

13,10

12,80

12,23

10,88

10,51

10,81

11,06

10,35

10,19

78,63%

82,73%

74,25%

97,39%

100,39%

99,23%

91,27%

79,00%

80,69%

82,12%

96,00%

94,00%

94,00%

94,00%

98,00%

100,00%

100,00%

100,00%

98,00%

98,00%

91,00%

93,00%

90,00%

83,00%

82,00%

80,00%

79,00%

79,00%

85,00%

80,00%

67,00%

44,00%

47,00%

54,00%

59,00%

66,00%

63,00%

59,00%

 

9. számú táblázat: A környező községek lakosságának részaránya a zentai kórház teljesítőképességének a kihasználásában 1964 és 1998 között

Év

Zenta

Ada

Magyar-kanizsa

Csóka

Törökkanizsa

Óbecse

Egyéb

1964.

1965.

1966.

1967.

1968.

1969.

1970.

1971.

1972.

1973.

1974.

1975.

1976.

1977.

1978.

1979.

1980.

1981.

1982.

1983.

1984.

1985.

1986.

1987.

1988.

1989.

1990.

1991.

1992.

1993.

1994.

1995.

1996.

1997.

1998.

30,91%

29,77%

30,84%

37,03%

33,47%

31,58%

28,34%

26,30%

27,64%

28,20%

28,30%

30,30%

30,90%

29,00%

29,26%

26,52%

25,13%

25,36%

23,90%

28,07%

25,20%

26,90%

28,40%

29,40%

31,40%

27,62%

30,00%

36,00%

41,00%

43,00%

42,00%

39,00%

36,83%

35,39%

35,72%

17,09%

18,99%

21,79%

21,25%

20,03%

18,24%

15,96%

14,50%

17,68%

15,60%

15,60%

15,00%

15,50%

17,30%

15,28%

20,53%

18,13%

14,47%

17,13%

16,56%

17,90%

16,30%

16,70%

17,60%

18,20%

21,10%

19,00%

22,00%

24,00%

23,00%

21,00%

20,00%

18,64%

18,00%

16,08%

19,82%

19,37%

19,39%

18,30%

22,56%

20,49%

21,28%

20,50%

14,11%

15,20%

16,40%

17,50%

18,30%

15,40%

15,15%

7,54%

8,04%

7,54%

7,50%

6,01%

5,90%

6,80%

8,80%

5,60%

5,80%

6,40%

7,00%

4,00%

7,00%

15,00%

16,00%

21,00%

19,57%

22,31%

22,76%

17,27%

16,46%

8,81%

4,86%

5,07%

7,63%

10,18%

11,50%

12,58%

13,60%

12,60%

11,70%

9,80%

11,80%

15,42%

11,90%

11,52%

12,63%

11,99%

12,45%

12,30%

13,04%

13,20%

15,00%

15,30%

13,10%

13,00%

3,00%

6,00%

10,00%

16,00%

14,00%

13,05%

13,46%

14,22%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,00%

2,14%

1,65%

2,79%

14,38%

13,22%

17,49%

16,25%

15,32%

18,28%

20,17%

22,60%

21,10%

20,80%

21,90%

19,50%

18,50%

19,30%

18,56%

25,47%

29,82%

31,38%

30,27%

29,06%

31,53%

30,00%

26,20%

26,20%

23,60%

26,60%

24,00%

29,00%

19,00%

3,00%

2,00%

2,00%

5,53%

5,01%

3,32%

2,05%

1,74%

1,67%

2,41%

3,55%

3,78%

4,06%

4,60%

6,89%

6,41%

5,28%

6,00%

7,00%

7,20%

6,33%

8,04%

7,36%

8,62%

9,21%

7,84%

7,20%

6,60%

6,70%

6,20%

5,60%

6,20%

7,00%

6,00%

3,00%

2,00%

3,00%

4,00%

4,23%

4,18%

5,10%

A kórházban gyógykezelt betegek száma az évek során folyton növekedett, úgyhogy 1964-ben elérte a 10 111-et. 1964 és 1990 között ez a szám jelentősebben nem változott, hanem 10 és 12000 között ingadozott. 1990 után a kórházban gyógykezeltek száma drasztikusan csökken. A legkisebb 1993-ban, mindössze 5062, aminek több oka is van: a legfontosabb az, hogy ebben az évben az óbecsei biztosított betegek részaránya az előző évhez képest 19-ről 3%-ra csökkent. A másik ok az Egészségügyi Minisztériumnak az a rendelete, amely kötelezte az egészségügyi intézményeket, hogy a nemzetközi közösség országunkkal szemben bevezetett szankciói folytán ésszerű magatartást tanúsítsanak, és csak a sürgős eseteket vegyék fel gyógykezelésre. 1993-tól a kórházban gyógykezelt betegek száma igen lassú növekedést mutat, és 1998-ban még nem érte el a gyógykezelt betegek 1959. évi létszámát.

Az ápolási napok (á.n.) száma évről évre növekedett, úgyhogy 1978-ban érte el a maximumot (148256). Ebben az évben volt a legnagyobb a kórházban kezelt betegek száma is. A betegek létszámának az á.n. számára gyakorolt hatásán kívül befolyással volt a csókai betegek százalékarányának a megnövekedése, továbbá a gyógykezelés átlagos tartamának a meghosszabbodása is. Onnan kezdve a mai napig az á.n. száma állandóan csökken, a legkevesebb nap (55063) 1993-ban volt a fentebb már ismertetett okokból.

A 8. számú táblázatból könnyen megfigyelhetjük, hogy a gyógykezelés átlagos időtartamának növekedése 1966-ban következett be. Véleményünk szerint ez a kórház finanszírozási módjával kapcsolható össze, mert mint tudjuk, 1964-gyel véget ért a kórházi szolgáltatások á.n. szerinti átalánypénzelésének az időszaka. 1966 és 1992 között a gyógykezelés átlagos időtartama 11 és 13 nap között mozgott, míg 1993 óta csökkenni kezdett, és 10 nap körül alakult, ahogyan azt az Egészségügyi Minisztérium előírásai meg is szabták.

Ami a kórházi teljesítőképesség kihasználását illeti, 1964 óta igen magas értékeket mutat. Ez a helyzet 1968-ig, az új épületrészek emeléséig tartott. Néhány éven át a kihasználtság optimális keretek között alakult (80% körül), hogy 1971-től ismét a teljesítőképesség kihasználtságának mértéktelen növekedése következzék be, amely egészen 1983-ig a 90%-ot is meghaladta (1975-től 1980-ig 98 és 100% között). Ez után kerül sor a magyarkanizsai betegek irányultságának a megváltozására állítólag pénzügyi okokból közigazgatási erőltetés folytán, így a kihasználtság 1984-től 1990-ig ismét a 80-85% közötti optimális értékek közé jut. Ez után viszont a kórházi teljesítőképesség kihasználtságának drasztikus csökkenésére kerül sor a fentebb már ismertetett okok folytán. A legkritikusabb év 1992 volt a teljesítőképesség mindössze 44%-os kihasználtságával. Az utóbbi években a kihasználtság olyan szinten mozog, hogy nem haladja meg a 60%-ot az egészségügyben általánosan tapasztalható kivételesen súlyos pénzügyi helyzet következtében.

A 9. számú táblázat a kórházi teljesítőképesség kihasználtsági arányait mutatja be Zenta és a kórház vonzáskörébe tartozó környező községek betegei részéről. Annak a területnek a lakosságát, ahonnan a betegek kórházunkba járnak, mindig is 120 000 fölé becsültük. Világos, hogy a kórház éveken át fejlődött, és mind tartalmasabb módon vállalta és teljesítette egy regionális jellegű kórház szerepét. A páciensek - valószínűleg kórházunk közelsége és az ott kapott egészségügyi szolgáltatások minősége folytán - kifejezetten vonakodtak a környező más kórházakat felkeresni még akkor is, ha arra különféle - akár helyi jellegű, akár szélesebb körű - közigazgatási intézkedésekkel kényszerítették őket. Mert hogy ez is megtörtént. Az első ilyen átirányításra 1967-ben került sor, amikor is megkísérelték a csókai betegeket a törökkanizsai, a magyarkanizsaiakat pedig a szabadkai kórházba irányítani. Amint az a táblázatból is látható, a helyzet igen gyorsan megváltozott, és gyógykezelt betegeink a szóban forgó községekből ismét visszatértek az átirányítás előtti arányban.

Csóka község biztosítottjai számára a legdrasztikusabb átirányításra 1966-ban került sor, amikor is a zentai kórház használatának az 1965. évi 16,64%-os aránya 1966-ban 8,81%-ra esett vissza, de a legnagyobb visszaesés 1967-ben történt, a kórházi teljesítőképesség mindössze 4,86%-os részesedésével. A kérdéses év után fokozatosan következik be a betegek "visszatérése", és 1970-től a mai napig a biztosítottak úgy veszik igénybe a zentai kórházat, mint a sajátjukat.

5. számú grafikon: A halálozási arány a zentai kórházban 1964 és 1998 között

A magyarkanizsai biztosítottak esetében a szabadkai kórházba való átirányítás több alkalommal is megtörtént. Az első kísérletre a 60-as években került sor, de ez még nem volt olyan drasztikus, mint az, amely 1979-ben következett be, amikor is a kórház kihasználtsága a magyarkanizsai betegek részéről 15,4%-ról mindössze 7,54%-ra esett vissza.

Egyébként a korábbi években a kihasználtság 15-20% között mozgott. A magyarkanizsai biztosítottak részvételének alacsony részaránya a kórházi teljesítőképesség kihasználásában egészen 1992-ig tapasztalható, és 4-8,8%-ot tesz ki, amikor is az észak-bánáti körzet létrehozásával fokozatosan növekedni kezdett a teljesítőképesség kihasználása a magyarkanizsaiak részéről, míg az utóbbi években elérte, sőt meg is haladta a más kórházba történt átszervezés előtti szintet.

Óbecse község biztosítottjainak nagy többsége (egyes adtok szerint 50%-on felül) a zentai kórházat vette igénybe, míg a többi biztosított az újvidéki Tartományi Kórházba járt gyógykezelésre. A zentai kórház igénybevételi aránya az utóbbi 30 évben 18-31,5% között mozgott, míg az utóbbi években (amikor a körzetek és az Egészségbiztosítási Intézet fiókjai megalakultak) az óbecsei pácienseket "átszervezték" a Tartományi Kórházba, és a zentai kórház teljesítőképességének csak 2-5%-át veszik igénybe.

1998-ban a zentai kórház teljesítőképességének kihasználtsága Zenta község lakossága részéről 35,72%, Adáé 16,08%, Óbecséé 3,32%, míg a többi község biztosítottjai (az észak-bánáti körzet fiókjain kívül) részéről 5,1% volt.

A kórházi halandóság egész sor szubjektív és objektív tényezőtől függ olyannyira, hogy ezeknek az adatoknak csak igen csekély viszonylagos értékük van a vidék kórtani képének értékelését illetően. Amint az az 5. számú grafikonon látható, a halálesetek száma a zentai kórházban 1964-től 1986-ig 0,95 és 1,68% között váltakozik. A következő években a halálozás drasztikusan megnövekszik, értéke a 4%-ot is meghaladja. A halálozási arány a kórházban 1992-ben volt a legnagyobb: 4,79%-ot tett ki. Több magyarázata is van az utóbbi évek e magas halálozási arányának, de a legjelentősebb az, hogy - mint a korábbi adatokból is kitűnik - ezekben az években a teljesítőképesség kihasználtsága szélsőségesen csökken, azaz a kórházba csak a legsürgősebb s egyben a legsúlyosabb eseteket veszik fel, így a halálos kimenetel esélye is nagyobb. Természetesen ezen kívül egyéb okok is közrejátszanak, de most ezek taglalásába nem bocsátkoznánk.

Ami a morbiditást illeti az abban közrejátszó öt vezető betegség a kórházban gyógykezelt páciensek esetében a következő: 1. a légzőszervi betegségek, 2. a szív- és érrendszeri betegségek, 3. a lelki megrázkódtatás, 4. az emésztőrendszer betegségei és 5. sérülések és mérgezések. A betegségcsoportok tekintetében a halálesetek legnagyobb részét a keringési (cardiovascularis és cerebrovascularis) rendszer betegségei idézik elő, ezt követik a neoplazma, a balesetek és az emésztőszervek betegségei.