Az új blokk-pavilon építésének története

Az ország újjáépítésével kapcsolatban városunkban is megindult az iparosítás. Mind több és több lett a munkásbiztosító tagjainak száma, és következésképpen mindig többen és többen vették igénybe a kórházat, valamint a kórház szakorvosi szolgálatát. Állandóan 100%-os volt az ágykihasználási mutató, sőt egyes osztályokon (nőgyógyászat) ennél is több. Ez azt jelentette, hogy nemcsak állandóan, január 1-től december 31-ig foglaltak voltak az ágyak, hanem még túlzsúfoltak is, mert nagyon sokszor kettesével szorongtak egy ágyon. A kórház problémájának megoldásával a járás vezetősége foglalkozott érdemlegesen. Elhatározták a kórház kibővítését, illetve új kórház építését. Elkészültek a tervek. Az erre a célra a járás által kijelölt bizottság egy modern blokk-pavilon építését fogadta el. Ennek a bizottságnak az elnöke maga a járás elnöke volt, míg tagjai szakemberek: orvosok és mérnökök. Az új pavilon befogadóképessége 180-200 ágy. Az építkezések 1954-ben kezdődtek meg.

Ez az építkezés négy évig, 1954-től 1959-ig tartott. Mindez azért, mert hiányoztak az anyagiak. Volt egy időszak, amikor pénzhiány miatt több mint egy évig teljesen szünetelt a munka. A legtöbb pénzáldozatot a zentai járás hozta. Az építkezések befejezéséhez hozzájárult Vajdaság Autonóm Tartomány és a Társadalombiztositó Központ. Annak ellenére, hogy pénzügyileg nem volt jól előkészítve az építkezés, a betegek és az egészségügyi dolgozók legnagyobb örömére az új kórházi blokk-pavilon 1958 őszén elkészült, és az alkotmány napján ünnepélyesen megnyitották. (Blokk-pavilonról azért beszélünk, mert három nagy osztály: belgyógyászat, sebészet, szülészet és nőgyógyászat, továbbá laboratóriumok, röntgenosztály, gyógyszertár stb. nyert elhelyezést ebben az épületben.)

Az új kórházépület

Annak ellenére, hogy az építkezés pénzügyi okokból elhúzódott, a szakemberek véleménye szerint igen jól sikerült, és feltűnően olcsónak bizonyult. Különösen impozáns az előcsarnok, valamint a folyosók márványburkolata. Az épület kétszintes. A lépcsőfeljáratok két pihenő beiktatásával olyan kényelmesek, hogy a felvonók beépítése teljesen feleslegesnek bizonyult. Az új épület tervezésénél a modern kórházépítési technika minden vonalon érvényesült. A mellékhelyiségek (folyosók, raktárak, teakonyhák, tálalók, szanitáris berendezések) területe meghaladja a kórtermek összterületét. A világos, három méter széles folyosók, társalgóhelyiségek a betegben a teljes otthonosság érzését keltik. A légköbméterek száma, valamint az egy személyre eső terület teljesen megfelel a nyugat-európai normáknak. Modern melegvízfűtés, hidroforok 90 m mélységből látják el vízzel a kórházat.