Friđeš Karinti

Maslačak

Prema tvojoj ruci,
Prema tvojoj ruci, kosi,
Prema tvojoj ruci, kosi, oku,
Prema tvojoj ruci, kosi, oku, suknji
Zašto grabim?! - uporno zapitkuješ
Čas ljutito-glasno, čas vrteći glavom, nemo -
Što ne nežno, milujući,
Kako priliči, kako drugi rade,
Zašto žurno, sa sjajem u očima,
I što se uz to smejem - bezobrazluk!
Tako ružno, uši parajući!
Ah, odmah me ostavljaš ili po ruci udaraš.

Maslačku, ne ostavljaj me,
Rađe ću ti reći,
Reći ću ti - čekaj, šapnuću ti na uho,
Odmakni uvojak.

Prema tvojoj ruci,
Prema tvojoj ruci, kosi,
Prema tvojoj ruci, kosi, oku,
Prema tvojoj ruci, kosi, oku, suknji
Šta grabi tako - zar se ne dosećaš?
Šta grabi tako - zar još uvek ne znaš?
Pa uvek tako ljutito
Pokušavaš se odbraniti i onda
Držeći oko, kosu, suknju.

Prema prašniku,
Prema prašniku, rodnici,
Prema prašniku, rodnici, struku,
Prema prašniku, rodnici, struku, latu
Šta grabi tako, Maslačku? - Vetar!
Vetar, vetar, ludo bezobrazan vetar
Radujući se tvom besu.

Maslačku, šta će biti?
Ovo je tek lahor.
Ovaj tek grabi i zviždi.
A još ti nisam ni govorio o mojoj porodici.
Čuješ li!
Otac mi je Fijuk Vihora bio - znameniti
Tajfun iz Arkansasa majka
A šurjak levkasti kovitlac -
Pahuljico maslačka, da li si se vrtela rastrojeno-morno
U vrtlogu nebeskog svoda?

Bolje ne udaraj mi ruku.
Karinthy Frigyes

Pitypang

Kezed felé,
Kezed, hajad felé,
Kezed, hajad, szemed felé,
Kezed, hajad, szemed, szoknyád felé
Mit kapkodok?! - mindegyre kérded,
Hol bosszús-hangosan, hol fejcsóválva, némán -
Miért nem szelíden simogatva,
Ahogy szokás, ahogy mások teszik,
Miért kapkodva, csillogó szemekkel
És mit nevetek hozzá - szemtelenség!
Ilyen csúnyán, fülsértő élesen!
Eh, rögtön itthagysz, vagy kezemreütsz!

Pitypang, ne hagyj itt,
Inkább megmondom
Megmondom - várj, füledbe súgom,
Hajtsd félre azt a tincset.

Kezed felé,
Kezed, hajad felé,
Kezed, hajad, szemed felé,
Kezed, hajad, szemed, szoknyád felé
Mi kapkod így - hát mégse jut eszedbe?
Mi kapkod így - még mindig nem tudod?
Pedig ily bosszus arccal
Próbálod elhárítani akkor is,
Hajad, szemed, szoknyád lefogva.

Porzód felé,
Porzód, bibéd felé,
Porzód, bibéd, szárad felé,
Porzód, bibéd, szárad, szirmod felé
Mi kapkod így, pitypang? - A szél!
A szél, a szél, a szemtelen bolond szél!
Vígan visítva bosszúságodon.

Pitypang, mi lesz?
Ez még csak a szellő.
Ez még csak kapkod és fütyörész.
De én még nem is beszéltem neked a családomról.
Hallod-e hé!
Füttyös Zivatar Úr volt az apám-anyám a
híres arkanzasi Tájfun,
Tölcséres vihar a sógorom -
Pitypangpehely, kavarogtál-e már ziláltan-alélva
Felhőbefúró forgószél tetején?

Jobb lesz, ha nem ütsz a kezemre.
Geza Paškandi

Povrat mleka

To, što nije ljubav
odbacuju i usta
kao užeglo pečenje,

to, što nije ljubav
vraća se kao kiselo vino
kao bumerang,
ali nikad kao eho,
nikada kao lasta.
 
To, što je ljubav
ako je i pohlepna,
vraća se poput laste,
samo po sebi razumljivo kao eho,
kao na usta čeda
majčino mleko.
Páskándi Géza

Visszajön a tej

Ami nem szerelem,
visszadobja a száj is,
mint csömörös pecsenyéket,

ami nem szerelem,
visszadől, mint borok a túlról,
mint bumerángok,
de sohasem, mint a visszhang,
sohase, mint a fecskék.

Ami szerelem,
ha falánk is százszor,
csak, mint a fecskék, úgy jöhet vissza,
s maga-feledten, mint a visszhang,
mint gyermeked száján
visszajön a tej.
Jožef Utaši

Srebrni most

Moniki Bajer

grudnjak
ti
otkopčaj
znano

nek
zaplove
te
zaljubljene
meduze

neka legnu
na
vruć pesak
plavo

neka
do
jutra svi
saznaju

da tvoja nedra
noćima
sjaj
daruju
Utassy József

Ezüsthíd

Monika Bayernek

kapcsold
ki
melltartód
szépem

hadd
ússzanak
a
szerelmes
medúzák

heverjenek
a
homokra
kéken

tudja
meg
mindenki
reggelig

holdfényes
bólyák
a
melleid
Ferenc Juhas

Zanos

U znaku Lava
smo se rodili oboje,
kad se na grobovima trava suši
i ptice mucajući glasaju,
kal u kraste ispuca
kao meko lice kretena,
a u rekama ribe se toliko napinju
da livade perjasti valovi vlaže,
polja navečer
svici u jedinstvenu buktinju pretvore,
gmaz sjajnih krljušti, Kumova Slama, hropćući puzi
zagušljivom zemljom,
a zvezde
nagomilana su jaja
u sretnom svemiru
i mesec je toliki
da je to već neizrecivo,
a senke suncokreta su gušće
od crnih mramornih glava Hrista.

U znaku Lava
letnji venac gromova : naša je ljubav.
Ogromne crne trube zriču
gorostasnih cikada.
Naoblačilo se,
visine kamenih krošnji
vatrenim granama šušte,
škljocaju zlatna zlubala neba,
besni, zlatni očnjaci trgaju
šumu, marvu, čoveka,
stogovi u vatri grokću
kao dahtanje bika u mrazu jaspisa,
kao uzdah sužna
grmi plamen na užarenoj sofi
i kao kletva proroka proleva se
vatra, voda i led,
reke se besno klone svojih korita,
zadimljenih nozdrva konji se guše
u teturanju crne bujice,
zaseoci razrušeni
sumpornim suzama leta,
u zgrušanim dronjcima teče krv sa brda,
izbija na čokotima,
grožđe do kostiju ogolelo,
i ptica, gušter i mrav mrtvi
leže uz sluzavo korenje,
srušen, na zemlji leži lugar
ispod ispalih zuba ostarelog leta
i kostur-svet
do struka stoji u suznom ledu.

U znaku Lava
ćemo i umreti?
Zajedno, a ne usamljeno,
i onda na trenutak zastaje Svemir
i skamenjenog lica mrmlja prema nebu
samotnik te memljive planete,
mrzne zeleni govor lišća,
zveri panično beže iz šume,
kaljavim bedrima mucajući zastaju
fazan i lisica, orao i jelen,
vuk i detlić zajedno plaču.
To more kita, tuljana, polipa bljuje na mesec,
krateri jektiku dobijaju
i besne komete jure
kao misli poremećenog uma
vukući vlastita neobuzdana bića u ništa,
jer zalud bi to gomilao u materiju jezika
kao mrtvozornik mrtvaca u samrtno odelo.
Jer to već izgovoriti se ne da.
Juhász Ferenc

Mámor

Az Oroszlán jegyében
születtünk mindketten,
amikor aszalódik a fű a sírokon,
és a madarak pilledten dadognak,
a sár varangyokkal kipattog,
mint a hülyék lágy arca,
s a folyóban annyi hal feszül,
hogy uszonyos fodra a mezőkre kicsap,
s este zuhog a tűzbogár,
hogy egy tábla fénnyé áll össze a tér,
s hörögve kúszik a gyöngypikkely-hüllő, a tejút
a fülledt föld felett,
s a csillagok
rakásra hányt peték
a boldog űrben,
s a hold is akkora,
hogy az már kimondhatatlan,
s a napraforgók árnyéka töményebb,
mint a feketemárvány krisztusfejek.

Az Oroszlán jegyében
a nyár villámkoronája : szerelmünk.
A tücskök óriás fekete trombiták
és, mint az ökrök a sáskák.
Az ég elborult,
a kő-lombos magasság
zizegett tűz-ágaival,
csattogott az ég arany-fogsora,
tépett dühöngő arany-metszőfoga
fát, barmot, embert,
a kazlak robbanva égtek,
s dörgött a láng piros pamatban,
mint a cella fuvallata,
mint bikák fujtatása, jáspis-hidegben,
s ömlött, mint a próféta-átok
a tűz, a víz, a jég,
a folyók medrükből zihálva kimásztak,
s lovak fúltak be füstölgő orrlikakkal
a tántorgó fekete áradatba,
s falvakat vert pocsékká
kénes könnycseppje a nyárnak,
a hegyekről vér folyt alvadt cafatokkal,
vér verte ki a tőkét,
csontokra vedlett a szőlő
s holt madár, gyík és hangya
hevert nyálkás tövében,
s a földre borulva feküdt a csősz,
a megvénült ég kihullott fogai alatt,
s a csontváz-világ
derékig állt a könnyező jégben.

Az Oroszlán jegyében
fogunk meghalni majd?
Együtt és nem magányosan,
s akkor egy percre a Mindenség megáll,
és bénult arccal motyog az égre
e penész-bolygó árva lakója,
megfagy a lombok zöld beszéde,
a vadak az erdőből tolongva kifutnak,
csatakos szüggyel makogva megállnak,
fácán és róka, sas és szarvasbika,
farkas és harkály együtt sírnak.
E tenger bálnát, fókát, polipot okád a holdra,
a tűzhányóknak tüdővésze lesz
és dühös üstökösök nyargalásznak,
mint megbomlott agy gondolatai,
szikrázó lényüket a semmibe cibálva,
mert hiába gyömködné a nyelv anyagába,
mint hullamosó a holtat halotti ruhába.
Mert ezt már nem lehet kimondani.