Srebrni most

Ezüst híd

Izbor iz ljubavne poezije mađarskih pesnika
XX stoleća.
Izbor i prevod: Ileš Feher
Rukopis lektorirala i redigovala:
dr Draginja Ramadanski
Recenzenti: Gabor Turi i Ljubomir Đukić
Válogatás XX. századi magyar költők
szerelmes verseiből.
Válogatta és fordította: Fehér Illés
A kéziratot dr. Draginja Ramadanski
lektorálta és gondozta.
Recenzensek: Turi Gábor és Ljubomir Đukić.


Mojoj Supruzi i svima koji znaju da ljubav ne počinje i završava se u zanosu izgovorenim rečima: ljubim te.


Ileš Feher


Feleségemnek és mindenkinek, aki tudja, hogy a szerelem nem az igézetben kiejtett "szeretlek szerelmem"-mel kezdődik s végződik.

Fehér Illés

 

Sadržaj - Tartalom

Žuža Benei : Euridika * Beney Zsuzsa : Eurydike
Karolj Jobađ : Ptice * Jobbágy Károly : Madarak
Laslo Benjamin : Sneži * Benjámin László : Hóesésben
Šandor Čori : Devojke s dinjama * Csoóri Sándor : Lányok dinnyével
Friđeš Karinti : Maslačak * Karinthy Frigyes : Pitypang
Geza Paškandi : Povrat mleka * Páskándi Géza : Visszajön a tej
Jožef Utaši : Srebrni most * Utassy József : Ezüst hid
Ferenc Juhas : Zanos * Juhász Ferenc : Mámor
Margit Seči : Kad je mladi mesec kriknuo * Szécsi Margit : Mikor az újhold sikoltott
Đula Teler : Ljubav * Tellér Gyula : Szerelem
Deže Vozari : Skromna romansa * Vozári Dezső : Szerény románc
Imre Forbat : Romansa * Forbáth Imre : Románc
Magda Sekelj : Kiša * Székely Magda : Eső
Judit Tot : Vernost * Tóth Judit : Hűség
Atila Jožef : Oda * József Attila : Óda
Mikloš Radnoti : Oda nedoumice * Radnóti Miklós : Tétova óda
Laslo Nađ : Obožavanje vrućeg vetra * Nagy László : A forró szél imádata
Margit Seči : Procvetala ruka * Szécsi Margit : Kivirágzott kéz
Šandor Feldeš : Neka nema uspomena * Földes Sándor : Ne legyen emlék
Jožef Ratko : Na istom ležaju * Ratkó József : Egy ágyon, egy kenyéren
Laslo Sabedi : Sjaji Margita * Szabédi László : Csillogj, Margitka
Andraš Fodor : Pohvala * Fodor András : Dicséret
Laslo Nađ : Himna u svako doba * Nagy László : Himnusz minden időben
Đerđ Šarkezi : Razgovor cvetova * Sárközi György : Virágok beszélgetése
Pal Guljaš : Kugle * Gulyás Pál : Gömbök
Edit Boroš : Na cesti * Boros Edit : Úton
Agneš Nemeš Nađ : Strah * Nemes Nagy Ágnes : Félelem
Janoš Pilinski : Greh * Pilinszky János : Bűn
Imre Varga : Ptice i cvet : smisao bi od reči oduzeli * Varga Imre : Virág, madár : értelmét venné a szónak
Deže Tandori : Hommage * Tandori Dezső : Hommage
Janoš Sekelj : Zadatak * Székely János : Feladat
Sabolč Varadi : Iznad mreže * Várady Szabolcs : Háló fölött
Gabor Garai : Ako te ljubav napušta * Garai Gábor : Ha a szerelem elhagyott
Maria Fanta : Đerek * Fanta Mária : Györök
Ami Karolji : U Elisijumu * Károlyi Amy : Elysiumban jártam
Arpad Ožvald : Pesma ruže * Ozsvald Árpád : Rózsadal
Zoltan Jekeli : Isterivanje iz raja * Jékely Zoltán : Kiűzetés a paradicsomból
Deže Tandori : Rastanak * Tandori Dezső : Az elválók
Lajoš Kašak : Greh nevinosti * Kassák Lajos : Ártatlanság bűne
Mihalj Ladanji : Kad zima dođe * Ladányi Mihály : Ha jön a tél
Judit Jori : Presek jedne humke * Jóry Judit : Egy halom keresztmetszete
Edit Sabo : Ko tamo sedi * Szabó Edit : Vajon ki ül ott
Jožef Podolski : Ako se probudiš * Podolszki József : Ha arra ébredsz
Jene Džida : Lanjska ljubav * Dsida Jenő : Tavalyi szerelem
Đula Juhas : Kakva je bila * Juhász Gyula : Milyen volt
Ištvan Kormoš : Crveni delfini me vuku * Kormos István : Vonszolnak piros delfinek
Ana Hajnal : Znaj, tamo sam ostala * Hajnal Anna : Tudd, mindig ott maradtam
Lajoš Aprili : Spev gavrana * Áprily Lajos : Holló - ének
Žuža Rab : Izvan tebe živim * Rab Zsuzsa : Kívüled élek
Ištvan Vaš : Etrurski sarkofag * Vas István : Etruszk szarkofág
Šandor Vereš : Treća simfonija * Weöres Sándor : Harmadik szimfónia
Đerđ Šomljo : Psalmus eroticus * Somlyó György : Psalmus eroticus
Đula Ilješ : Karonov čamac * Illyés Gyula : Kháron ladikja
Endre Adi : Ako ipak * Ady Endre : De ha mégis
Mikloš Radnoti : Pismo voljenoj * Radnóti Miklós : Levél a hitveshez
Mikloš Radnoti : Sedma ekloga * Radnóti Miklós : Hetedik ecloga
Laslo Nađ : Ko će ljubav preneti * Nagy László : Ki viszi át a szerelmet
Mihalj Babič : Na sušnom polju mog duha * Babits Mihály : Lelkem kiszikkadt mezején
Atila Jožef : Bol je to * József Attila : Nagyon fáj
Laslo Kalnoki : Oduvek sam znao * Kálnoky László : Én mindig tudtam
Endre Adi : Jastrebov pir na šušnju * Ady Endre : Héja-nász az avaron
Aladar Laslofi : Julijin grob * Lászlóffy Aladár : Júlia sírja
Zoltan Nadanji : Tvoje oči su me najduže voleli * Nadányi Zoltán : A két szemed szeretett legtovább
Zoltan Nadanji : Nigde tebe nema * Nadányi Zoltán : Te már sehol sem vagy
Magda Sabo : Elegija * Szabó Magda : Elégia
Đula Juhas : Večna Ana * Juhász Gyula : Anna örök
Pogovor * Utószó
Lista autora po azbučnom redosledu * A szerzők névsora