Tüdőbeteg-gondozó osztály

A tuberkulózisban megbetegedettek kórházi elhelyezésének egyre fokozódó szükséglete miatt 1942-ben a már működő fertőző betegségek osztályán két öt-öt ágyas szobát különítettek el a szóban forgó páciensek elhelyezésére. Egyidejűleg egészségház ("zöldkereszt") kötelékében a városban tüdőbeteg-gondozó is működött.

1958-ban nyílt meg a tüdőbetegosztály a kórház B tömbjében 35 ággyal. Ez év február 1-jén jött át a tüdőbeteg-gondozóból a kórházba dr. Nagy Vladimir pneumophtiziológus, és lett az osztály első vezető főorvosává. Az osztály főápolónője 1958-tól 1962-ig Branka Borđoški. Az osztály 3 betegszobával, orvosi szobával, teakonyhával és a betegek részére fürdőszobával rendelkezett. Az összes laboratóriumi és röntgenvizsgálatot a kórház megfelelő szolgálatainak a keretében végezték el, míg a bacillus tuberculosis kivizsgálása Sremska Kamenicán történt. 1962-től a főápolónői munkahelyet Verica Božić tölti be.

1963-tól 1964-ig az épület helyiségeinek az átalakítása, orvosi szoba, kézilaboratórium, a betegeknek ebédlő és az épület előtt védőtető hozzáépítése folyik. A korábbi orvosi szobát az ápolónők kapják. Ugyanebben az évben a közvetlen közelben új épületet emeltek a spirometria céljaira. 1965-ben kis spirométerkészüléket (vízi légzéskapacitásmérőt) is szereztek be.

1983-ig az osztályon egyedül dr. Nagy Vladimir dolgozott. Távolléte esetén dr. Harmat László phtiziológus, dr. Nagy Imre pneumophtiziológus és dr. Đorđe Cvejić helyettesitették, akik a zentai Tüdőbeteg-gondozóban, illetőleg a csókai rendelőintézetben dolgoztak. Ebben az évben kezdi meg a szakosítást dr. Tari Jenő, 1988-ban fejezi be, és az osztályon 1994. V. 31-ig dolgozik, majd elhagyja a Gyógyászati Központot.

Dr. Nagy Vladimir 1989. V. 30-val vonul nyugállományba, az osztályvezetői helyet dr. Tari Jenő veszi át 1994-ben történt távozásáig. 1989-ben kezdi meg a szakosítást dr. Milojka Popović, de rövid idő múltán szakirányt vált, és a belgyógyászati osztályra kerül.

1992-ben a régi kis spirométerkészüléket újonnan beszerzett, korszerű Jaeger-spirométerrel cserélik fel.

1990-ben dr. Martonosi Béla kezdi meg a szakosítást, 1994-ben be is fejezi, de rögtön el is hagyja a Gyógyászati Központot. 1994. X. 1-jén dr. Goran Lazić kezdi meg a szakosítást.

Dr. Tari Jenőnek a kórházból való távozása után dr. Božana Naumov primárius, az orvostudományok doktora, egyébként a belgyógyászati osztály vezető főorvosa lesz megbízott osztályvezető főorvos ezen az osztályon is, ezt a tisztséget 1998 elejéig tölti be.

1994-től a tüdőbetegosztálynak nincs állandó szakorvosa, csak augusztustól veszik fel szerződéssel dr. Kakas Máriát, a Sremska Kamenica-i Tüdőgyógyászati Intézet pneumophtiziológusát, és ő hetenként egyszer látogat el az osztályra, rendel és konzultatív vizsgálatokat folytat. A tüdőbetegosztályon ebben az időszakban minden tennivalót a belgyógyászati osztály szakorvosai látnak el. 1995-től az osztály főápolónőjévé Tatjana Rajić-Babint nevezik ki.

1996. VI. 10-től 1997. IV. 13-ig ezen az osztályon dolgozik dr. Milan Bajić pneumophtiziológus szakorvos, és 1997 folyamán - igen rövid ideig - dr. Karpa Svirčev Törökbecséről.

1997. XII. 1-jén állandó munkaviszonyba lép dr. Miloš Roksandić pneumophtiziológus szakorvos, aki Törökkanizsáról jött. 1998. II. 1-től őt nevezik ki osztályvezetővé. 1998 decemberében dr. Goran Lazić is leteszi a szakorvosi vizsgát.

Működésének megkezdésétől a mai napig a tüdőbetegosztály befogadóképességét mintegy 85%-ban használta ki, és nagy területet ölelt fel, minthogy kezdetben a Tisza mente területén egyetlen ilyen osztályként működött. Az itt folyó munkában az ilyen fajta betegségben szenvedők gyógyítására a legkorszerűbb módszereket alkalmazták, ami a Sremska Kamenica-i Tüdőgyógyászati Intézménnyel való igen szoros együttműködés eredménye. Az osztály további tervei: a tüdőbetegek jobb funkcionális diagnosztizálására szolgáló felszerelés beszerzése, továbbá a betegek és a személyzet elhelyezési körülményeinek a javítása.

Eddigi osztályvezetők:
Dr. Nagy Vladimir 1958. XII. 1-1989. V. 30.
Dr. Tari Jenő 1989. VI. 1-1994. V. 31.
Dr. Božana Naumov primárius,
az orvostudományok doktora 1994. VI. 1-1998. I. 31. (mb.)
Dr. Miloš Roksandić 1998. II. 1-