Csányi Erzsébet
Világirodalmi kontúr
Esszék, tanulmányok

Forum Könyvkiadó, Újvidék
Iskolakultúra, Pécs
A kötet megjelenését a Nyílt Társadalomért Alap, Jugoszlávia támogatta

Copyright: Csányi Erzsébet, 2000
Copyright

zEtna, 2003

I.
Mítoszok: a tudatalatti szimbólumvilága
Por, érc, velő és vér - Homérosz halálképei
Édenkert, testkert, sírkert - Az Énekek éneke kódjai
Száj: szó és nevetés
Erotika és esztétika - Platón a túlélésről
Szerelem, magánélet, hétköznapok - A longoszi idill
"Mese-beszéd": önreflexió az antik regényben - Héliodórosz színpada
Pantomim az ókori regényben
Nyelvjáték - Metanarráció Apuleiusnál
A lakoma műfaja - Petronius symposionja
Végenincs párbeszéd - Petrarcai tegeződés
Irodalom: halandzsa - A híg beszéd ereje Boccacciónál
Profán Biblia - Rabelais világteremtő nyelve
A fércirodalmár strucctolla - A cervantesi intertextualitás
Fönséges őrület - A cervantesi metanarráció
A bensőségesség leckéje - Montaigne tükre
Erósz és Thanatosz - Shakespeare emblémái
"Menetközben hadd lássam árnyamat" - Shakespeare élete mint keretes műalkotás
Hazudós hősök
A kreativitás tere - Defoe szigetszimbóluma
Irodalmi izgalmak - Montesquieu a szellemességről
Karikatúra - A voltaire-i paródia csillogása
Beúszni a tájba - A rousseau-i természet- és én-kultusz
Diderot antiregénye
A formabontás formái - A goethei modern ember
Időcsiga - A heinei deromantizálás
Giccstorlaszok - Gogol maszkjairól
A költő mint utas - Baudelaire és Rimbaud önmetaforái
A tapintható absztrakció - A kafkai percepcióról
Önleírás - Proust önarcképei
Vizualitás és értelmezéskényszer - Musil a dolgok hozzáférhetetlenségéről
Az esztétikai megtapasztalás - A halál rilkei érlelése
Őrült tükör - Hamvas Béla: "Kié a hang? Azé, akihez szólok..."
A jelenlét pasztellszínei - Peter Sloterdijk varázsfája
A táj támadása - William Golding szeme
A hős mint olvasó
Apokalipszis és katalogizálás - Filip David etnofantasztikuma
Világirodalom és transzkulturalizmus
 
II.
 
Bibliai metanyelv
Titkosírás - Tolnai Ottó: Rovarház
Borges Homokkönyve
Valóságidézetek, szövegidézetek - Hajnóczy Péter: A halál kilovagolt Perzsiából
Idézésformák a Függőben - Esterházy Péter kisregényéről
Metanarratív jelenségek Krasznahorkai László műveiben
Textus és kontextus - Svetislav Basara: Fáma a kerékpárosokról