A kórház fejlődése a statisztikák tükrében

Az első grafikon kórházunk fejlődését szemléletesen tünteti fel. Ezen az egyszerű tabellán 130 év küzdelme van feljegyezve egyetlen grafikon képében. Nem olvasható ki ebből a szerény rajzból az a 70 évig tartó küzdelem, amely már akkor kezdődött, amikor a kórház a Pivar-telekről az Óvoda utcába költözött. 1942-ben mutatkozik az első meredek törés a görbén, mert ebben az évben kezdtek kialakulni új, nagy kórházunk körvonalai. Ekkor vettük birtokunkba végleg az elődeink által "Epreskert"-nek nevezett területet. Ekkor indult el Zentán a kórházkérdés végleges megoldása.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. számú grafikon: Az ágyak számának alakulása a kórház alapításától máig

A második grafikon a kórház történetének utolsó 40 évét tünteti fel 1925-től 1965-ig. Az 1834-től 1925-ig terjedő időben, tehát 90 év alatt az ápolási napok száma 4000-14 000 körül mozgott. A beteglétszám átlag 500-600 volt évente. Az új kórházat 1958 novemberében nyitottuk meg, de akkor még nem működött teljes kapacitással, mivel a felszerelési tárgyakat késedelmesen szállították le. A gyermekosztály adaptálása is csak egy év múlva készült el. Éppen ezért teljes kapacitással csak az 1960-as évben dolgozhatott a kórház. A gyógykezelt betegek száma és az ápolási napok száma teljesen párhuzamosan halad. Minthogy az egy betegre eső ápolási napok száma nem haladta meg a tizenkettőt, sőt legtöbbször ez alatt maradt, az említett párhuzamosság csak akkor jöhetett létre, ha az ágykihasználás mindig a maximális volt. Sorsdöntő évek: 1942, 1958, 1959 és 1960.

A 6. számú táblázat a kórházi alkalmazottak számának gyarapodását tünteti fel 1834-től napjainkig. Dr. Burány Béla hivatalos jelentésében a következőket írja a kórház személyzetével kapcsolatban (az Egészségügyi Központ statisztikai feldolgozásában): "Az egészségügyi személyzet az ágyak számának figyelembevételével a zentai kórházban mindig a vajdasági átlagon felül volt megterhelve. Ehhez mint munkatöbblet adódott az állandóan magas ágykihasználási mutató."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. számú grafikon: A betegek(. ) és az ápolási napok(a ) száma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. számú grafikon: 100 év halálozási görbéje (- - - - hiányzó adatok)

6. számú táblázat: A foglalkoztatottak száma iskolai végzettségük szerint az 1834-től 1965-ig tartó időszakban

Évek
Orvosok
Orvossegédek
Ápolók
Adminisztr.
és techn.
Összes
alkalmazott
1834-1872
2
-
2
1
5
1872-1914
2
-
3
3
8
1914-1942
2
-
5
5
12
1942-1948
2
-
16
12
30
1948
3
4
10
23
40
1949
3
-
19
23
45
1950
3
-
20
22
45
1951
3
1
19
21
44
1952
3
1
19
24
47
1953
3
3
16
45
47
1954
5
3
16
30
54
1955
5
3
16
30
54
1956
6
3
18
30
57
1957
12
4
22
30
68
1958
16
9
35
56
116
1959
16
7
56
88
167
1960
17
12
77
84
190
1961
17
12
85
89
203
1962
26
31
83
95
235
1963
24
28
83
102
237
1964
24
41
74
127
266
1965
23
47
76
96
242

Különösen terhes és kritikus volt a helyzet az 1944-től 1954-ig terjedő időben, amikor is egy orvosra átlag 44 beteg gyógykezelése nehezedett. Ezek mind súlyos fekvőbetegek voltak. Ezenkívül az ügyeletes szolgálat másod- és harmadnaponként rendkívül kimerítő volt. A megkönnyebbülés csak 1955-ben következett be az orvosok számának emelkedésével. Hiány volt segédorvosokban is. Az ő számukat az ápolók némileg pótolni tudták (tapasztalt, idős ápolók).

A harmadik grafikon a kórházban kezelt betegek halálozási görbéjét mutatja be. Az adatok hiányossága mellett határozottan érzékelhető a görbének leeső tendenciája. A múlt századbeli 20%-os halálozási arány annak volt a következménye, hogy úgyszólván az összes, hozzátartozók nélküli személyek életük végén a kórházban "sínylődtek", és ott várták be a halált. A kórház tehát nemcsak gyógyító intézmény volt, hanem azilum is egyúttal. A nyolcvanas évek statisztikája már sokkal reálisabb, de még mindig magas. Az elmúlt évtized nagy jelentőségű felfedezései, a kauzális terápia kiszélesedése végre szemmel láthatóan hatott a grafikonra, olyannyira, hogy az utolsó években a halálozási százalék az egy alá süllyedt.