Laslo Nađ

Ko će ljubav preneti

Kad stvarnost moja zauvek nestane,
kome će svirati cvrčak sa grane?
Čiji će dah grejati zamrzlo drveće?
Kome će duga biti raspeće?
Ko će topiti kamene
gromade do livade meke?
Ko će gledati te kose, žile
iz tvrdog zida izvirile?
I opustošenim nadama
iz kletvi ko će zidati hram?
Kad stvarnost moja zauvek nestane,
ko će tad plašiti zlokobne vrane!
Na drugu obalu ko će još smeti
držeći zubima Ljubav preneti!
Nagy László

Ki viszi át a szerelmet

Létem ha végleg lemerűlt,
ki imád tücsök-hegedűt?
Lángot ki lehel deres ágra?
Ki feszül föl a szivárványra?
Lágy hantu mezővé a szikla -
csípőket ki öleli sírva?
Ki becéz falban megeredt
hajakat, verőereket?
S dúlt hiteknek kicsoda állít
káromkodásból katedrálist?
Létem ha végleg lemerűlt,
ki rettenti a keselyűt!
S ki viszi át fogában tartva
a Szerelmet a túlsó partra!
Mihalj Babič

Na sušnom polju mog duha

Na sušnom polju mog duha
za onu berem cvet po cvet
koja je duša mog uma
i draža je no što je svet
 
koju bih rado video
radosnu u snovima,
a ipak sam ja kriv što je
ranjena među živima.
 
Na hladnom, surovom polju
prebiram, plačući tražim. . .
Jadne li puste ledine,
cveće tu jedva nalazim,
 
ubogo, svetlo, odbeglo
baš kao i ja što umirem.
Evo i zadnji strukovi
koji za tebe ubirem.
 
Razmišljam katkad, bez mene
da li ćeš bolje živeti?
Da l' će jesen tvog leta
vedriji cvet ti doneti?
Babits Mihály

Lelkem kiszikkadt mezején

Lelkem kiszikkadt mezején
pár szál virágot keresek,
annak ki lelkem lelke és
minden virágnál kedvesebb,
 
kit boldog lennék boldogan
tudni, álmomnál édesebb
életben, s mégis én teszem
hogy az élete csupa seb.
 
Fojtó, szétverte, zord mezőn
böngészve, sírva keresek. . .
Szegény, szegény virágaim,
be fonnyadók, be kevesek,
 
bús menekültek, mint magam,
s halálra szántak s kékesek,
s utolsó pár szál ez talán
amit most lábadhoz teszek.
 
Tűnődöm olykor, édesem,
jobb lesz-e már, ha nem leszek?
Lesz-e nyaradnak ősze még
vidámabb, és virága szebb?
Atila Jožef

Bol je to

Sa svih strana
vrebajućeg preminuća
( kao u rupi preplašeni miš )
 
dok te čežnja
mori tako tražiš spas kod žena
da ti krilo, ruka, koleno bude štit.
 
Ne gura
te u to krilo tek pusta
želja nego i potreba -
 
Zato grli
svako ko ženu pronađe
i sa mesta se ne pomera.
 
Dvostruka mora
i blago, voleti se mora.
Ko voli i ne nalazi para
 
beskućnik je
i toliko je bespomoćan
kao zver na nuždu primorana.
 
Nema nama
drugog utočišta makar
i nož protiv majke uperili.
 
I gle, našla
se žena koja te reči shvaća
ipak me od zajedničke sudbe odvraća.
 
Nema mi mesta
među živima. Zuji mi glava,
šarenilo tuge traži stazu;
 
kao dete
koji čegrtaljkom trese
kad ga osamljeno ostavljaju.
 
Za i protiv
delovati šta je motiv?
Rešim li tajnu, radost mi ne kvari
 
jer odbacuje
svet i onog, koga mami
sunčeva svetlost i san plaši.
 
Kultura tako
otpada sa mene kao
s drugih ruho u sretnoj ljubavi -
 
gde je pravda,
tek gleda, kako me smrt baca
i ostavlja me, zar se sam pati?
 
I čedo pati
u toku poroda ali
združenu muku krotkost stišava.
 
Setna pesma
meni zaradu priprema
i uz to me ljaga obeležava.
 
Pomozite!
Vi dečaci, vid gubite
kad motrite njen lagani hod.
 
Vi nevini,
kad vas teška čizma ponizi
vrištite i recite joj : Bol je to.
 
Vi verni psi
kad vam kičmu točak mrvi
oglasite se njoj : Bol je to.
 
Vi trudnice
sopstveni teret odbacite
i kroz plač joj recite : Bol je to.
 
Zdravi ljudi
u propaloj, mučnoj sudbi
tiho joj šapnite : Bol je to.
 
Vi muškarci
u tuči kad ste pocepani
nemojte prećutati : Bol je to.
 
Rage, volovi
kad vas da se jaram podnosi
škope, zaplačite : Bol je to.
 
Neme ribe
kad vas pod ledom udice
uhvate, zjapite : Bol je to.
 
Svi vi živi,
sve što u patnji titra, živi,
nek sagori okoliš, vrt, dom -
 
uz njen krevet
kad je san zarobi, pored
nje sa mnom zamucajte : Bol je to.
 
Nek večno sluša.
Jer je vlastitu vrednost porekla.
Zbog puste želje oduzela je
 
od smrtnika,
koji je u beg sa svih strana
nateran i poslednje utočište.
József Attila

Nagyon fáj

Kívül-belől
leselkedő halál elől
( mint lukba megriadt egérke )
 
amíg hevülsz,
az asszonyhoz úgy menekülsz,
hogy óvjon karja, öle, térde.
 
Nemcsak a lágy,
meleg öl csal, nemcsak a vágy,
de odataszít a muszáj is -
 
ezért ölel
minden, ami asszonyra lel,
míg el nem fehérül a száj is.
 
Kettős teher
s kettős kincs, hogy szeretni kell.
Ki szeret s párra nem találhat,
 
oly hontalan,
mint amilyen gyámoltalan
a szükségét végző vadállat.
 
Nincsen egyéb
menedékünk, a kés hegyét
bár anyádnak szegezd, te bátor!
 
És lásd, akadt
nő, ki érti e szavakat,
de mégis ellökött magától.
 
Nincsen helyem
így, élők közt. Zúg a fejem,
gondom s fájdalmam kicifrázva;
 
mint a gyerek
kezében a csörgő csereg,
ha magára hagyottan rázza.
 
Mit kellene
tenni érte és ellene?
Nem szégyenlem, ha kitalálom,
 
hisz kitaszít
a világ így is olyat, akit
kábít a nap, rettent az álom.
 
A kultura
úgy hull le rólam, mint ruha
másról a boldog szerelemben -
 
de az hol áll,
hogy nézze, mint dobál halál
s még egyedül kelljen szenvednem?
 
A csecsemő
is szenvedi, ha szül a nő.
Páros kínt enyhíthet alázat.
 
De énnekem
pénzt hoz fájdalmas énekem
s hozzám szegődik a gyalázat.
 
Segítsetek!
Ti kisfiúk, a szemetek
pattanjon meg ott, ő ahol jár.
 
Ártatlanok,
csizmák alatt sikongjatok
és mondjátok neki : Nagyon fáj.
 
Ti hű ebek,
kerék alá kerüljetek
s ugassátok neki : Nagyon fáj.
 
Nők, terhetek
viselők, elvetéljetek
és sírjátok neki : Nagyon fáj.
 
Ép emberek,
bukjatok, összetörjetek
s motyogjátok neki : Nagyon fáj.
 
Ti férfiak,
egymást megtépve nő miatt,
ne hallgassátok el : Nagyon fáj.
 
Lovak, bikák,
kiket, hogy húzzatok igát,
herélnek, ríjjátok : Nagyon fáj.
 
Néma halak,
horgot kapjatok jég alatt
és tátogjatok rá : Nagyon fáj.
 
Elevenek,
minden, mi kíntól megremeg,
égjen, hol laktok, kert, vadon táj -
 
s ágya körül,
üszkösen, ha elszenderül,
vakogjatok velem : Nagyon fáj.
 
Hallja, míg él.
Azt tagadta meg, amit ér.
Elvonta puszta kénye végett
 
kivül-belől
menekülő élő elől
a legutolsó menedéket.
Laslo Kalnoki

Oduvek sam znao. . .

Oduvek sam znao da potajno kao
brata me prihvataju prokletnici,
da će me jednom prividno umrlog
zakovati u mrtvački sanduk,
 
i neizazvana ljutnja s kamatama
će oporezivati cenu sretnih dana.
Uvek sam znao da će kažnjavati,
ali preko tebe, otkuda znati.
 
Oduvek sam znao. . . Ništa nisam znao!
Gorčina iznutra izvire, kao
da beskrajno dugi kanal kopa,
 
neizlečivu, razgranatu ranu.
Danas već dobro znam, za neučinjenu
krivicu nikad neće biti oprosta.
Kálnoky László

Én mindig tudtam. . .

Én mindig tudtam, hogy a kárhozottak
titokban testvérüknek tartanak,
hogy egyszer majd mint lélegző halottat
zárnak körül a koporsófalak,
 
s uzsora-árát a boldog napoknak
behajtja egy ki nem hívott harag.
Én mindig tudtam, hogy büntetni fognak,
de nem sejtettem, hogy teáltalad.
 
Én mindig tudtam. . . Eh, semmit se tudtam!
A keserűség forrásként kibuggyan
belül, s betömhetetlen árkot ás,
 
gyógyíthatatlan, indázó sebet.
Ma már tudom, hogy el nem követett
bűnökre soha nincs feloldozás.
Endre Adi

Jastrebov pir na šušnju

Krećemo. U Jesen žurimo,
Klikčući, plačući kružimo,
Dva jastreba umornih krila.
 
Leto nove pljačkaše ima,
Huje nova jastrebova krila,
Strasne ljubavne bitke besne.
 
Iz Leta prognani, polećemo,
Negde u Jesen slećemo,
nakostrešeno, zaljubljeno.
 
Naš poslednji pir sad slavimo :
Kandžama jedno drugo ranimo
I na vlažan šušanj padamo.
Ady Endre

Héja-nász az avaron

Útra kelünk. Megyünk az Őszbe,
Vijjogva, sírva, kergetőzve,
Két lankadt szárnyú héja-madár.
 
Új rablói vannak a Nyárnak,
Csattognak az új héja-szárnyak,
Dúlnak a csókos ütközetek.
 
Szállunk a Nyárból, űzve szállunk,
Valahol az Őszben megállunk,
Fölborzolt tollal, szerelmesen.
 
Ez az utolsó nászunk nékünk :
Egymás húsába beletépünk
S lehullunk az őszi avaron.