Dobos János

A zentai gimnázium száz éve
(1876-1976)
Dudás Gyula Múzeum- és Levéltárbarátok Köre
Zenta, 199

Tartalom

Előszó

Az iskola alapítója
A polgári iskolától z algimnáziumig
Az algimnázium viszontagságai
A főgimnázium és épülete
A századfordulótól az első világháború végéig
Az új államban
Ismét algimnázium
A második világháború idején
A két főgimnázium
A Moša Pijade Gimnázium
A centenárium
Utószó helyett
Igazgatók, tanárok, diákok
A gimnázium igazgatói
A gimnázium tanárai
Titkárok, könyvtárosok, könyvelők, ügyintéző
Hivatalsegédek
A zentai gimnázium érettségit tett tanulói 1901-1979

Jegyzetek

 

"Ut ager, quamvis fertilis, sine cultura fructuosus
esse non potest: sic sine doctrina animus."
("Valamint a szántóföld, bár termékeny, megművelés nélkül
termést nem hozhat: úgy a lélek sem hozhat oktatás nélkül")
 
A gimnázium első évkönyvéből

Édesanyám emlékének (Dobos János)