Rezime

Povodom obeležavanja 150. godišnjice revolucije u Mađarskoj u prilici smo da izdamo izbor važnijih izvora, objavljenih i neobjavljenih, o događajima koji su na neki način vezani za taj period prošlosti Kanjiže. Namera nam je bila dvostruka: obeležiti godišnjicu s jedne i obogatiti građu za monografiju Kanjiže (2. tom u pripremi), s druge strane. Ovom zbirkom ujedno se prisećamo i na našeg pokojnog kolegu Janoša Doboša, bez čijeg rada u prikupljanju različitih (pa i ovih) izvora ona sada ne bi bila u rukama čitalaca.

Izabrane izvore smo grupisali u tri grupe tematsko povezanih, ali sadržinski različitih izvora. U prvu grupu spadaju oni dokumenti koji su nastali u proceduri, po kojoj je Kanjiža postala grad sa uređenim senatom. Drugu grupu čine svi oni dokumenti koji su direktno povezani sa zbivanjima u Kanjiži i u okolini. Malo je tragova o konkretnom doprinosu stanovnika Kanjiže uspesima bilo mađarske, bilo srpske strane, pa smo radi dopune ove praznine uvrstili u našu zbirku i neka prisećanja, tj. dokumente čisto memoarskog karaktera: sećanja Miloša Dimitrijevića na revolucionarne događaje i dnevnik Jovana Đorđevića.

Na kraj smo ostavili pismo Lajoša Košuta koje je on uputio iz emigracije stanovnicima Kanjiže koji su ga zamolili da im bude poslanik u mađarskom saboru. Mada se i po temi i po sadržini (a i vremenski) razlikuje od prethodnih, smatrali smo da zaslužuje našu pažnju, pa smo ga takođe uvrstili u ovu zbirku dokumenata; tim pre što je njegova glavna poruka i danas aktuelna: poziv na međusobno razumevanje i miran, zajednički život višenacionalnom stanovništvu potiske varoši.

 

 

Felhasznált források jegyzéke

A) Levéltári források

Magyar Országos Levéltár, Budapest (MOL)

1. H 2 Országos Honvédelmi Bizottmány, 1849: 1885

2. H 13 Belügyminisztérium, Országlászati osztály, 15. doboz, 8. kútfő, 64. tétel

3. H13 Belügyminisztérium, Országlászati osztály, a 10978/B/1848 ügyirat melléklete

4. R 90 Kossuth Levéltár, Iratok, 35. csomó

Hadtörténeti Intézet levéltára, Budapest

1. Iratsz. 41/89, 41/289a, 41/362, 41/374, 42/38.

B) Forrásközlés

Bácsország, IV. évf. (1998) 2. sz.

Dimitrijević, Miloš: Uspomene iz mog života. Novi Sad, 1896, s. n.

Knežević, Milivoje (ur.): Senta. Zbornik priloga za istoriju grada. Senta, 1935, s. n.

Szabadka és vidéke 1848/49-ben. Levéltári dokumentumok. Szabadka, 1998, Grafoprodukt. /Bácsország-könyvek, 4./