Kórházi szolgálatok és osztályok

Belgyógyászati szolgálat

A belgyógyászati szolgálat 1942. I. 1-jén alakult meg, és 42 betegággyal rendelkezett. Első vezető főorvosa dr. Vígh Ágoston volt. Alorvosként dolgozott mellette dr. Radojka Mrkšić, aki a kórházban lakott. A szolgálat részére az első EKG-készüléket is ebben az évben szerezték be. Az első években ehhez a szolgálathoz tartozott a röntgenkabinet és a laboratórium is. 1957-től belgyógyász szakorvosként dr. Milan Jakovljević is itt dolgozik.

Az új kórháztömb felépülésével a belgyógyászati szolgálat új, nagyobb területhez jut, és 76 ágyasra bővül. 1958 és 1965 között a belgyógyászati rendelő a kórház kötelékében működik. Dr. Lojkó Erzsébet belgyógyász szakorvosként 1942-től 1958-ig a rendelőintézetben elhelyezett belgyógyászati rendelőben dolgozott, de átment a kórházba, és annak belgyógyászati rendelőjében működött 1958-tól 1960-ig. 1958-tól 1965-ig a szolgálatnál dolgozott dr. Tantos Gyula, aki 1962-ben lett belgyógyász szakorvos. Dr. Vígh Ágoston 1962. X. 31-én vonult nyugállományba, osztályvezetői munkakörébe pedig 1962. XI. 1-jén dr. Milan Jakovljevićet nevezték ki. 1966. X. 31-ig töltötte be ezt a tisztséget. A belgyógyászati osztály 1965-ben 72 betegággyal rendelkezik, és a szolgálatnál dolgoznak: dr. Milan Jakovljević, dr. Ádám Ede, dr. Tantos Gyula, dr. Márton Béla, dr. Verebesné dr. Vígh Jerne, valamennyien belgyógyász szakorvosok.

1966-ban a szolgálat vezetőjévé dr. Ádám Edét nevezik ki. Ebben az évben az osztály befogadóképessége 80 ágyra bővül, amit főleg segédfekhelyek beállításával értek el a nagy hiányra való tekintettel. 1968-ban veszik fel szakosításra dr. Dragutin Đurićot és dr. Sepsei Istvánt, valamint ekkor alakul meg a cukorbeteg-tanácsadó is dr. Dragutin Đurić és a szakosítását akkor megkezdő dr. Dani Gáspár közreműködésével.

Dr. Ádám Ede 1970-ben fejezi be kardiológiai szubspecializációját, és megkezdi működését a kardiológiai rendelő. Dr. Klem Péter szakosítását 1971. X. 7-én kezdi meg, és az osztályon 1977. XI. 20-ig dolgozik. 1972-ben szerzik be az első defibrillátort (Helige - Niš). Ugyanebben az évben fejezi be belgyógyászati szakosítását dr. Dragutin Đurić, 1973-ban pedig dr. Dani Gáspár is leteszi a szakorvosi vizsgát. 1974. I. 6-án dr. Ádám Ede elhagyja az osztályt, és Németországba távozik. 1974. I. 1-től a vezető főorvosi munkakört dr. Dragutin Đurić veszi át 1982. II. 7-ig.

1975-ben szerzik be az első flexibilis gasztroszkópot (Olympus GIF-D), valamint hidegfény-forrást (Olympuscle-3) és endoszkópiás diafelvételeket készítő fényképezőgépet. Beszerezték az első készletet a máj perkután biopsziájához (Menghini), és elvégezték az első perkután májbiopsziát. 1976-ban szerez be a szolgálat a gyomortartalom aspirációjához aspirátort, 1977-ben pedig az első mélységi és egyirányú gasztroszkópiai szondával ellátott merev laparaszkópot (Wolf) és követő hidegfény-forrást, rectosigmoideszkópot (Wolf) három tubussal, három proktoszkópot, továbbá elektroreszekciós és elektrokoagulációs készüléket (Erbotrom-F2).

1977. XII. 31-én dr. Márton Béla hagyja el a szolgálatot, és a szabadkai kórházba megy dolgozni. 1978-ban dr. Dragutin Đurić teszi le kardiológusi szubspecializációs vizsgáját, dr. Zabos Jenő belgyógyász szakorvos lesz, 1979-ben pedig dr. Božana Naumov teszi le a szakorvosi vizsgát, és a sebészeti szolgálattal (dr. Verebes Ernő) együttműködve megtörténik az első laparoszkópiás vizsgálat. Ugyanebben az évben dr. Dragutin Đurić és dr. Dani Gáspár rutinmunkaként bevezetik a cikloergometriát, a fonokardiográfiát, a carotidogramot és az apexkardiogramot.

1980. VIII. 4-én megalakul a 4 ággyal rendelkező koszorúéregység. Minden ágyhoz a központi egység által ellenőrzött vevőkészülék tartozott. Az ápolónők 24 órán át tartózkodtak az egység rendeltetésszerűen kialakított fülkéjében, ahol a központi egységet is elhelyezték. 1981-ben dr. Fruzsa András kerül szakosításon levő orvosként a szolgálathoz.

1982. II. 8-án dr. Dani Gáspárt nevezik ki a szolgálat vezetőjévé, és 1990.X.22-ig marad ebben a beosztásban. 1984-ben dr. Kovács István fejezi be a belgyógyászati szakosítást. 1986-ban a szolgálat két szakorvosát veszíti el: dr. Sepsei István belgyógyász-nefrológus szubspecialista elhunyt, dr. Fruzsa András pedig elhagyta a szolgálatot, és Németországba távozott. Dr. Gyetvai Béla 1987. VII. 1-jén, dr. Gubik Zoltán pedig 1988. VIII. 15-én kezdte meg szakosítását. 1987-ben dr. Božana Naumov gasztroenterológiából magiszteri vizsgát tesz, dr. Kovács István pedig 1988-ban szerez gasztroenterológiai szubspecializációt. 1989-ben dr. Božana Naumov Újvidéken megvédi doktori értekezését.

Dr. Dragutin Đurić primárius és dr. Dani Gáspár 1990-ben rutineljárásként bevezetik a Holter-féle állandó monitoros észlelést a Hewlett-Packard készüléken. 1990. X. 23-tól dr. Božana Naumov, az orvostudományok doktora lesz a szolgálat vezetője, és jelenleg is ezt a tisztséget tölti be. Dr. Dragiša Zeković 1991. VII. 1-jén megkezdi szakosítását. 1991-ben végezték el az első helicobacterium pylori-fertőzés anyagának elemzését a patomorfológiai és mikrobiológiai szolgálattal együtt. Ugyanebben az évben dr. Dragutin Đurić primárius Újvidéken megvédi doktori értekezését, dr. Zabos Jenő primárius endokrinológiából magiszteri vizsgát tesz, dr. Dani Gáspár pedig kardiológiából szubspecializál. Dr. Gyetvai Béla belgyógyász elhagyja a szolgálatot, dr. Verebesné dr. Vígh Jerne pedig 1992. X. 30-án nyugállományba vonul.

Amikor 1993-ban befejeződik a sebészeti osztály újjáépítése, annak keretében átalakítják a 7 ággyal rendelkező koszorúéregységet is, korszerű felszereléssel, a gyógyászati gázok központi vezetékével és vákuummal látják el. Ebben az évben fejezi be szakosítását dr. Milojka Popović, a belgyógyászati szakosításon levő dr. Gubik Zoltán viszont elhagyja a szolgálatot. Megszakítva szakosítását Dr. Dragiša Zeković 1996. III. 15-én hagyja el a szolgálatot.

1997-ben dr. Milojka Popović hematológiai szubspecializációt szerez, dr. Szabó Erzsébet, az orvostudományok magisztere pedig a szolgálathoz kerül, és ugyanebben az évben befejezi belgyógyászati szakosítását. 1996-ban a Dr. Gerő István Egészségügyi Központ az újvidéki Orvostudományi Kar oktatási bázisa lesz, az 1996/97. tanévben pedig dr. Božana Naumov és dr. Zabos Jenő primáriusokat, az orvostudományok doktorát, illetőleg magiszterét választják meg munkatársaknak az orvostudományi tanulmányok hatodik évfolyama részére a belgyógyászat oktatására.

Dr. Dragutin Đurić, az orvostudományok doktora és dr. Dani Gáspár primáriusok 1998-ban rutinmódszerként bevezetik a vérnyomás 24 órás monitoros megfigyelését. Ebben az évben fejezik be a hematológiai kabinet felszerelését is.

A szolgálat megalakulásától a mai napig belgyógyászati szakosítást nyertek dr. Milan Jakovljević, dr. Tantos Gyula, dr. Ádám Ede, dr. Márton Béla, dr. Verebesné dr. Vígh Jerne, dr. Veselko Šećerov, dr. Vasa Jančić, dr. Sepsei István, dr. Dragutin Đurić, dr. Dani Gáspár, dr. Újházi István, dr. Klemm Péter, dr. Zabos Jenő, dr. Cveta Gerić, dr. Ivan Šećerov, dr. Božana Naumov, dr. Kovács István, dr. Fruzsa András, dr. Csányi Ferenc, Ságiné dr. Odri Katalin, dr. Gyetvai Béla, dr. Gubik Zoltán, dr. Milojka Popović, dr. Dragiša Zeković, dr. Borislav Radosavljević és dr. Szabó Erzsébet.

Jelenleg a belgyógyászati szolgálat 80 ággyal rendelkezik, kardiológiai, gasztroenterológiai, endokrinológiai, hematológiai és általános belgyógyászati tagozatokra van felosztva. Hétágyas koszorúéregységgel és 6 ágyas intenzív szobával egészül ki. Az osztályon 4 kabinet működik, kardiológiai (dr. Dragutin Đurić primárius, az orvostudományok doktora, dr. Dani Gáspár primárius), gasztroenterológiai (dr. Božana Naumov primárius, az orvostudományok doktora, dr. Kovács István), endokrinológiai (dr. Zabos Jenő primárius, az orvostudományok magisztere) és hematológiai (dr. Milojka Popović) részleggel rendelkezik. A szolgálat kötelékébe belgyógyászati szakrendelő, felvételi konzultációs rendelő, valamint cukorbetegek és táplálkozási betegségekben szenvedők tanácsadója is működik. Az osztályon 7 orvos (ketten a tudomány doktorai, ketten a tudomány magiszterei, hatan szubspecialisták, négyen primáriusok, ketten pedig az újvidéki Orvostudományi Kar belgyógyászati oktatásának munkatársai), egy főápolónő, 21 ápolónő és 6 higiénés ápolónő dolgozik.

Eddigi vezető főorvosok:
dr. Vígh Ágoston 1942. I. 1-1962. X. 31.
dr. Milan Jakovljević 1962. XI. 1-1966. X. 31.
dr. Ádám Ede 1966. XI. 1-1973. XII. 31.
dr. Dragutin Đurić 1974. I. 1-1982. II. 7
dr. Dani Gáspár 1982. II. 8-1990. X. 22.
dr. Božana Naumov primárius,
az orvostudományok doktora 1990. X. 23.