Szabó Palócz Attila
Hordalék

Szabó Csillának, Kanadába
(A leghosszabb haiku a világon)
Zenta
2000.

Tartalom

I.
II.
Tisztelt Tanár úr!

 

Szabó Palócz Attila: Hordalék
Szabó Csillának, Kanadába (a leghosszabb haiku a világon)
Thurzó Lajos Közművelődési Központ, Zenta; 2000.
A kiadásért felel: Hajnal Jenő
A kiadást Zenta község önkormányzata támogatta.
Műszaki szerkesztő: Balla Lajos-Laci
Lektor: Bakos Petra
Korrektor: Mihájlovits Klára
Megjelent 500 példányban.
Nyomda: Logos Grafikai Műhely, Tóthfalu
A nyomtatásért felel: Utasi Jenő