Pejin Attila

Magyarkanizsa 1848-49-ben

(Forrásválogatás)

Kiadja a Dudás Gyula Múzeum- és Levéltárbarátok Köre, Zenta. Szerkesztőbizottság: Fodor István, Hajnal Jenő, Szloboda János (fő- és felelős szerkesztő). Műszaki szerkesztés: Beszédes István. Lektor: Szloboda János. Készült a kanizsai önkormányzat nyomdájában, 500 példányban. A fedőlapot a tóthfalusi Logos nyomda nyomtatta.
A borítót Valkay Zoltán tervezte.

 

Tartalom

Bevezetés

A rendezett tanács

Magyarkanizsa rendezett tanácsért folyamodik
Magyarkanizsa kérelme a belügyminisztériumhoz a rendezett tanács megerősítése végett
Vármegyei átirat a belügyminisztériumhoz Magyarkanizsa birtokviszonyainak ismertetésével, valamint a rendezett tanács részletes személyzeti és pénzügyi tervezetével
Az elöljáróság tagjaiként javasolt személyek 1848-ban
Beöthy Ödön válasza Ókanizsának a rendezett tanács ügyében
Az Országos Honvédelmi Bizottmány értesíti a vármegyét Magyarkanizsa státusának megváltozásáról
Magyarkanizsa pecsétjéről

Magyarkanizsa és a szabadságharc

Az ókanizsai elöljáróságnak - Szabadka város elnökétől
A tábori bizottmánytól Szabadka sz. kir. városa polgármesterének
Szárich Mór levele testvérének, Idának
Haynau Maidich őrnagynak, Félegyháza, 1849. július 31.
Ramberg a főparancsnokságnak Szegedre. Magyarkanizsa, 1849. augusztus 3.
Haynau a 3. hadtestnek Magyarkanizsára. Szeged, 1849. augusztus 4.
Ramberg a főparancsnokságnak Szegedre. Magyarkanizsa, 1849. augusztus 4.
Ramberg a főparancsnokságnak Szegedre. Magyarkanizsa, 1849. augusztus 5.

Emlékezés

Magyarkanizsa 1848-1849-ben Miloš Dimitrijević emlékiratában
Jovan Đorđević naplója

Kossuth és Magyarkanizsa

Kossuth Lajos turini levele Ókanizsának

Rezime